Home ข่าวทั่วไป 7 เรื่อง ห้ามทำตอนที่ชาร์จมือถือ ที่ร้านไม่ยอมบอก

7 เรื่อง ห้ามทำตอนที่ชาร์จมือถือ ที่ร้านไม่ยอมบอก

7 เรื่อง ห้ามทำตอนที่ชาร์จมือถือ ที่ร้านไม่ยอมบอก

7 เรื่อง ห้ามทำตอนที่ชาร์จมือถือ ที่ร้านไม่ยอมบอก

การใช้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องมีเพื่อความสะดวกสบาย ซึ่งในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบ ท บ า ทในแทบทุกวันของชีวิตและใช้กันมากกว่า

การโทรศัพท์ถึงกัน การดูแลโทรศัพท์ของเราให้สามารถใช้งานได้ อ ย่ า งเต็มประสิทธิภาพและมีอ า ยุ การใช้งานที่นาน จึงเป็นเรื่องที่ควรทราบกันเอาไว้ โดยในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการ ช า  ร์ จ แ บ ต เต อ รี่ ของโทรศัพท์มือถือ อ ย่ า ง ถูกต้องกัน

1 การใช้พาวเวอร์แบงค์

หรือแบตเตอรี่สำรอง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราชาร์จแบตได้เวลาที่เราอยู่นอกบ้าน โดยพาวเวอร์แบงค์ตัวนี้สามารถเก็บพลังงานเอาไว้ในตัวเองได้และทำให้สามารถเกิดความร้อนสะสมอยู่ในตัวได้

หากพาวเวอร์แบงค์ที่ใช้อยู่เป็นของที่ผลิตอ ย่  างไม่ได้มาตรฐานก็อาจทำให้เกิดการลั ด ว ง จ ร เมื่อเก็บประจุไฟในปริมาณที่มากและใช้มานานก็อาจก่อให้เกิดประก า ยไฟได้ ไม่ควรที่จะชาร์จไปและใช้มือถือไปด้วยอ ย่ า งเด็ดขาด ควรทำการชาร์จโทรศัพท์ให้เต็มเ สี ยก่อนแล้วจึงถอดออกมาใช้งาน

2 การชาร์จมือถือที่ถูกต้อง

การเสียบชาร์จโทรศัพท์ที่ถูกวิธีคือการเสียบปลั๊กของที่ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟเสียก่อน แล้วจึงต่อสายเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเรา

ซึ่งวิธีนี้จะป ล อ ด ภั ยและไม่ทำให้เกิดประกายไฟชณะที่เสียบปลั๊กได้ และยังช่วยถนอมแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเราอีกด้วย

3 ที่ชาร์จไม่ได้มาตรฐาน

การเลือกซื้อที่ชาร์จมือถือนั้น จำเป็นอย่ างยิ่งที่จะต้องซื้อของมีคุณภาพเพราะหากซื้อเพราะเห็นว่าราคาถูกนั้น

อาจทำให้เกิดการช็อตหรือร ะเ บิ ดขึ้นจากการใช้งานได้ รวมทั้งการใช้ปลั๊กต่อพ่ วง ที่ได้มา ตรฐานด้วย

4 ชาร์จโทรศัพท์ไม่ต้องปิดเครื่อง

ก่อนหน้านี้มีความเชื่อกันว่าควรจะปิดโทรศัพท์ในตอนที่ชาร์จ แต่ความเป็นจริงในสมัยใหม่นี้แบตมือถือได้รับการพัฒนาให้สามารถเปิดเครื่องและชาร์จไฟได้

โดยไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องเลย แต่ก็ไม่ควรที่จะชาร์จไปเล่นไปด้วย เพราะความร้อนในตอนที่ชาร์จอาจทำให้เครื่องร้อนมากและทำให้มือถือของเราเสื่อมเร็ว

5 การเล่นมือถือขณะชาร์จแบต

อ ย่ างที่เห็นเป็นข่าวกันบ่อยๆคือโทรศัพท์มือถือระ เ บิ ดขณะทำการชาร์จไฟและก็มีหลายรายที่กำลังเล่นอยู่ทำให้ได้รับ บ า  ดเ จ็ บรุ  น แ ร งกันหลายคน การเล่นมือถือตอนชาร์จไฟอยู่อาจทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดได้จากความร้อนที่สะสม

ทางที่ดีจึงควรชาร์จไฟให้เรียบร้อยก่อนและถ้าจะใช้โทรศัพท์ก็ควรถอดออกจากที่ชาร์จเสียก่อน จึงจะ ป ล อ ด ภั ยกับตัวเราและทำให้โทรศัพท์ของเราไม่พังง่ายด้วย

6 การใช้แบตป ล อ ม

การเลือกซื้อแบตโทรศัพท์ป ล อ มเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่า เป็นการเลือกที่ผิดมากเพราะแบตโทรศัพท์ของไม่แท้นั้นอาจทำให้โทรศัพท์ของเราเสียหายและพังได้ รวมทั้งยังเสี่ยงกับการระเ บิ ด เป็นอัน ต ร า ยกับตัวเราอีกด้วย ควรใช้แบตแท้เสมอเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและมือถือของเราด้วย

7 อ ย่ าใช้โทรศัพท์จนแบตเหลือ 0

การใช้โทรศัพท์จนแบตหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยจะทำให้แบต เ สื่ อ ม ส ภ า พได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทางที่ดีควรนำโทรศัพท์ไปชาร์จทันทีเมื่อแบตลงมาเหลือที่ 30% จะช่วยให้แบตของเราสามารถใช้งานได้นานขึ้นเป็นการ ยื ดอ า ยุของแบตมือถือของเราด้วย

หลักการใช้มือถือและการชาร์จไฟที่ถูกต้องและป ล อ ด ภั ยเป็นเรื่องที่ทุกคนควรรู้ และบ อ กต่อกันให้เข้าใจตรงกันทั้งเ ด็ กและผู้ใหญ่ในบ้านด้วยเพื่อความไม่ประมาทและปล อ ด ภั ยต่อทุกคนในครอบครัวและทรัพย์สินของเรา

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …