Home ข่าวทั่วไป วิธีการไหว้แม่ย่านางรถ อย่างถูกต้อง ให้มีแต่โชคลาภ

วิธีการไหว้แม่ย่านางรถ อย่างถูกต้อง ให้มีแต่โชคลาภ

วิธีการไหว้แม่ย่านางรถ อย่างถูกต้อง ให้มีแต่โชคลาภ

วิธีการไหว้แม่ย่ า นางรถ อย่ า งถูกต้อง ให้มีแต่โชคลาภ

หากจะกล่าวถึงแม่ย่ า นางนั้น ก่อนอื่นเราต้องทราบกันก่อนว่า แม่ย่ า นางเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองปกป้องพาหนะทุกประเภทตั้งแต่โบราณกาล จึงมีพิธีการกราบไหว้ให้ความเคารพกันเกิดขึ้น จนเป็นวัฒนธรรมที่ทำสืบทอดต่อกันมา

สมัยก่อนนั้นจะใช้เรือเป็นย า นพหนะหลักในการโดยส า ร จึงมีการบวงสรวงแม่ย่ า นางเรือ เป็นพระราชพิธีสำคัญที่ปฏิบัติต่อๆกัน จนมาถึงชาวประมงที่ต้องออกเรือหาปลา เขาก็จะทำการไหว้และเซ่นสังเวยแม่ย่ า นางก่อนเดินเรือ เพราะเชื่อกันว่า หากปล่อยปะละเลย จะทำให้แม่ย่ า นางโกรธ และนำความพินาศมาสู่เรือลำนั้น จึงเป็นพิธีที่กระทำสืบต่อกันมาอย่ า งเคร่งครัด

จนถึงปัจจุบัน การโดยส า ร ต่างๆได้เปลี่ยนไป เราใช้รถ ใช้เครื่องบินกันเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังมีความเชื่อว่า ในย า นพาหนะเหล่านั้น ก็ยังมีแม่ย่ า นางคอยปกปักษ์รั กษ า อยู่ จึงยังมีการทำพิธีไหว้แม่ย่ า นาง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย ให้ขับขี่แคล้วคลาดปลอดภั ย มีโชคมีลาภ เสริมสิริมงคลให้แก่ตนเองและบริวาร

วิธีไหว้แม่ย่ า นางอย่ า งถูกต้อง

ควรยึดช่วงปฏิบัติเป็นช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ แต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆ ก็ให้หาฤกษ์หาย า มกราบไหว้ ตามแต่สะดวกได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1 ข้าว 1 ถ้วย

2 น้ำ 1แก้ว

3 ผลไม้ 5 อย่ า ง โดยต้องมีกล้วยน้ำว้าสุก 2 หวี จากนั้นอีก 4 อย่ า งก็ให้เลือกเป็นผลไม้มงคลตามแต่จะหาได้

4 หมากพลู ย า เส้นสีฟั น 3 คำ

5 ย า สูบ 3 มวน

คำถวายของไหว้แม่ย่ า นางรถ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ทุติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ตะติยัมปิ สุทินนัง วัตถุทานัง อาสะวะ ขะย า วะหัง โหตุ

ลูกขอถวายสิ่งของเหล่านี้แก่แม่ย่ า นางรถ ขอท่านจงรับซึ่งสิ่งของเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ และความสุขแก่ลูกทั้งหลายเทอญ สาธุ

เมื่อกล่าวจบ เราก็กล่าวขอในเรื่องที่เราปรารถนา ให้เงินทองไหลมาเทมา ค้าขายร่ำรวย มีแต่โชคลาภวาสนา ให้เกิดแก่เรา

จากนั้นรอประมาณ 20 นาที แล้วจุดย า เส้นทั้ง 3 มวนที่เตรียมเอาไว้ เพื่อบูชาแก่เจ้าที่ รออีกประมาณ 3 นาที ให้กลับมากล่าวคำลาของไหว้

คำลาของไหว้แม่ย่ า นาง

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (กล่าว 3 จบ)

พุทธังลา ธัมมังลา สังฆังลา

ข้าพเจ้าขอลาสิ่งของเหล่านี้ เพื่อให้เป็นทานต่อไป เป็นย า รั กษ า โ ร ค อย่ า ให้เกิดโทษเลย

นะ เสสัง มังคะลา ย า จามะ

แล้วก็นำของไหว้ที่ลามาแบ่งกันทาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อย่ า ลืมไหว้แม่ย่ า นางในทุกๆปี อย่ า งน้อยปีละ 1 ครั้ง ท่านจะช่วยปกปักษ์คุ้มครอง ให้เราขับขี่ปลอดภั ย ป้องกันภยันอั น ต ร ายทั้งปวง อีกทั้งยังช่วยเสริมโชคเสริมลาภ ให้คนในครอบครัวได้อยู่กันอย่ า งมีความสุข

พิธี ก ร ร มศักดิ์สิทธิ์ที่ทำสืบทอดต่อกันมานี้ เราควรบอกกล่าวให้ทำต่อๆกัน สืบทอดไปจนถึงชั่ ว ลู ก ชั่ วหลาน เพื่อเป็นบุญวาสนาแก่ตนเอง และบุคคลอื่นๆด้วย

ขอขอบคุณที่มา Poobpub

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …