Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ รู้ไว้ไม่โดนโกง ดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

รู้ไว้ไม่โดนโกง ดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

รู้ไว้ไม่โดนโกง ดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

รู้ไว้ไม่โดนโกง ดึงเส้นเอ็นแนวเขตที่ดินให้ถูกต้อง ต้องดึงจากจุดไหนของหมุดที่ดิน

การวางรังวัดเขตที่ดินซึ่งจะยึดตามหมุดปักบอกเขตที่ทำการติดตั้งเอาไว้เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลและแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของแต่ละที่ เป็นความรู้รอบตัวซึ่งหากไม่เคยเจอสถานการณ์แบบเดียวกันนี้อาจยังไม่เข้าใจชัดเจน โดยในวันนี้เรานำบทความเกี่ยวกับการล้อมรั้วเขตที่ดินของหมุดปัก ว่ามีการวัดขึงด้วยเส้นเอ็นอ ย่ า งไร จึงถูกต้อง

บางครั้งหากเจ้าของที่ดินอาจตั้งใจขยับหมุดปักเพื่อให้ที่ดินของตนเองมากขึ้น

โดยในโลกโซเชียลได้มีตัวอย่ า งที่เจ้าของโพสต์ ปรึกษาชาวเ ฟ ส บุ คว่ า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในการดึงเชือกเอ็นจากหมุดปักควรอยู่ในตำแหน่งใดถึงจะถูกต้องที่สุด

เส้นเอ็นสีเขียวนั้นจะต้องอยู่ตำแหน่งกลางพอดี และหากไม่ได้ตกลงใช้รั้วเริ่มกัน

ก็ต้องจัดการขอบรั้วและฐานรากที่ไม่รุกล้ำแนวเขตที่ดินด้านใดด้านหนึ่ง โดยให้กากบาทกลางหมุดแล้วทำการแบ่ง 4

มีคนเข้ามาให้ความคิดเห็นเยอะ

โดยเสาของทางฝั่งเราจะต้องอยู่ในเส้นแบ่งนั้นๆ แต่ในรูปตัวอ ย่ างที่นำมาลงนั้นเป็นการปักหมุดที่คลาดเคลื่อน และผิดในข้อรุกล้ำที่ดินแปลงอื่น

การดึงเส้นเอ็นที่ถูกต้องนั้น ต้องดึงจากตรงกลางหมุดที่ดินเลย แต่ถ้าไม่อย ากมีปัญหาภายหลังก็สามารถใช้ขอบด้านในเป็นหลักก็ได้ แต่ถ้ามีการคุยกันเข้าใจแล้ว ก็ใช้วิธีกากบาทกลางหมุด เรียกว่าเป็นกลางและถูกต้องที่สุด

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-R
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

ขอบยางในตู้เย็น “ขึ้นรา” ติดแน่น ขัดไม่ออก แค่ทำตามนี่สะอาดเอี่ยม

ขอบย า งในตู้เย็น “ขึ้นรา” ติดแน่น ขัดไม่ออ … …