Home ข่าวทั่วไป สิ่งที่เตรียมก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

สิ่งที่เตรียมก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

สิ่งที่เตรียมก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

สิ่งที่เตรียมก่อนสร้างบ้านใหม่ ตั้งแต่เริ่มสร้าง ขอบ้านเลขที่

สำหรับคนที่กำลังจะสร้างบ้านใหม่และการขอบ้านเลขที่ใหม่นั้นอย่ าลืมเตรียมเอกส าร 4 อย่ างนี้ให้พร้อม เพื่อขอจดทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่ โดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Toon Sangaroon ที่ได้เอาประสบการณ์ส่วนตัวมาแบ่งปันให้หลายคนได้อ่าน เป็นประโยชน์อย่ างมากสำหรับคนที่กำลังจะทำบ้านใหม่ มีใจความว่าอย่ างไรเรามาอ่านพร้อมกันได้เลย

การเตรียมเอกส ารขอบ้านเลขที่

1 ต้องเตรียมเอกส ารเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนการจะสร้างบ้านเลย ซึ่งจะมีโฉนดที่ดินที่จะสร้าง สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน แบบแปลนของบ้าน ผังบริเวณตำแหน่งบ้านบนที่ดิน พอเตรียมครบแล้วก็นำไปยื่นที่ อบต.หรือเทศบาล เจ้าหน้าที่จะออกใบอนุญาตก่อสร้างให้ ใบนี้สำคัญมาก ๆ เราต้องใช้ไปติดต่อน้ำ ไฟ ชั่ วคราว และยังต้องเอาไปที่อำเภอในวันจดทะเบียนบ้านด้วย

2 พอบ้านสร้างเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายภาพบ้าน ห้องน้ำ ไปพร้อมเอกสา รตามข้อแรกนำไปให้ผู้ใหญ่บ้านเพื่อทำการตรวจสอบและออกใบเลขที่บ้านให้กับเรา

3 จากนั้นเราก็เอาใบที่ได้มาจากผู้ใหญ่บ้านพร้อมเอกสา รนั้นไปยื่นที่ รพ.ตำบล เพื่อออกใบรับรองด้านสุขาภิบาล สุขอนามัยให้

4 จากนั้นเอาเอกส ารทุกอย่ างที่มี ทั้งสำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตการก่อสร้างตัวจริง ใบที่ได้จากผู้ใหญ่บ้าน เอกส ารจากทาง รพ.ตำบล ภาพถ่ายบ้าน ภาพถ่ายห้องน้ำ เตรียมให้ครบทุกอย่ างแล้วนำไปยื่นเพื่อขอทะเบียนบ้านเลขที่ใหม่ที่อำเภอ

พอเรามีพร้อมทุกอย่ างจะทำให้อะไรมันง่าย ไม่ต้องวิ่งหาให้เหนื่อยแล้วยื่นใหม่มันจะทำให้เสียเวลา และพอเราไปยื่นแล้วก็อาจจะรอไม่นานหากคิวไม่ย าว ในขั้นตอนที่ 1 – 4 นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร เป็นข้อมูลและเอกสา รที่ทุกคนจะต้องเตรียม จะทำให้ขั้นตอนต่าง ๆ ไม่ติดขัดแล้วเราจะได้สร้างบ้านและได้บ้านเลขที่ใหม่อย่ างไร้ปัญหา

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น สำหรับ … …