Home สินเชื่อ ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี

ออมสินได้ปล่อยสินเชื่อ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” เพื่อให้เป็นทุนในการหมุนเวียน หรือต่อยอดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสามารถขอวงเงินกู้ยืมได้สูงสุดถึง 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน และยังสามารถผ่อนจ่ายสบายๆได้นานถึง 8 ปี ที่สำคัญ ปลอดชำระเงินต้นในระยะ 3 เดือนแรก ถือว่าเป็นสินเชื่อที่ช่วยเหลือผู้ทำประกอบการธุรกิจได้อย่างแท้จริง

คุณสมบัติผู้กู้

1 ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้นๆได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ

2 ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

3 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

4 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

5 ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

 

เอกสารประกอบการกู้ยืม

– สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คุ่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

– ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้นๆ เป็นต้น

– ประมาณการรายรับ-รายจ่าย

เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

– บัญชีรายรับ-รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ

– บิลซื้อ-ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี) และ

– เอกสารอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาชำระเงินกู้

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96งวด)

เงินงวดผ่อนชำระ ตามตารางด้านล่างนี้

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา

– วงเงินกู้ไม่เกิน 50,001-100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา

– วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001-200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

หากท่าในสนใจ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1115

ขอขอบคุณที่มา gsb และรูปภาพ gsb

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In สินเชื่อ

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …