Home ข่าวทั่วไป เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่เสียหมด ลองทำแบบนี้ ชีวิตดีขึ้น

เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่เสียหมด ลองทำแบบนี้ ชีวิตดีขึ้น

เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่เสียหมด ลองทำแบบนี้ ชีวิตดีขึ้น

เก็บเงินไม่อยู่ มีเท่าไหร่เสียหมด ลองทำแบบนี้ ชีวิตดีขึ้น

คนโบราณเขาว่ากันว่า การที่ในชาตินี้เราเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ หามาได้เท่าไหร่ เป็นอันต้องเสียไปจนหมด บางครั้งเสียมากกว่าที่หามาได้ กลายเป็นหนี้เป็นสิน ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่ร่ำไป นั่นเกิดจากวิบาก ก ร ร ม ที่เราทำไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อน ซึ่งไม่สามารถลบล้างไปได้ ด้วยการทำบุญทดแทนในชาตินี้ นอกเสียจากเราจะทำเพื่อเป็นการขอขมาต่อเจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร ตั้งแต่ชาติปางก่อน ที่เราไปเอารัดเอาเปรียบเขา จนเป็นหนี้วิบาก ก ร ร ม ติดตัวมา

– ทุกครั้งที่ทำบุญ ต้องภาวนาให้ผลบุญตกถึงเราด้วย เพราะความเคยชิน เรามักจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร จนลืมตัวเอง เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำบุญต้องส่งผลบุญให้กับตัวเอง ผู้ให้กำเนิด ผู้ที่อุ้มชูเลี้ยงดูด้วย จะทำให้เราได้บุญที่ยิ่งใหญ่มากกว่า

– การเงินไม่ดี อ ย่ า สร้างหนี้เพิ่ม ต้องพ ย า ย า มใช้เท่าที่มี เพื่อที่จะได้ไม่ก่อวิบาก ก ร ร ม เพิ่มขึ้นจากชาติที่แล้ว จะทำให้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจ จนอยู่ไม่สุข ให้เราควบคุมรายจ่ายของตัวเองให้ดี และหมั่นทำบุญโดยการถวายข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน เป็นประจำทุกเดือน ก็จะหนุนนำเสริมบารมีให้แก่ตน ทำให้ไม่ตกต่ำ ชีวิตจะดีขึ้น

– ทำบุญหนุนขึ้นที่สูง เช่น แท่นประทับพระพุทธรูป เก้าอี้ อาสนสงฆ์ รองเท้า เสื่อสาด เครื่องลาดปู ถนน และสะพานเป็นต้น เพื่อเป็นการหนุนนำให้ชีวิตดีขึ้น

– ทำซุ้มประตูวัด หรือป้ายบอกทางมาวัด ทั้ง 2 อ ย่ า งนี้ จะเป็นเสมือนจุดบอกทางให้มาร่วมทำบุญ ซึ่งทุกๆครั้งที่มีผู้เข้าไปทำบุญในวัด เราก็เหมือนจะได้บุญตามเขาไปด้วย เพราะเป็นการบอกบุญต่อกันอีกทาง สิ่งที่ทำจะส่งผลให้ใจเราสงบ ไม่มีเรื่อง ทุ ก ข์ ร้อนเข้ามาทำอะไรเราได้

บทแผ่เมตตา (ควรสวดเป็นประจำ)

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิด แก่ เ จ็ บ ต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว ร าโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพ ย า ปัชณาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อ ย่ า ได้มีความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รัก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภั ย ทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ

จากนั้นกล่าวตามนี้

สิ่งใดที่ข้าพเจ้าเคยทำผิดพลาดไปในวันนี้ อดีตชาติ โดยตั้งใจก็ดี โดยไม่ตั้งใจก็ดี สิ่งใดที่ประมาทพลาดพลั้ง รวมถึงการล่วงเกินคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระอริยสงฆ์เจ้า พระอรหันต์ทุกพระองค์ ตลอดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกทิศ ทุกทาง

รวมถึงผู้ที่มีพระคุณ เทวดาประจำตัว เจ้า ก ร ร ม นายเ ว ร สิ่งใดที่ข้าพเจ้าพูดขึ้นมาพล่อยๆ และทำไม่ดีไป ได้โปรดอภั ย ให้ตัวข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้าขอขมาลาโทษ ขออนุญาตมีคู่ มีคู่ครอง มีครอบครัว มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ให้เหมือนกับคนทั่วไป หากในอดีตชาติข้าพเจ้าเคยอธิษฐาน

หรือให้คำสัตย์สาบานใดๆ ที่เป็นผลไม่ดีต่อตัวข้าพเจ้าในชาตินี้ ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ขอให้ชีวิตตั้งแต่นี้เป็นต้นไป มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง เกิดขึ้นด้วยเทอญ

สิ่งเหล่านี้ควรปฏิบัติให้บ่อยครั้งเมื่อพร้อม และมีโอกาส เพราะจสามารถช่วยแก้ ก ร ร ม ให้เราตั้งแต่ชาติปางก่อนได้ จะทำให้ชีวิตที่ย่ำแย่ ค่อยๆเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และอ ย่ า สร้างวิบาก ก ร ร ม เพิ่มในชาตินี้อีก เพื่อจะได้ไม่ต้องมีอะไรติดตัวไปในภพชาติหน้า หากไม่เชื่อก็ลองทำบุญเอาไว้ดู การทำบุญไม่ได้เสียหายอะไร ยิ่งจะทำให้เราสบายใจเสียด้วยซ้ำ อ ย่ า ทำจนตัวเองต้องลำบาก เพราะโบราณถือว่า จะได้บาปมากกว่าบุญ

ขอขอบคุณที่มา Panyacheewit

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …