Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ทำอะไรๆจึงจะไม่ติดขัด ราบรื่นชีวิตจะได้ดีขึ้น

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ทำอะไรๆจึงจะไม่ติดขัด ราบรื่นชีวิตจะได้ดีขึ้น

จุดธูป 36 ดอก ปักกลางแจ้ง ทำอะไรๆจึงจะไม่ติดขัด ราบรื่นชีวิตจะได้ดีขึ้น

จุดธูป 36 ด อ ก ปักกลางแจ้ง ทำอะไรๆจึงจะไม่ติดขัด ราบรื่นชีวิตจะได้ดีขึ้น

ต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนว่า การขอขมา ก ร ร ม นั้นไม่ใช่การลด ก ร ร ม แต่อย่ า งใด เป็นพิธีที่ทำขึ้นเพื่อขอขมาต่อสิ่งที่เคยล่วงเกินมาแล้ว โดยที่เราอาจไม่รู้ และไม่ได้ตั้งใจ เพื่อให้พวกเขาได้อโหสิ ก ร ร ม ต่อเราเท่านั้น

เพราะคนเราไม่ได้มีแค่เพียงวันนี้ แต่ยังมีการเกิดผ่ า นมาหลายภพหลายชาติ เราจึงต้องสวดเพื่อขอขมาต่อเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ในอดีตชาติที่ผ่ า นมา หรืออาจมีการล่วงเกินแก่ เทพยดา 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน รวมถึงที่เคยสาบานต่อสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย อาจสัญญาอะไรเอาไว้แล้วลืมไปแก้ ให้เราทำตามพิธีการนี้ จะทำให้เรื่องทุกอย่ า งบรรเทาลง

คำขอขมา และอธิษฐานจิต ต่อหน้าพระพุทธรูป

– เตรียมธูป 36 ด อ ก ซึ่งหมายถึง ไตรภูมิทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า, 15 ชั้นดิน, อบายภูมิ 4, มนุษย์โลก 1 เพื่อให้ทุกชั้นภูมิได้รับทราบกันอย่ า งทั่วถึง

– ด อ ก บัว 1 กำ เพื่อไหว้พระแก้วมรกตด้านนอกหลังเสร็จพิธีแล้ว (ไม่ได้ไปวัดพระแก้ว ก็ระลึกถึงเอาไว้ในใจ เมื่อทำเสร็จก็เอาไปถวายศาล หรือพระที่บูชาอยู่ในบ้านแทน)

 

พิธีนี้ต้องทำก่อนเวลา 12.00 น. โดยเริ่มจากหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จุดธูปที่เตรียมไว้เพื่อไหว้บูชา ปักธูปลงไปในกระถาง เฝ้ารอให้ธูปดับทั้งหมดก่อน แล้วค่อยเอา ด อ ก บัวที่เตรียมไว้ไปบูชาพระ แต่หากระหว่างพิธีธูปเกิดไฟลุกไหม้ ให้เริ่มทำพิธีใหม่หลังจากนี้ 6 เดือน เพราะจะถือว่าการทำพิธีในครั้งนี้ไม่ผ่ า น และจะไม่ได้ผลใดใดเลย

หลังจากที่ธูปหมด และถวาย ด อ ก บัวเสร็จแล้ว ให้เริ่มกล่าวตามนี้

เริ่มจาก ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวต่อว่า

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า (บอกชื่อ-นามสกุลตนเอง) จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกิน บิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร จะด้วยกายวาจาใจก็ดี ขอได้โปรดอโหสิ ก ร ร ม แก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะตามติดคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ

ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่ า นมา จนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส า รสมบัติ อุปสรรคใดๆ โร ค ภั ย ใดๆ ขอให้มลายสิ้นไป

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทั้งทางโลก ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง (หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อ เพื่อสร้างบารมี) หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ ว ร สร้าง ก ร ร ม ให้ขอถอนความอ า ฆา ต พย าบาท และคำสาปแช่งในทุกภพทุกชาติ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธรรมเทอญ

ทำตามพิธีที่กล่าวมานี้ให้ครบทุกขั้นตอน ก็จะส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่ า งในชีวิตจะผ่ า นพ้นไปได้ด้วยดี การขอขมานี้เป็นการทำเพื่อขออโหสิ ก ร ร ม ต่อสิ่งที่ผ่ า นมา ทั้งอดีตชาติ และในกาลปัจจุบัน แต่ไม่ได้เป็นการแก้ ก ร ร ม ใดใดทั้งสิ้น ดังนั้นเราควรปฏิบัติเพื่อสร้างบุญบารมีให้แก่ตนเอง เป็นบุญใหม่ที่จะส่งเสริมให้ชีวิตมีแต่ความสุขยิ่งๆขึ้นไปด้วยตนเอง

ขอขอบคุณที่มา Poobpub

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …