Home ข่าวทั่วไป อาหาร 8 ประเภท มีประโยชน์ ที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ

อาหาร 8 ประเภท มีประโยชน์ ที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ

อาหาร 8 ประเภท มีประโยชน์ ที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ

การอุ่ น อ า ห าร นั้นนิยมกันปกติอยู่แล้ว ส่วนมากก็จะเอามาอุ่นก่อนเพราะอ ย า กจะทานร้อนๆ รู้สึกป ล อ ด ภั ยกว่า แต่รู้ไหมว่ามันไม่ใช่อาหารทุกอ ย่ า งที่เหมาะแก่การอุ่น เนื่องจากบางอ ย่ า งหากอุ่นซ้ำจะทำให้ไม่น่าทาน ทำให้เสียคุ ณ ค่ าทางโภชนาการไป รวมถึงอาจจะส่งผลที่ไ ม่ ดี ต่ อร่างกายอีกด้วย 8 อาหารที่ไม่ควรอุ่นซ้ำ วันนี้เรามีมาฝากทุกคนมีอะไรบ้างมาติดตาม อ่ า นกันเลย

1 ผักคื่นช่าย

เมนูอะไรที่เน้นการใส่ผักคื่นช่ายก็ไม่เหมาะจะอุ่นซ้ำเพราะว่าจะทำให้สู ญ เ สี ยส ารอาหารที่สำคัญ

แถมผักคื่นช่ายพอเจอการอุ่นซ้ำจะไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายและอาจจะส่งผลเสียมากกว่าด้วยซ้ำในระยะย าว

ฉะนั้นก็อย่ าอุ่นเลย หากไม่มั่นใจอาหารเหลือนั้นก็ไม่ควรทานซ้ำให้ทำใหม่จะดีกว่า

2 ไข่ต้น ไข่กวน

ปกติก็ไม่ค่อยเห็นใครอุ่นไข่ต้มซ้ำกัน แต่ถ้าใครคิดจะทำห้ า มเลย จะไข่ต้ม ไข่กวนก็ตาม เพราะว่าหากนำมาอุ่นอีกรอบจะทำให้เสียโ ป ร ตี นไป หากทานไปบ่อยๆ จะทำให้เ จ็ บ ป่ ว ยได้ง่าย

3 ผักโขม

แน่นอนว่ามันอร่อยแต่ไม่เหมาะที่จะเอามาอุ่นซ้ำ เพราะว่าทำให้ร่างกายเ สี่ ย งเป็น ม ะ เ ร็ งได้ เพราะว่าการเอาผักมาโดนความร้อนซ้ำๆ นั้นจะทำให้ก่อม ะ เ ร็ งได้ง่ายมาก ทานแล้วร่างกาย แ ย่ อ ย่ างแน่นอน

4 เห็ด

แม้จะมีประโยชน์ ทำได้หลายเมนู แต่มันไม่เหมาะแก่การอุ่นซ้ำแน่นอน เพราะว่าจะทำให้เสียโปรตีนไป แถมยังเ สี่ ย งเป็นอั น ต ร า ยต่อก ร ะ เ พ า ะอาหารอีกด้วย ทางที่ดีควรทำครั้งเดียวแล้วทานเลย แม้จะเย็นแล้วก็ทานแบบนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่า

5 มัน ฝ รั่ ง

หากมัน ฝ รั่ งสุกแล้วก็วางไว้ในอุณหภูมิห้องได้ หรือเก็บในตู้เย็นก็ได้จะช่วยทำให้เก็บได้นานขึ้น แต่ถ้าหากเอามาอุ่นซ้ำอีกจะจะทำให้เกิดโ ท ษ ต่ อร่างกาย

6 ไก่

ในเนื้อไก่นั้นมีโปรตีนที่เป็นประโยชน์ แต่ก็มีความซับซ้อนมิใช่น้อย หากเราเอาไก่มาปรุงอาหารแล้ว เวลาจะกินเอามาอุ่นอีกนั้นจะทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหารได้

7 บีทรูท

เป็นตระก ูลผักผลไม้สีม่วงที่นำมาประกอบอาหารได้หลายเมนู แต่ถ้าหากเอามาอุ่นหรือผ่ านความร้อนบ่อยๆ จะทำให้เสียส ารอาหารที่เป็นประโยชน์ไป และทำให้ท้องเสียได้หากเอามาอุ่นบ่อยๆ ฉะนั้นแล้วควรปรุงแค่ครั้งเดียวจะดีกว่า

8 ข้าว

เชื่อว่ามีหลายคนเคยอุ่นข้าวอ ย่ า งแน่นอน แต่ว่ามันก็คงจะอุ่นได้อยู่แต่ว่าข้าวที่เรานึ่งหรือหุงนั้น ดูว่ามีอะไรแปล กปล อ มติดไปด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเราหุงไปแล้วกินไม่หมดก็วางไว้ในอุณหภูมิห้อง ไม่น่าอาจจะทำให้เ ชื้ อ ร าลุกลาม แล้วพอเราเอาไปอุ่นใหม่ บางทีก็จะทำให้เ ชื้ อนั้นละลายพอทานแล้วก็เสี่ยงจะป ว ด ท้ อ ง อ า เ จี ย นได้ง่าย

เป็นอย่ างไรบ้างสำหรับอาหารแต่ละชนิด หากใครที่มีอยู่ใน 8 ข้อที่แนะนำนี้ก็อย่ าเผลอเอาไปอุ่นซ้ำ เพราะว่าสุข ภ า พของเราจะได้รับผลเสียไม่น้อยเลย เพราะว่าอาหารนั้นมีแ ป ร ส ภ า พได้ง่ายมาก แทนที่เราจะได้ประโยชน์ ได้ส ารอาหารที่ดี หากเอามาอุ่นซ้ำบ่อยๆ ก็จะได้รับผลเสียมากกว่า

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …