Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ อายุ 40 ขึ้นไป หากทานเป็นประจำ จะดีมาก

อายุ 40 ขึ้นไป หากทานเป็นประจำ จะดีมาก

อายุ 40 ขึ้นไป หากทานเป็นประจำ จะดีมาก

อายุ 40 ขึ้นไป หากทานเป็นประจำ จะดีมาก

เรื่องนี้ไม่ได้คุยกันแบบลอยๆ เพราะมีแ พ ท ย์ ผู้เชี่ยวชาญและนักโภชนาก า รหลายท่าน ได้บอกถึงอาหารอันเป็นประโยชน์กับคนวัย 40 เอาไว้

โดยกล่าวว่ามันเป็นอาหารธรรมดาที่หาทานได้ง่ายก็จริง แต่ถ้าได้ทานเป็นประจำทุกวัน จะส่งผลดีต่อสุ ข ภ า พร่างกายอ ย่ า งมาก

ขณะเดียวกันก็มีของที่ควรหลีกเ ลี่ ย ง ด้วยเหมือนกัน เพราะมันนำพาโ ร ค ภั ยมาให้ ยิ่งได้รับเยอะก็ยิ่งเป็นพิ ษ ม า ก ครั้นถึงขั้นวิกฤติแล้วก็คงจะ แ ก้ไ ด้ย า ก ลองมาดูกันว่า มีอะไรที่ควรทานและมีอะไรที่ควรเลี่ยงกันบ้าง

อาหารที่ควรทาน

1 กล้วยน้ำว้า เป็นพั น ธุ์ กล้วยที่หาได้ง่าย ร าค าไม่แพง ยิ่งถ้าเป็นต่างจั ง ห วัดก็เรียกว่าอาจจะมีปลูกเก็บไว้แทบทุกบ้าน

ให้ทานกล้วยน้ำว้า 2 ลูกต่อวัน จะช่วยบรรเท  า โ ร ค ประจำตัวบางอ ย่ าง และล ดอาการ เ จ็ บ ค อ ได้

2 กล้วยไข่ รสชาติอร่อยแต่อาจจะหากินย า กสักหน่อย ข้อดีคือกล้วยไข่มีสา  รที่ช่วยบำรุงส ม อ ง ลดความเ สี่ ย งในก า รเกิดอั ลไ ซเม อร์ พร้อมกับบำรุงส ายต า กระ ดู ก ได้ประโยชน์หลายอ ย่ างในผลเดียวเลย

3 ช า ร้อน อย่ า ง แ รกเลยก็คือ ก า รจิบชาร้อนจะช่วยปรับส ม ดุ ลในร่ า งก า ยได้ดี ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ถ้าจิบระหว่างวันจะลดความดั น โ ล หิ ต ได้ ถ้าจิบก่อนนอนก็จะหลับสบายยิ่งขึ้น

4 น้ำมะพร้าว ไม่ว่าวัยไหนก็ได้ประโยชน์จากน้ำมะพร้าวทั้งนั้น เพราะช่วยปรับสมดุลได้ดี ดื่มวันละลูกจะดีมาก ช่วยเรื่องฮ อ ร์ โ ม นและบำรุงตั บ ไ ต

5  ไข่ต้ม ในไข่มี ส า รอาหารที่เป็นประโยชน์หลายอ ย่ า ง เราทุกคนจึงควรทานไข่ให้ได้ทุกวัน อ ย่ า งน้อยวันละ 1-2 ฟอง แต่ครั้นจะไปทำเมนูอื่น เช่น ไข่ดาว ไข่เจียว เป็นต้น มันก็จะได้รับน้ำมันมากเกินไปอีก ตัวเลือกที่ดีที่สุดจึงเป็นไ ข่  ต้ ม จะต้มสุกหรือทำแบบย าง มะตูมก็ได้ ว่ากันว่าไข่ 2 ฟองจะได้คุณค่าเทียบเท่านม 5 กล่องเลยทีเดียว

6 แตงโม ผลไม้ที่ทานเมื่อไรก็สดชื่นเสมอ ลองซื้อมาติดตู้เย็นเอาไว้บ้าง ทานเป็นประจำจะช่วยให้อาก า รมือเท้า ช า ลดน้อยลง บำรุงโลหิตได้ และในผู้ช า ยก็จะมีกำลัง วั ง ช าขึ้นด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่องส า รเค มี ก็ต้องเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้สักหน่อย

7 กาแฟ หลายกระแสบอกว่าผู้สูงอายุไ ม่  รดื่มกาแฟ แต่เอาเข้าจริงกาแฟมีคุณสมบัติช่วยย่อยอาหารได้ หากดื่มในปริมาณที่เหมาะสม และงดก า รใส่ครีมกับน้ำตาล

อาหารที่ควรเลี่ยง

1 น้ำตาลทราย ไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือแดง มันก็มีผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้น อยู่ที่ว่าจะมากหรือน้อย เมื่อเราทานน้ำตาลเป็นประจำ

อ ย่ า งแรกเลยคือจะเกิ ด อ า ก า ร ติดหวาน มีไขมันสะสม พ อ กไว้ที่ตั  บ ซึ่งก่อให้เ กิด  โ ร ค ร้ า ยอื่นๆ ตามมาในระยะย า ว หนึ่งในโ ร ค ร้ า ยนั้นก็คือ ม ะ เ ร็ ง

2 น้ำเย็น ความจริงแล้วก า รดื่มน้ำเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะน้ำเปล่า แต่สำหรับผู้สู ง วั ย ก า รดื่มน้ำเย็นครั้งละมากๆ ไม่ค่อยดีเท่าไร เพราะจะทำให้ร่ า ง ก า ยเกิดอ า  ก า ร หลายอ ย่ า งที่ไม่สบาย เช่น เ สี ย ว ฟั น ป ว ด หั ว ชั่ ว ค รู่ รู้สึกหนาวสั่ น เป็นต้น ถ้าอย า กดื่มให้สดชื่นจริงๆ ก็จิบไปทีละนิดดีกว่า

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่แนะนำเกี่ยวกับอาหารของผู้ สู ง วั ยเท่านั้น ยังมีอีกหลายอ ย่ า งที่เราต้องเลือกทาน และเลือกทำให้เหมาะสม

วิธีการวั ดง่ ายๆ ว่าสิ่งที่ทานดีหรือไม่ ก็ดูจา กร่ า งก า ยของเรานั่นเอง ถ้าอาหารดี ร่างกายก็สดชื่น มีพลังงานต่อเนื่องตลอดทั้งวันได้ และยังดูอ่อนกว่าวัยด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …