Home ข่าวทั่วไป รีบเก็บไว้ 6 คำกล่าวเปิดงานต่างๆใช้บ่อยมาก จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

รีบเก็บไว้ 6 คำกล่าวเปิดงานต่างๆใช้บ่อยมาก จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

รีบเก็บไว้ 6 คำกล่าวเปิดงานต่างๆใช้บ่อยมาก จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

รีบเก็บไว้ 6 คำกล่าวเปิดงานต่างๆใช้บ่อยมาก จะได้พูดคล่องๆ ไม่ติดขัด

ลองคิดถึงภาพเราต้องเข้าไปร่วมงานๆหนึ่ง แล้วถูกเชิญให้ขึ้นกล่าวอะไรสักอ ย่ า ง มันเป็นช่วงจังหวะที่คิดอะไรไม่ออกเลยจริงๆ เพราะงานแต่ละงานนั้นก็ไม่ได้มีบ่อยครั้ง จะให้เราใช้ทักษะการพูดได้คล่องแคล่ว ณ ตอนนั้นเลยไม่น่าจะได้ ครั้นจะมานั่งคิดคำกล่าวก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน ปัญหาเหล่านี้เกิดได้กับมือใหม่ ที่ไม่เคยขึ้นกล่าวคำเหล่านี้บ่อยนัก

วันนี้เรามีบทกล่าวคำอวยพร คำเปิดพิธีต่างๆรวมมาไว้ให้ มือใหม่สามารถเซฟเก็บเอาไว้ เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมได้เลย

1 อวยพรวัยเกิด

สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนอื่น กระผม/ดิฉัน ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของเพื่อน กระผม/ดิฉัน เพื่อนของ กระผม/ดิฉัน คนนี้ ชอบพอและสนิทสนมกันมานานมากแล้ว ครับ/ค่ะ ท่านเป็นคนที่มีอัธ ย า ศัยไมตรีและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากคนหนึ่ง ใจคอกว้างขวาง โอบเอื้ออารีย์ เป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ และคนที่รูจักมักคุ้นโดยทั่วไป

เมื่อมีการจัดงานคล้ายวันเกิดของเพื่อนคนนี้ ในแต่ละครั้งถ้าไม่ติดธุระจำเป็นจริงๆแล้ว กระผม/ดิฉัน จะมาร่วมงานด้วยทุกครั้งเช่นกัน เยื่อนคนนี้ นอกเหนือจากเป็นคนดี อัธ ย า ศัยไมตรีที่ดี เป็นที่น่านับถือของเพื่อนๆและคนอื่นๆ แล้วยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่บุตรหลานของท่านด้วยอีก

ในโอกาสนี้ กระผม/ดิฉัน ขออวยพรให้เพื่อนรักของ กระผม/ดิฉัน คนนี้จงมีอายุมั่นขวัญยืน มีความสุขความเจริญ อีกทั้งเจริญก้าวหน้า ทั้งในหน้าที่ราชการและงานส่วนตัวยิ่งๆขึ้นไป

2 งานแต่งงาน

เรีนย ท่าน (ประธานจัดงาน) คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผม/ดิฉัน รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอ ย่ า งยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้มากล่าวอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวที่รัก และเอื้ออาทรกันมากที่สุดคู่หนึ่งในชุมชนแห่งนี้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพลังแห่งรักที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมีให้ต่อกัน ได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาว ประสบความสำเร็จในการครองรักครองเรือน สามารถสร้างฐานะครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง มีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าไม่หยุดยั้ง ร่ำรวยไม่เลิกลา มีลูกหลานที่แข็งแรง เก่งดีมีความสุข และเป็นครอบครัวที่อบอุ่นด้วยความรัก มีพลังแห่งรักที่อบอุ่นเร้าใจประทับใจซึ่งกันและกันตลอดกาล สวัสดี

3 งานขึ้นปีใหม่ 

สวัสดี ครับ/ค่ะ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน กระผม/ดิฉัน มีความยินดีและภูมิใจเป็นอ ย่ า งมาก ที่ท่านเจ้าของบ้านได้ให้เกียรติ ให้ กระผม/ดิฉัน ขึ้นมากล่าวในงานขึ้นบ้านใหม่วันนี้ เชื่อได้ว่าทุกท่านในที่นี้คงจะเห็นตรงกันกับ กระผม/ดิฉัน ว่าบ้านหลังนี้เพียบพร้อมไปด้วยความสวยงาม น่าอยู่ มีความร่มรื่นสะดวกสบาย

และสำหรับตัวท่านเจ้าของบ้านนั้น คงจะเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ท่านเป็นผู้ที่มีในโอบอ้อมอารี มีความมานะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่การงาน จนสามารถสร้างตนเป็นปึกแผ่น ปลูกสร้างบ้านอันสวยงามหลังนี้ขึ้นมาได้

และในวาระอันดีนี้ กระผม/ดิฉัน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเจ้าของบ้านเคารพนับถือ โปรดช่วยดลบันดาลปกปักรั ก ษ า ให้ท่านเจ้าของบ้านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืน พบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณ ครับ/ค่ะ

4 งานเลี้ยงต้อนรับ

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผม/ดิฉัน รู้สึกดีใจและเป็นเกีรติอ ย่ า งยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงาน มากล่าวต้อนรับ (ชื่อเพื่อนร่วมงานที่มาใหม่) ซึ่งย้ายมาทำงานพวกเรา ได้พบกันวันนี้รู้สึกดีมาก หากได้ทำงานร่วมกันคงจะยินดีมากยิ่งขึ้นไปอีก ไม่มีสิ้นสุดอ ย่ า งแน่นอน

จึงขอต้อนรับท่าน….(ชื่อเพื่อนร่วมงานที่มาใหม่) ด้วยความปิติยินดียิ่ง พวกเราทำงานและอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง หากมีสิ่งใดที่ท่านคิดว่า กระผม/ดิฉัน และเพื่อนร่วมงานจะบริการท่านได้ ขอให้บอกกล่าวอ ย่ า ได้เกรงใจ ขอให้การพบกันในวันนี้ จงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความร่วมมือที่ก้าวหน้ายั่งยืน และเกิดแต่สิ่งดีดีแก่ชีวิตของพวกเราทุกคนตลอดไป สวัสดี

5 มอบตำแหน่ง

เพื่อน ข้าราชการฯทุกท่าน กระผม/ดิฉันขอแสดงความยินดีเป็นอ ย่ า งยิ่ง กับ (ชื่อผู้ได้รับตำแหน่ง) ที่ได้รับตำแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง)

เนื่องจากท่านมีความเหมาะสมทั้งความรู้ ความสามารถเพียบพร้อมในทุกๆด้าน งาน (ชื่องานที่ได้รับมอบ) เป็นงานที่หนักและมีความสำคัญยิ่ง

กระผม/ดิฉัน หวังและมั่นใจว่า ท่านจะสามารถทำงานในตำแหน่งนี้ได้อ ย่ า งสมบูรณ์แบบทุกประการ ในโอกาสนี้ กระผม/ดิฉันขอ (ชื่อตำแหน่งที่ได้รับ) คนใหม่ เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านสืบไป

6 งานเลี้ยงส่ง

เรียน ท่าน (ประธานจัดงาน) และแขกผู้มีเกีรติที่เคารพรักทุกท่าน กระผม/ดิฉัน รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอ ย่ า งยิ่ง ที่ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนของเพื่อนร่วมงานมากล่าวความในใจต่อท่าน (ประธานจัดงาน) ซึ่งทำงานอยู่กับพวกเราหลายปี

แต่บัดนี้ ท่านจะย้ายจากพวกเราไปทำงานในที่แห่งใหม่ ห่างไกลจากพวกเรา ซึ่งพวกเรานั้นรู้สึกใจหาย ตั้งแต่ทราบข่าวว่านท่านได้ย้าย แต่ก็รู้สึกดีใจด้วยที่ท่านได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ท่านปรารถนา หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่พวกเราได้ล่วงเกินท่านทั้งต่อหน้าและลับหลัง ทั้งโดยเจตนาและไม่ได้เจตนา ขอได้โปรดอโหสิให้พวกเราด้วย ขอให้การจากกันในวันนี้ จงเป็นเพียงการจากกัน เพื่อจะได้กลับมาทำงานร่วมกันอีกในวันข้างหน้า

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ การงานให้ก้าวหน้า ร่ำรวยไม่เลิกรา สุขสันต์หรรษาตลอดไป สวัสดี

แค่ซ้อมท่องคำกล่าวในงานต่างๆเหล่านี้เอาไว้ ก็สามารถจะเป็นตัวแทนกล่าวได้อ ย่ า งมั่นใจ หากท่านต้องการจะกล่าวอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถที่จะสอดแทรกเข้าไปได้

อาจจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่ประทับใจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ก็จะช่วยทำให้คำกล่าวเหล่านั้นดูมีชีวิตชีวา เต็มไปด้วยเรื่องราวน่าประทับใจ รวมถึงความทรงจำดีดีที่มีต่อกัน คำกล่าวนั้นก็จะสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …