Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ สิ่งแรกที่ต้องทำ “หลังตื่นนอน” ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนแล้วดื่มน้ำ

สิ่งแรกที่ต้องทำ “หลังตื่นนอน” ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนแล้วดื่มน้ำ

สิ่งแรกที่ต้องทำ “หลังตื่นนอน” ไม่ใช่ลุกขึ้นยืนแล้วดื่มน้ำ

เมื่อเราอ า ยุมากขึ้นการดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้นๆ เพราะสุขภาพที่ดีจะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อ ย่ างมีคุณภาพมากขึ้นในทุกๆด้าน

หากมีโ ร ค ภั ยไ ข้ เ จ็ บ หรือโ ร คประจำตัวเยอะๆก็ยิ่งควรจะใส่ใจดูแลร่างกายของเราให้มากขึ้นเป็นพิเศษ วันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เราควรทำเมื่อตืนนอนในตอนเช้าทุกวัน

ในตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนแล้วเราควรที่จะนอนสักพักเพื่อให้ร่างกายได้ปรับสมดุลย์ ไม่ลุกขึ้นทันทีเพราะจะทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน

โดยเฉพาะในกรณีของคนที่อายุมากๆหรือมีโ ร คที่เกี่ยวกับค ว า ม ดั น โ ล หิ ต เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความสามารถในการปรับตัวได้ ช้ า ก ว่ าคนในวัยหนุ่มสาว

ทำให้หากรีบลุกขึ้นทันทีจะทำให้เกิดความ ดั น โ ล หิ ต สู ง ขึ้ น ได้

เพราะหลังจากที่เรานอนหลับมาแล้วตลอดคืน เ ลื o ด ของเราจะมีความหนืดมาก และทำให้มีโอกาสเกิดอาการเส้น เ ลื o ด อุดตันได้มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งมีการอ้างอิงตามหลักทาง แ พ ทย์แ ผ  น จี นแล้ว ช่วงที่เราตื่นนอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงของพลังหยินหย า ง จึงควรค่อยๆให้ร่างกายได้ปรับตัวเสียก่อนจึงลุกจากที่นอน โดยมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับคนในวัย 40 ปีขึ้นไป ดังนี้

หลังตื่นนอน 10 นาที ให้ค่อยๆปลุกร่างกายให้ตื่น โดยคุณห ม อหวังเจ๋อหมิน ผู้อำนวยการสถาบันแพทย์แผนจี นได้กล่าวว่า เขาเองมีสิ่งที่ต้องทำทุกเช้าและมีการอ้างอิงจากทฤษฎีที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าให้ผลดีจริงคือการ

1 ทำการนวดท้อง 2 นาที

เป็นสิ่งแรกที่ควรทำหลังตื่น ก่อนลุกจากเตียงคือการนวดท้องเพื่อให้ ม้าม ถุงน้ำดีและอวัยวะภายในได้รับการก ร ะ ตุ้ น ทำให้สามารถทำงานได้อ ย่ า งมีประสิทธิภาพ มีวิธีการนวดคือให้วางมือสองข้างคว่ำลงที่หน้าอกแล้วค่อยๆใช้นิ้วมือนวดช้าๆและค่อยๆเลื่อนลงไปถึงใต้สะดือแล้วเลื่อนกลับขึ้นมา ทำซำ้อีก 20 ครั้ง

2 นวดจุ ด ฝั ง เ ข็ ม

การนวดจุดฝั ง เ ข็ มเป็นเวลา 3 นาทีสำหรับคนวัยทำงานก็เพียงพอแล้ว โดยบริเวณที่ควรนวดคือ บริเวณ จู๋ซานหลี่, ซานอินเจียว, ฉวูฉือ, เห๋อก่ ู และเน่ยกวาน ซึ่งคุณห ม อได้เล่าว่ามีคุณย า ยท่านหนึ่งอายุ 103 ปี ได้บอกว่า ตั ว คุณ ย ายเองใช้วิธีนวดจุด ฝั ง เ ข็ มนี้ทุกวันก่อนลุกจากเตียงเป็นเวลา 30 นาทีซึ่งทำให้ท่านมี อ า ยุยืนและสุขภาพแข็งแรงกว่าคนทั่วไปมาก

3 ขยับกล้ามเ นื้ อ อุ้ งเ ชิ งกร าน 3 นาทีทุกวัน

โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้จะมีเวลากลางวันสั้นกว่ากลางคืน และหากเราต้องการให้พลังห ย า งของเรามีพอ แ พ ท ย์ จี นเชื่อว่า การบริหารเนื้ออุ้งเชิงกรานสามารถช่วยเพิ่มพลังห ย างใ ห้กับคนเราได้

วิธีบริหาร คือใ ห้เรานอนราบกับพื้นแล้วแยกขาทั้งสองกว้างประมาณไหล่ วางมือแนบลำตัวปล่อย ตั วตามสบายแล้วให้ทำการข ยั บอุ้งเชิงกรานโดยการขมิบแล้วปล่อยทำซ้ำไปมาเป็นเวลา 3 นาที

4 ดื่มน้ำหนึ่งแก้ว

การดื่มน้ำหลังตื่นนอนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้ปลุกร่างกายของเราให้ตื่นขึ้น เพื่อส่งสัญญ า ณให้ร่างกายรู้ว่าวันใหม่กำลังเริ่มขึ้น เนื่องจากในตอนที่เรานอนร่างกายได้เสียน้ำไปผ่ านปั ส ส า ว ะ, ผิวหนัง และการหายใจ เมื่อตื่นนอนเราจึงอยู่ในภาวะขาดน้ำ ซึ่งคืนหนึ่งๆนั้นเราสูญเสียน้ำไปมากกว่า 450 มิลลิลิตรเลยทีเดียว และแนะนำว่าควรเป็นน้ำอุ่นหรือน้ำในอุณภูมิห้องเท่านั้น

5 เปิดไฟหัวเตียง

เมื่อตื่นนอนแล้วอ ย่ าเพิ่งลุกจากเตียงทันทีให้เราเตรียมร่างกายให้พร้อมเสียก่อน โดยการเปิดโคมไฟที่หัวเตียงเพื่อให้ด ว ง ต าได้ปรับสภาพ หรืออาจเปิดหน้าต่างห้องนอนเพื่อรับแสงจะทำให้ร่างกายเกิดความกระชุ่มกระช ว ย พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ได้ อ ย่ า งมีพละกำลังยิ่งขึ้น

ทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ควรทำก่อนที่จะเริ่มต้นวันใหม่ หลังจากตื่นนอนในตอนเช้าแล้วอ ย่ าเพิ่งรีบร้อนลุกจากที่นอน แต่ควรใช้เวลาปลุกพลังให้กับร่างกายและจิ ตใ จของเราให้เต็มที่เสียก่อน แล้วการเริ่มต้นวันใหม่ของเราจะสดชื่นสดใสยิ่งกว่าที่เคยแถมยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีในระยะ ย า วอีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …