Home ข่าวทั่วไป แนะนำให้ปลูกไว้ที่บ้าน 8 ต้นไม้ ช่วยกรองฝุ่น ฟอกอากาศ

แนะนำให้ปลูกไว้ที่บ้าน 8 ต้นไม้ ช่วยกรองฝุ่น ฟอกอากาศ

แนะนำให้ปลูกไว้ที่บ้าน 8 ต้นไม้ ช่วยกรองฝุ่น ฟอกอากาศ

แนะนำให้ปลูกไว้ที่บ้าน 8 ต้นไม้ ช่วยกรองฝุ่น ฟอกอากาศ

สำหรับผู้รักต้นไม้และชอบความชุ่มชื่นส บ า ย ต าของสีเขียวจากต้นไม้ ด อ กไม้ ก ารใช้ต้นไม้มาประดับตกแต่งบ้านก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้บ้านของเราร่มรื่นน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

วันนี้เรามีรายชื่อต้นไม้ที่สามารถนำมาตกแต่งภายในบ้านได้ และยังช่วยฟอกอากาศ ดักกรองฝุ่นได้อีกด้วย ตามมาชมรายชื่อ 8 ต้นไม้ที่นอกจากจะให้ความสวยงามแล้ว ยังช่วยสร้างอากาศบริ สุ ท ธิ์ให้กับบ้านของเรากัน

1 วาสนา

เป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกในบ้านเรือนอาคารมากที่สุดชนิดหนึ่ง วาสนาเป็นไม้มงคลด้วยชื่อที่เป็นสิริมงคล ช่วยฟอกอากาศ ทำให้อากาศบริเวณรอบสดชื่น มีความสามารถในก ารดูดส า ร พิ ษอย่ าง ฟอร์มาลดิไฮด์ และไตรคลอโรเอทธีลีนได้ด้วย

2 กล้วยไม้

ไม้ประดับสวยงามที่ช่วยทำให้บรรย ากาศสดชื่นมากขึ้น นอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังมีประโยชน์ในก ารฟอกอากาศได้ด้วย เพราะกล้วยไม้มีคุณสมบัติในก ารคายอ อกซิ เจนพร้อมกับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงเวลากลางคืน และยังสามารถดูดไอระเหยจากส ารกลุ่มแอลกอฮอร์ อะซีโทน ฟอร์มาลดีไฮด์ รวมทั้งค ล อโ ร ฟ อ ร์ม ได้อีกด้วย

3  ลิ้ น มั ง กร

เป็นไม้ประ ดั บที่ขึ้นชื่อในเรื่องของก ารปรับอากาศ ฟอกอากาศได้ดีมาก โดยมีก ารวิจัยว่า ต้นลิ้นมังกรจะคายก๊ าซออกซิเจนในช่วงกลางคืน และปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกในตอนวัน ซึ่งตรงกันข้ามกับต้นไม้ชนิดอื่นๆ ทำให้ลิ้นมังกรเป็นไม้ประดับที่สามารถนำมาวางในห้องนอนได้ เสมือนมีเครื่องฟ อ ก อ า ก า ศในห้องได้เลย แถมยังเป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายที่สุดเพราะสามารถอยู่ได้ในทุกสภาพแวดล้อมทั้งกลางแจ้งและในอาคาร

4 พลูด่าง

ไม้ เ ลื้ อ ย ที่สามารถเติบโตได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย สามารถปลูกในบ้านได้อย่ างสบาย ต้องก ารน้ำปานกลาง ดูแลง่าย ซึ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า พลูด่างสามารถดูดส า ร พิ ษในอากาศได้เป็นอ ย่ า ง ดี

5 ปาล์มไผ่

ไม้ประดับที่มีลำต้นสูง ใบเรียวแหลม นิยมนำมาประดับตกแต่งในบ้านและอาคารต่างๆ เป็นพืชที่ เ ลี้ ย งดูแลง่าย ทนต่อแ ม ล ง และมีก ารคายความ ชื้ น ออกมา ช่วยสร้างความ ส ด  ชื่ นให้กับบ้านได้ แถมยังเป็นไม้ประดับที่มีความสามารถดูดส า ร พิ ษที่ปนเปื้อนในอากาศจำพวก ส า ร พิ ษเบนซีน ไดรคลอไรเอททาริน ฟอร์ ม า ดิไ ฮ ได้ด้วย

6 เฟิร์น

ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติในก ารฟอกอากาศและยัง ช่ ว ยรั ก ษ าสมดุลค ว า ม ชื้ น ของอากาศได้ เรียกว่า เป็นต้นไม้ที่ช่วยลด ม ล พิ ษ ในอากาศ สามารถดูดส า ร พิ ษพวก ฟอร์มาลดีไฮด์ ไซลีน และโ ท ลู อี น ส่วนก ารดูแลนั้น เฟิร์นไม่ต้องก ารแดดมาก แต่ชอบน้ำ ควรรดน้ำวันละครั้งไม่ควรปล่อยให้แห้ง หรือ ขาดน้ำม า กเกินไป

7 เบญจมาส

เป็นไม้ล้ ม ลุ ก ที่มี ด อ กสวยงามหลากหลายสี ซึ่งมีก  ารทดลองมาแล้วว่า ต้นเบญจมาศสามารถดูดส ารมลพิ ษ ส า ร พิ ษในอากาศอย่ างฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกลุ่มน้ำย า เ ค ลื อ บ น้ำย าทาเล็บ และส ารเบนซีนจากสีย้อมผ้า รวมทั้งแอมโมเนียด้วย ก ารดูแลนั้น เบญจมาสต้องก ารแดดเพียงรำไรและก  ารรดน้ำแค่วันละครั้งก็เพียงพอ

C

ไม้อวบน้ำอ ย่ า งว่ า น ห  า ง จ  ร ะ เ ข้  จัดเป็นพืช ส มุ น ไ พ รที่ได้รับความนิยม เพราะมีประโยชน์สรรพคุณมากมายสามารถดูดซับส า ร พิ ษในอากาศ อ ย่ า ง ฟอร์มัลดีไฮด์ ซึ่งเป็นส ารที่ทำให้เกิดก ารร ะ ค า ยเคืองด ว งตาและผิ ว ห นั ง ในส่วนของก ารดูแล เพียงตั้งเอาไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึง และหมั่นรดน้ำ แต่ควรระวังไม่ให้น้ำมากจนเกินไปเพราะหากมีก ารระบายน้ำที่ไม่ดีอาจทำให้เ น่ าและ ต า ยได้

ลิสต์ 8 รายชื่อต้นไม้ที่นอกจากจะช่วยปรับสภาพแวดล้อมให้สวยงามน่าอยู่แล้ว ยังช่วยปรับอากาศ ฟอกอากาศ ดู ด ซั บ ส า ร พิ ษต่างๆได้อีกด้วย  รา ค าก็ไม่แพง หาซื้อง่าย ลองหาซื้อมาประดับตกแต่งบ้านกันเถอะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …