Home ข่าวทั่วไป 6 ข้อการจัดบ้านไม่ถูกหลัก เงินรั่วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่

6 ข้อการจัดบ้านไม่ถูกหลัก เงินรั่วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่

6 ข้อการจัดบ้านไม่ถูกหลัก เงินรั่วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่

6 ข้อการจัดบ้านไม่ถูกหลัก เงินรั่วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่

เรื่องของความเชื่อในการจัดบ้านหรือวางตำแหน่งต่างๆ ตามฮวงจุ้ยเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะหลายๆความเชื่อมักเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริ

ง ตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เรื่องเงินทอง และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพราะการวางตำแหน่งต่างๆ ของบ้านได้ไม่ถูกต้องซึ่งมีผล

โดยตรงกับบรรย ากาศของบ้านนั่นเอง วันนี้เรามี 6 วิธี การจัดบ้านผิดหลัก ที่ควรแก้ไข เพราะอาจทำให้เงินทองไม่เข้าบ้านได้

1 หิ้งบูชาพระเหนือประตู

ไม่ควรวางหิ้งบูชาใดๆไว้ด้านบนของประตู การวางหิ้งพระนั้นควรเป็นมุมที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนเดินผ่ าน

หากตั้งหิ้งไว้เหนือประตู ซึ่งเป็นจุดที่มีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา จะทำให้เกิดผลเสียกับพลังงานพิเศษ ทำให้บ้านของเราไม่ได้รับพลังงานดีๆอ ย่ างที่ควรจะได้รับ

2 วางหัวเตียงติดห้องน้ำ

เป็นหลักการจัดบ้านที่แ  ย่และไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางชักโครกที่ตรงกับหั วเตียงจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่ น คง

เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยและอาจส่งผลให้มี โ ร ค ป ระ  จำตั วร บกวนอ ย่ างเช่นโ ร ค ภู มิ แ พ้ รวมทั้งจะทำให้โชคลาภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้

3 เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน

การที่มีเสาไฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นลักษณะที่ไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านมีอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ

โมโหและหงุดหงิดง่าย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไฟเอาไว้

4 ประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำ

หากประตูหน้าบนตรงกับป ร ะ ตู ห้องน้ำ ตามความเชื่อโบราณว่า ไว้ว่ า จะทำให้เงินทองรั่วไหล

ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ มีรายจ่ายเข้ามา อ ย่ า งไม่จบสิ้น หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสียไปเท่านั้น

5 มีกระจกร้าวในบ้าน

กระจกที่มีรอยแ ต ก รอยร้าว เป็นสิ่งของที่มีพลังงานไม่ดีอยู่ในตัวเอง รวมทั้งข้าวของที่แตกหักชำรุด เราไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน

ควรนำออกจากบ้าน เพราะจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านทำให้แตกแยก ไม่ปร อ ง ด อ ง ไม่สามัคคีกัน

หรืออาจทำให้ต้องทะเลาะและมีป า กเ สี ย งกันตลอดเวลาโชคลาภก็จะไม่เข้าบ้าน

6 เตียงนอนใต้คานบ้าน

ตำแหน่งในการวางเตียง หากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอดี คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นสิ่งไม่ดี

เพราะจะทำให้พลังคานกดทับจากด้านบนทำให้สุ ข ภ า พไม่ดี ไม่แข็งแรงป่วยง่าย

นอกจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีปากเสียงกันตลอดเวลา การวางเตียงจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอ ย่ า งเด็ดขาด

ลองสังเกตบ้านของเราดูว่า มีข้อไหนที่ยังจัด ผิ ด ห ลั ก อยู่บ้าง แล้วลองแก้ไขดูทีละข้อ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดบ้านได้อ ย่ า ง ถูกหลักและเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้อ ย่ า งดี  ตลอดจนเป็นพลังช่วยหนุนเรื่องราวต่างๆของคนในบ้านให้เจอแต่เรื่องดีๆ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …