Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ (ค่าไฟจะลดหรือไม่) เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 คาดว่าลด 23-50 สตางค์ต่อหน่วย

(ค่าไฟจะลดหรือไม่) เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 คาดว่าลด 23-50 สตางค์ต่อหน่วย

(ค่าไฟจะลดหรือไม่) เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 คาดว่าลด 23-50 สตางค์ต่อหน่วย

(ค่าไฟจะลดหรือไม่) เดือน ก.ย.-ธ.ค. 2566 คาดว่าลด 23-50 สตางค์ต่อหน่วย

เรื่องค่าไฟแพง เป็นประเด็นร้อนสำหรับประชาชนที่ต้องรับมือในช่วงเมษายนที่ผ่านมา เราต่างเรียกร้องเพื่อให้รัฐบาลเข้าช่วยแก้ปัญหาในจุดนี้ สิ่งที่รัฐบาลทำได้คือ ตรึงราคาค่า Ft เอาไว้

ถามว่าค่า Ft คืออะไร ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การจะแก้ปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าในระยะยาวจะประกอบด้วย 3 สิ่ง นั่นก็คือ

– ค่าไฟฟ้าฐาน หมายถึง ต้นทุนระยะยาวจากการไฟไฟสร้างโรงไฟฟ้า หรือระบบสายส่งต่างๆ

– ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ Ft หมายถึง ราคาที่มาจากการเปลี่ยนแปลงต้นทุนระยะสั้น เช่น ค่าเชื้อเพลิงนำเข้าอย่างก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากนโยบายของรัฐ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทุกๆ 4 เดือน โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ.

– ภาษี (VAT)

ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้ศึกษาแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้าที่ผันแปรตามราคาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG นำเข้าของงวดถัดไป (อ้างอิงจากการผันผวนของราคา LNG ที่ผ่านมา โดยยึดปัจจัยอื่นเป็นตัวแปรคงที่) ซึ่งจะได้ตัวเลขค่า Ft ดังนี้

1. ราคา LNG เฉลี่ย 14 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู (MMbtu) จะลดค่า Ft ได้ 30 สตางค์ต่อหน่วย

2. ราคา LNG เฉลี่ย 15 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู (MMbtu) จะลดค่า Ft ได้ 26 สตางค์ต่อหน่วย

3. ราคา LNG เฉลี่ย 16 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู (MMbtu) จะลดค่า Ft ได้ 23 สตางค์ต่อหน่วย

ซึ่งจากตัวเลขปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยปัจจุบัน หาก ปตท.สผ. สามารถผลิตก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นจากหลุม G1 ได้ตามแผน จะทำให้อัตรา Ft ลดลงจากที่ได้คาดการไว้ อาจลดลงได้มากถึง 50 สตางค์ต่อหน่วย เพราะราคาก๊าซในอ่าวไทยที่ผลิตได้นั้น จะมีราคาถูกกว่า LNG ที่นำเข้า 2-3 ตัว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงนั่นเอง

แต่ราคาก๊าซ LNG ที่คาดการณ์เอาไว้ในวันนี้ จะเป็นต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในอีก 45 วันข้างหน้า เพราะกระบวนการสั่งซื้อก๊าซ LNG รวมถึงการขนส่งจากต้นทางมายังคลังก๊าซในประเทศไทย ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 45 วัน

อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกพ. ก็จะดำเนินการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าในด้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและประชาชน ว่าจะยังมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา อีกทั้งยังมีความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอน

สุดท้าย ทางสำนักงาน กกพ. ยังคงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้าช่วยกันประหยัดพลังงานให้มากที่สุด อย่างน้อยก็เพื่อตัวท่านเอง เพราะหากท่านยังมีการใช้ไฟฟ้าในอัตราที่สูง ก็จะส่งผลให้เกิดเป็นรายจ่ายที่เพิ่มมากขึ้น และนอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยลดต้นทุนโดยรวมด้านพลังงานของประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย

ขอบคุณที่มา Sanook

รูปภาพ Mthai,egat

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …