Home ข่าวทั่วไป เลิกทำก่อนนอน 9 นิสัย ถ้าไม่อยากร่างพังแบบไม่รู้ตัว

เลิกทำก่อนนอน 9 นิสัย ถ้าไม่อยากร่างพังแบบไม่รู้ตัว

เลิกทำก่อนนอน 9 นิสัย ถ้าไม่อยากร่างพังแบบไม่รู้ตัว

เลิกทำก่อนนอน 9 นิสัย ถ้าไม่อยากร่างพังแบบไม่รู้ตัว

นิสัยบางอ ย่ า งของเราอาจส่งผลกับร่ า ง ก า ยของเราในระยะ ย า วได้ โดยเฉพาะกิจกร รมที่เราชอบทำก่อนนอนก็สามารถส่งผลกับการพักผ่อนของร่างกายได้อ ย่ า ง มากทีเดียว เพราะการนอนหลับเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุด และเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการ หากเราไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อ ย่ า งเพียงพอแล้วก็อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้ง อ า ร ม ณ์ และสุขภาพร่ า ง ก า ยโดยรวมได้ วันนี้เรา มีตั ว อ ย่ า งพฤติกร รมที่ควรแก้ไขสำหรับใครที่ยังทำกิจกร รมเหล่านี้ในช่วงก่อนนอนมาฝากกัน

1 เอางานกลับมาทำที่บ้าน

การเอางานกลับมาทำที่บ้านนั้นจะทำให้เราไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มที่เพราะจะมัวพะวงแต่กับงานที่ต้องทำ การพักผ่อนและนอนหลับนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ร่างกายของเราผ่อนคลายได้ และจะมีความสามารถในการทำงานมากกว่า ดังนั้นควรแบ่งเวลาพักผ่อนและเวลาทำงานออกจากกัน

2 ดื่มน้ำมากเกินไป

การดื่มน้ำเยอะๆในช่วงก่อนนอนจะทำให้คุณนอนหลับได้ไม่สนิทและต้องลุกมาเข้าห้องน้ำตลอดทั้งคืนเป็นการ ขั ดจังหวะการพักผ่อนของร่างกาย

3 ใส่นาฬิกานอน

การใส่นาฬิกานอนโดยเฉพาะนาฬิกาที่มีแสงหรือมีการสั่นเตือนบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายของเราไม่ได้พักผ่อนอ ย่ า งเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลต่อร่างกายในระยะย า วได้

4 เล่นโซเชียลมีเดียก่อนนอน

การเล่นโทรศัพท์มือถือก่อนนอน ไม่ว่า จะเป็นการแชทหรือท่องอินเตอร์เน็ตแบบย า วๆจนกว่าจะนอนนั้นเป็นผ ล เ สี ยกับร่างกาย โดยจะทำให้เรานอนหลับได้ไม่เต็มที่ รวมทั้งข่ า ว ส า รต่างๆในโลกโซเชียลก็อาจทำให้เกิดความเครียดสะสมทำให้การพักผ่อนไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อตื่นนอนในตอนเช้าก็จะรู้สึกไม่สดชื่น

5 ทานอาหารมื้อหนัก

ช่วงเวลาก่อนนอนเป็นช่วงที่ไม่ควรทานอาหารเยอะเกินไป เพราะในเวลาที่ร่างกายนอนหลับระบบย่อยอาหารและกระเพาะอาหารจะต้องทำงานอ ย่ า งหนักทำให้รบกวนการนอนหลับ การกินก่อนนอนจะทำให้การเผ  า ผ ล าญไขมันจะลดน้อยลงทำให้เกิด โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บต่างๆตามมา โดยเฉพาะเส้น เ ลื o ด อุ ด ตั น

6 อาบน้ำเย็นก่อนนอน

การอาบน้ำในช่วงก่อนนอนนั้นควรอาบน้ำอุ่นโดยเฉพาะในช่วงเวลา 21.00 น. เพราะในช่วงเวลาก่อนนอนนั้นร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นเพื่อเข้าโหมดการพักผ่อน และการอาบน้ำเย็นจะทำให้ร่างกายเสียความร้อนไปทำให้ไม่สามารถพักผ่อนได้อ ย่ า งเต็มคุณภาพ

7 ใส่ชุ ด ชั้ น ใ น นอน

สำหรับผู้ หญิ งที่มักติ ด นิสัยใส่ชุ ด ชั้ น ใ น นอน มีการวิจัยออกมาแล้วว่าการใส่เ สื้อ ใ นที่ ก ระ ชั บมากกว่า 12 ชั่ วโมงจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ ง เ ต้ าน มได้สูงกว่าคนที่ไม่ได้ใส่

8 งีบพักระหว่างวัน

การนอนกลางวันนั้น ควรเป็นการนอนงีบสั้นๆประมาณ 20 นาทีก็เพียงพอ จะช่วยให้ร่างกายสดชื่นขึ้นได้ ไม่ควรนอนนานถึง 2-3 ชั่ วโมงเพราะจะทำให้รู้สึกมึ น หั ว และอ่อนเพลียมากขึ้นแถมยังทำให้ตอนกลางคืนหลับได้ย า กขึ้นอีกด้วย

9 การเข้านอนไม่เป็นเวลา

การนอนให้ตรงเวลาในทุกๆวันจะทำให้ร่างกายเกิดความเคยชิน และไม่ต้องปรับตัวมาก การเปลี่ยนเวลานอนไม่แน่นอน จะทำให้ระบบร่างกายผันผวน เมื่อร่างกายไม่รู้ว่าเวลาไหนควรนอน ก็จะทำให้ปรับสภาพไม่ทัน หากนอนแบบนี้จนเป็นนิสัยแม้ในช่วงวัยรุ่นจะไม่ส่งผลอะไรแต่เมื่ออ า ยุ ม า กขึ้นจะทำให้กลายเป็น โ ร ค น อ น ไ ม่ ห ลั บ ได้

สำหรับใครก็ตามที่อ ย า ก จะมีสุ ข ภ า พที่ดีขึ้นขอให้ใส่ใจในนิสัย 9 ข้อนี้ หากทำตามได้ครบก็จะทำให้ร่างกายของเราได้นอนหลับอ ย่ า งมีคุณภาพมากขึ้น เมื่อร่างกายได้พักผ่อนอ ย่ า งเพียงพอแล้วปัญหาสุขภาพ และโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ต่างๆก็จะไม่ถามหาแน่นอน

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …