Home ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ดินต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

ที่ดินต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

ที่ดินต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

ที่ดินต า บ อ ด ไม่มีทางเข้า-ออก มีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

ที่ดิน ต า บ อ ด เป็นที่ดินที่คนเล่นที่ดินส่วนใหญ่จะไม่ซื้อกัน เพราะเป็นที่ดินที่ไม่ได้ติดกับเส้นทางสาธารณะ และยังไม่มีทางเข้าออก ต้องคอยอาศัยที่ดินใกล้เคียง เพื่อขอเข้าออกในส่วนของที่ดินของเรา แรกๆอาจไม่มีปัญหาอะไร แต่พอนานไปก็อาจเกิดปัญหาความไม่พอใจขึ้นระหว่างกันได้ หลายคนจึงตัดปัญหาไม่ซื้อดีกว่าเพราะไม่อ ย า กมีปัญหาตามภายหลัง

จริงๆแล้วตามหลักของกฎหมาย เราสามารถที่จะขอทางเข้าออกจากที่ดินเพื่อนบ้านได้นะ ดังนั้นหากเรามีที่ดิน ต า บ อ ด อยู่ในมือแล้ว ก็ควรเรียนรู้สิ่งต่างๆดังนี้ เพื่อให้การใช้ที่ดิน ต า บ อ ด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 ที่ดิน ต า บ อ ด หมายถึง ที่ดินแปลงหนึ่งที่มีที่ดินอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินแปลงนั้น มีทางออกสู่สาธารณะได้ แต่ต้องข้ามบึงหรือทางชัน ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินเดือดร้อนเกินสมควร

กล่าวคือ กฏหมายได้ให้สิทธิ์แก้เจ้าของที่ดิน ต า บ อ ด ในการผ่ า นที่ดินเพื่อนบ้านรอบๆ เพื่อเข้าไปสู่ทางสาธารณะได้ ซึ่งตามกฏหมายจะให้ความหมายไว้ว่า เป็นทางจำเป็น

ดังนั้นเมื่อเรามีที่ดิน ต า บ อ ด เราสามารถที่จะขอทางเข้าออกจากที่ดินรอบๆได้ โดยต้องมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้

1 ต้องไม่สร้างความเสียหายแก่ที่ดินเพื่อนบ้านมากนัก ร้องขอเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น และต้องพูดคุยให้เข้าใจกันก่อนที่จะกระทำขั้นตอนถัดไป

2 หากได้ขนาดที่ดินที่จะขอเพื่อเป็นทางเข้าออกแล้ว เราต้องทดแทนส่วนนี้ให้กับเจ้าของที่ดินที่เราใช้เป็นทางเข้าออกนั้น โดยอาจจะตกลงค่าใช้ทางนี้เป็นเงินรายปี

แต่หากว่าตกลงกันไม่ได้ เจ้าของที่ดินเพื่อนบ้านไม่ให้เราใช้เป็นทางเข้าออก เราก็สามารถที่จะร้องขอต่อศาล เพื่อขอทางเข้าออกจากเจ้าของที่ดินเพื่อนบ้าน แต่ก็ยังต้องเสียเงินเพื่อเป็นค่าทดแทนการใช้เส้นทางเข้าออกอยู่ดี

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349 บัญญัติไว้ว่า

ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่ า นที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้

ที่ดินแปลงใดมีทางออกได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือทะเล หรือมีที่ชัน อันระดับที่ดินกับทางสาธารณะสูงกว่ากันมากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับที่ และวิธีทำทางผ่ า นนั้น ต้องเลือกให้พอควรแก่ความจำเป็นของผู้มีสิทธิผ่ า น กับทั้งให้คำนึงที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้

ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่ า น จะสร้างถนนเป็นทางผ่ า นก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่ า น ต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่ า นนั้น ค่าทดแทนนั้น นอกจากค่าเสียหาย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้

หากเราลองศึกษาข้อกำหนดต่างๆทางกฏหมาย จะเห็นได้ชัดเลยว่า เราสามารถที่จะขอทางเพื่อเป็นทางเข้าออกให้แก่ที่ดินตนเองได้ เพียงต้องเสียเงินค่าทดแทนรายปีให้เจ้าของที่สักเล็กน้อย ที่ดิน ต า บ อ ด ของเราก็จะมีทางเชื่อมเข้าออกสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินที่เรามีอยู่ก็จะมีค่ามากยิ่งขึ้น และทำประโยชน์ได้อ ย่ า งสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วย

ขอขอบคุณที่มา Panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวสวัสดิการแห่งรัฐ

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …