Home ข่าวทั่วไป ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว

ดูแลที่ดินว่างเปล่า ก่อนจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว

เรื่องนี้จะมองข้ามไม่ได้เลย โดยเฉพาะคนที่มีที่ดินเปล่า คุณอาจจะเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัวจากการโดนคนอื่นครอบครองป ร ปั ก ษ์ มันอาจจะเป็นช่องโ ห ว่ อ ย่  า งหนึ่งของกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินแต่เราก็จัดการกับมันได้หากไม่ปล่อยทิ้งร้างเอาไว้ก็ไม่มีใครมาเอาไปได้ แต่ก็อย่ าประมาทไป ต่อให้โฉนดอยู่ในมือแต่ถ้าเราละเลยมันก็เปลี่ยนเจ้าของได้ง่าย ๆ เลย

ความหมายของการครอบครองปกปักษ์คืออะไร

หมายถึงบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลานาน 10 ปี ถ้าเป้นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดกันเป็นเวลา 5 ปี บุคคลนั้นได้กร รมสิทธิ์ เพราะแบบนั้นเราเลยจะต้องระมัดระวังให้ดีอย่ าให้ใครเข้ามาเอาของเราไปได้ง่ายขนาดนั้น

วิธีในการดูแลที่ดินเพื่อเลี้ยงการโดนผู้อื่นครอบครองปรปักษ์

1 แวะไปตรวจสอบ สอดส่องดูที่ดินของตัวเองหน่อยสักปีละครั้งก็ได้

2 ลองสอบถามจากคนในแถวนั้นดูว่ามีใครเข้ามาใช้งานที่ดินของเราบ้างไหม

3 อย่ าลืมตรวจสอบหลักหมุดเขตว่ายังอยู่ไหม มีการเคลื่อนย้ าย มีการชำรุดหรือหายไหม

4 หากหมุดหายจะต้องรีบไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ และต้องไม่ใช่การแจ้งขอลงบันทึกประจำวัน เพราะว่าการทำลายหมุดนั้นมีความผิดทางอาญา พอแจ้งความแล้วก็ไปแจ้งที่ดินเพื่อดำเนินการต่ออย่ างอื่น

5 ทุก 5 ปีให้ทำการรังวัดที่ดินด้วย เป็นการตรวจสอบความผิดปกติเพราะอาจจะมีการเพิ่มหรือลดของพื้นที่ได้ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ

6 หากมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ให้ตกลงทำสัญญาเช่าหรือซื้อให้เรียบร้อย หากตกลงไม่ได้ก็ต้องไล่ออกไป

7 ทำรั้วล้อมรอบเอาไว้เพื่อบ่งบอกเขตแดนชัดเจนว่าที่ดินตรงนี้มีเจ้าของ

8 แสดงป้ายว่าที่ดินส่วนบุคคล ไม่ใช่ที่ดินสาธารณะ

9 ลองสังเกตดูว่ามีร่องรอยคนผ่ านทาง รอยรถผ่ านไหมเพราะอาจจะมีคนใช้ที่ดินเราเป็นทางผ่ านประจำก็ได้

ไม่ว่าอย่ างไรก็ตามทำรั้วเอาไว้เลยจะเป็นทางที่แก้ได้ง่ายสุด และควรจะออกมาดูที่ดินของตัวเองอยู่เสมอ ต่อให้ยังไม่ได้ทำอะไรก็ควรออกมาดู เพื่อไม่ให้ใครมาโฉบเอาไป

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น สำหรับ … …