Home สินเชื่อ รวมสินเชื่อใหม่ล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย

รวมสินเชื่อใหม่ล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย

รวมสินเชื่อใหม่ล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย

รวมสินเชื่อใหม่ล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2566 สินเชื่อออนไลน์ ถูกกฎหมาย

เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ที่ทางธนาคารออมสิน ได้ปล่อยสินเชื่อเพื่อประชาชน ภายใต้ชื่อว่า “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” ซึ่งเป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ รวมถึงการชำระหนี้สินอื่นๆ

แต่ทั้งนี้ต้องไม่นำเงินกู้ที่ได้เพื่อปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร และต้องไม่นำเงินกู้ในครั้งนี้ไปลงทุนในสลากออมสินเพื่อนำมาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน แม้จะเป็นเพียงเงินบางส่วนของเงินกู้ที่ได้รับก็ตาม

ซึ่งทางธนาคารออมสินได้ปล่อยสินเชื่อตามโครงการครั้งนี้ สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท โดยมีรายละเอียดสำหรับผู้ขอกู้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

1 เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2 เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

3 เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ

4 เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

5 ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจักทำนิติกรรมสัญญา

6 เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

7 มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศัยแน่นอน

8 เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

9 ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

10 ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

สินเชื่อออมสิน สินเชื่อเคหะ My Home My Love

เติมเต็มความสุขกับบ้านในฝัน..เป็นจริงได้ ด้วยสินเชื่อเคหะ My Home My Love ผ่อนต่ำ ดอกเบี้ยถูก ฟรีค่าใช้จ่าย

ผ่อนต่ำล้านละ 3,555 บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)

ดอกเบี้ย ปีแรก 2.890% (MRR-3.855%) ต่อปี

ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา ค่าบริการสินเชื่อ

ยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2566

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

สมัคร คลิก หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขา

**เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามธนาคารกำหนด

สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

กู้เงินด่วน กู้เงินออนไลน์ กับสินเชื่อเงินด่วนอนุมัติเร็ว กรุงไทยใจป้ำ เงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินสูง อนุมัติไว ผ่อนชำระเบาๆไม่ต้องมีหลักหรือคนค้ำประกัน วงเงินกู้ฉุกเฉินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงมีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไป สมัครสินเชื่อออนไลน์ผ่าน Krungthai NEXT

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

– พนักงานที่มีรายได้ประจำ

1 Bank Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (บัญชีที่รับเงินเดือน)

2 สลิปเงินเดือนล่าสุด 1 เดือน ที่ระบุหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินเดือน

– เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

1 Bank Statement ของบริษัท/ธุรกิจส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน

2 หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่แสดงอายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สินเชื่อกรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ

เปิดรับโอกาสใหม่ วัยเกษียณ ด้วยเงินก้อนใหญ่ วงเงินสูงสุดถึง 100% ของเงินบำเหน็จตกทอด ดอกเบี้ยต่ำ เพียง 4.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี ไม่จำกัดอายุผู้กู้ เลือกชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้

*อัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR – 2.62% = 4.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

(อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR = 7.12% ข้อมูล ณ วันที่ 13 เม.ย. 66)

สมัครได้ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ยืมเงิน UP สินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ SCB

ยืมเงิน UP เป็นสินเชื่อหมุนเวียนที่เปิดโอกาสสำหรับที่ไม่มีรายได้ประจำ หรือไม่มีเอกสารแสดงรายได้ อนุมัติไวสุดภายใน 5 นาทีวงเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท และสูงสุด 20,000 บาท *สำหรับระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 12 เดือน **สำหรับทุกวงเงินอนุมัติ อัตราดอกเบี้ย 2.09% ต่อเดือน หรือเทียบ 25% ต่อปี ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดใช้เงินสดที่ตู้ ATM ติดต่อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารกรุงศรี กู้เงินสดง่าย ไม่ต้องค้ำ วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของรายได้ แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย ลดต้นลดดอก เลือกผ่อนสบาย 12-60 เดือน

คุณสมบัติสมัครสินเชื่อ

อายุ 20-59 ปี

รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป

เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป

อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ/หรือที่ทำงาน

หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการขอกู้เงิน ควรเช็คคุณสมบัติของตนให้ถูกต้องครบถ้วนตามแต่ละโครงการสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการอนุมัติวงเงิน

ต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากธนาคารที่ต้องการทำเรื่องขอกู้ได้ทุกสาขาใกล้บ้าน

ขอขอบคุณที่มา Sangkomsodsai

รูปภาพ เว็บไซต์ธนาคาร, Shutterstock

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In สินเชื่อ

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …