Home ข่าวทั่วไป หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

หามาปลูกไว้ 5 ต้นไม้ ช่วยป้องกันเข้าบ้านได้

สำหรับบ้านของเราควรเป็นที่ๆเรารู้สึกปลอดภั ยจากทุกสิ่งอ ย่ าง แต่หากมี สั ต ว์ มี พิ ษอ ย่ า ง งู หลงเข้ามาในบ้านเราคงทำให้เราขวัญเสียไม่น้อย

วันนี้เรามีวิธีป้องกันไม่ให้เข้าบ้านอ ย่  างได้ผลมาฝากกัน โดยการใช้การปลูกต้นไม้ที่เจ้าตัวกวนทั้งหลายไม่ชอบ มีต้นอะไรบ้างตามไปชมกัน

1 กุ้ยช่ายประดับ

ต้นกุ้ยช่ายประดับมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า กุยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้นที่มีอ า ยุ ยื นหลายปี โดยมากจะมีความสูงประมาณ 50-65 เซนติเมตร มีลักษณะมีหั ว ใ ต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ตรงใบจะเรียวปลายแหลมและมีความย า วประมาณ 30 เซนติเมตร ด อ ก เป็นสีม่วงรูปร่างคล้ายดาวแฉก โดยจะมีกลิ่นคล้ายกับกุ้ยช่ายมาก ทั้งใบและด อ ก นอกจากจะกันงูได้แล้วยังสามารถ ไ ล่ ยุ งได้อีกด้วย

2 จิงจูฉ่าย

ต้นไม้ชนิดนี้จัดเป็นส มุน ไพร โดยจะมีลักษณะเป็นต้นเล็กๆมีอายุเพียง 1 ปี มีความสูงประมาณ 90-100 เซนติเมตร มีใบขนาดเล็กและแหลม มีเหง้าติดพื้นอยู่ใต้ดิน ต้นจิงจูฉ่ายนี้สามารถ ไ ล่ งู ได้อ ย่ า งดีโดยจะไม่ชอบกลิ่นของต้นนี้

3 ดาวเรือง

ดาวเรืองเป็นพืชล้มลุกมีอายุประมาณ 1 ปี มีความสูงเฉลี่ยที่ 60-100 เซนติเมตร ลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง เป็นร่องแตกกิ่งที่โคน ดาวเรืองจะออกด อ ก เดี่ยวโดยมีทั้งสีเหลืองและสีส้มปนกัน กลิ่นของดาวเรืองเป็นกลิ่นที่งูส่วนมากไม่ชอบ และย า งของลำต้นยังมีฤ ท ธิ์ทำให้ผิวระคายเคือง และยังทำให้ส า ยต าข อ งงู พ  ร่าได้

4 ต้นระย่อม

ต้นระย่อมเป็นไม้พุ่ ม เ ตี้ ย และผลัดใบในฤดูแล้ง และจะผลใบในฤดูฝน มีความสูประมาณ 30-70 เซนติเมตร ลำต้นเป็นเปลือกสีขาว ต้นค ด ง อ มี ย า งและมักมีแ ผ ล ตามลำต้น ออกด อ กเป็นช่อที่ปลายยอด ปลายกลี บด อ กจะเป็นสีขาว ส่วนตรงโคนกลีบจะเป็นสีชมพูหรือแดงเข้ม มีผลเป็นลูกทรงกลมสีม่วงแดงหรือสีดำ ต้นระย่อมนี้จะออกฤ ท ธิ์ ร บ ก ว นระบบปร ะส า ท และระบบหั ว ใ จ ของงู ทำให้งูไม่เข้ามาใกล้ต้นเลย

5 ต้นฟ้าท ะ ล า ย โ จ ร

ต้นนี้มีอีกชื่อเรียกว่า หญ้า กั น งู เพราะสรรพคุณที่สามารถไ ล่ งูได้อ ย่ า งดี เป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร ลำต้นเป็นเหลี่ยม ใบเป็นทรงรีแคบ ออก ด อ กที่ซอกใบ ตรงปลายยอดมีสีขาว ด อ กจะมีขนาดเล็กมากเป็นแฉกๆ มีผ ลเป็นทรงรีคล้ายฝัก ต้ อ ย ติ่ ง ต้นฟ้าทะลายโ จ รนี้หากโด นตั วงูจะทำให้งูผิวหนังบวม ทำให้ งูไม่ถูกกับต้นฟ้าทะลายโ จ รนี้อ ย่ า งมาก

สำหรับต้นไม้ที่ช่ว ยกั น งู 5 ชนิดนี้ หากเราหามาปลูกให้รอบบ้านก็จะสามารถป้องกันไม่ใ ห้ งูเข้ามาอยู่ในบริเวณบ้านของเรา ช่วยป้อง กั นงูเข้าบ้านอ ย่ างได้ผลมากที่สุด

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …