Home ข่าวทั่วไป หลายคนยังไม่รู้ อ ย่ าเสียรู้ประกัน หากรถโดนชน เรียกเงินก้อนโตได้

หลายคนยังไม่รู้ อ ย่ าเสียรู้ประกัน หากรถโดนชน เรียกเงินก้อนโตได้

หลายคนยังไม่รู้ อ ย่ าเสียรู้ประกัน หากรถโดนชน เรียกเงินก้อนโตได้

หลายคนยังไม่รู้ อ ย่ าเสียรู้ประกัน หากรถโดนชน เรียกเงินก้อนโตได้

ปัจจุบันคนนิยมมีรถกันมากขึ้น เพราะการมีรถสักคันนั้นไม่ใช่เรื่องย า กเหมือนสมัยก่อน จึงมีแต่คนใฝ่ฝันอย า กจะมีรถสักคัน เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง ไม่ต้องไปต่อรถลงเรือให้เหนื่อยเปล่า ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ บนท้องถนนมีมากขึ้นด้วยเช่นกัน

คุณ Somchet J. Mhin ได้ออกมาแ ช ร์ ประสบการณ์ให้ฟังผ่ า นทางแอพพลิเคชั่นเฟซบุค โดยมีใจความว่า

ในช่วงหลายปีก่อนนั้น เขาได้ถูกรถชนท้ายในระหว่างทางเลี้ยวเข้าบ้าน ใช้เวลาซ่อมนานถึง 2 เดือน เนื่องจากบริษัทประกันของคู่กรณี ดึงเรื่องเอาไว้เหมือนจะเป็นการพูดคุยเพื่อปัดความรับผิดชอบ จึงทำให้เขาเกิดความไม่พอใจ เพราะนอกจากเสียเวลาแล้ว ยังต้องมาฟังประกันคู่กรณี พูดบ่ายเบี่ยงถึงประเด็นการซ่อมรถ เขาจึงเกิดความคิดจะเอาคืนบริษัทประกันของคู่กรณีเสียบ้าง ดังนั้นเขาจึงทำมันอย่ า งจัดเต็ม

เมื่อถึงเวลาที่รถซ่อมเสร็จ เขาก็เลยทำการเคลมประกัน ในส่วนค่าขาดประโยชน์ไป 45 วัน ซึ่งเขาได้เรียกไปวันละ 1,000 บาท รวมกับค่าเสื่อมสภาพรถแล้ว รวมเป็นเงิน 5 หมื่นกว่าบาท ทำให้บริษัทประกันถึงกับอึ้ง และขอต่อรองที่จะจ่ายในจำนวนเงิน 20,000 บาท แต่ก็ตกลงกันได้ที่จำนวนเงิน 25,000 บาท เขาจึงยอมตกลง เพราะเบื่อเรื่องวุ่นวายเหล่านี้เสียเต็มประดา คิดว่าได้เท่านี้ก็ยังดีกว่าไม่ได้

ที่เขายกเรื่องนี้มา ก็เพื่อจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนใช้รถใช้ถนน ได้ดูไว้เป็นกรณีศึกษา ว่าหากเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ทางรถยนต์เกิดขึ้น และเรานั้นเป็นฝ่ายถูก เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ค่าขาดประโยชน์จากการไม่ได้ใช้รถ และคู่กรณีต้องจัดการซ่อมรถให้เรากลับมาใช้ได้ในสภาพเดิม แต่หากเราเป็นฝ่ายผิด ทางผู้กรณีก็สามารถที่จะเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์ได้เช่นเดียวกัน

เชื่อว่าคนส่วนมากจะไม่รู้ถึงเรื่องนี้ จึงทำให้ประกันได้รับผลประโยชน์ตรงส่วนนี้ไป โดยจะไม่บอกเราด้วยเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ หากได้ทราบเรื่องนี้แล้ว ขอให้เป็นกรณีศึกษา อย่ า เสียรู้บริษัทประกัน เมื่อเกิดอุ บั ติ เ ห ตุ ครั้งใด อย่ า ลืมเรียกค่าขาดประโยชน์จากบริษัทประกันของคู่กรณีเอาไว้ด้วย เพราะมันเป็นสิ่งที่เราควรได้รับ

นอกจากนี้คุณ Somchet J. Mhin ยังได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกส า ร ต่างๆ ที่จะต้องใช้ประกอบการเรียกค่าเสียหาย ค่าสินไหม รวมถึงค่าอื่นๆว่ามีอะไรที่ต้องเตรียมไว้บ้าง และตัวอย่ า งในการเขียนจดหมายขอค่าสินไหม

เอกส า ร ที่ใช้ในการขอสินไหมค่าขาดผลประโยชน์

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ (จากอู่ที่เราซ่อมรถ ซึ่งเขาจะต้องลงวันที่วันรับรถด้วยว่าวันไหน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง)

3 สำเนาทะเบียนรถ (ใช้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าใครเป็นเจ้าของรถ ถ้าหากรถติดไฟแนนซ์ ก็ต้องมีสำเนาสัญญาไฟแนนซ์แนบด้วย)

4 สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถ

5 ใบมอบอำนาจ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำเรื่องเอง

6 ใบเสร็จค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เราไม่ได้ใช้รถ อย่ า งเช่น ค่าเช่ารถ ค่าแท็กซี่

7 จดหมายคำร้องขอค่าขาดประโยชน์ ดังตัวอย่ า งต่อไปนี้

วันที่ 18 กันย า ยน 2558

เรื่อง ขอเรียกสินไหมค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อม

เรียน แผนกสินไหมทดแทน บริษัท XXX ประกั น ภั ย จำกัด (มหาชน)

เอกส า ร แนบ

1 สำเนาใบเคลม

2 สำเนาใบรับรถ

3 สำเนาทะเบียนรถ

4 สำเนาบัตรประชาชน

ข้าพเจ้า นาย (ระบุชื่อ นามสกุลจริงให้ชัดเจน) เป็นเจ้าของรถยนต์ (บอกยี่ห้อ และชื่อรุ่น) หมายเลขทะเบียน (ทะเบียนรถ จังหวัด) ถูกรถเทรลเลอร์ ยี่ห้อ (รถของคู่กรณี) ของ บริษัท XXX จำกัด หมายเลขทะเบียน (คู่กรณี และจังหวัด) เลขกรมธรรม์ (คู่กรณี) ชนท้ายที่ (ระบุสถานที่) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

จากเหตุการดังกล่าว ทำให้รถของข้าพเจ้ามีความเสียหายดังนี้

1 กันชนหลังบุบและฉีก

2 ฝาปิดท้ายบุบบี้

3 บังโคลนหลังซ้ายขวาบุบ

4 แผงท้ายบุบ

5 ไฟท้ายซ้ายขวาแตก

6 ไฟทับทิมซ้ายขวาแตก

7 ท่อไอเสียแตก

ข้าพเจ้าจึงได้นำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่แห่งหนึ่ง ชื่อว่า อู่ของบริษัท XXX ซึ่งเป็นอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน XXX ในวันที่ (ลงวันที่ให้ชัดเจน) และซ่อมเสร็จในวันที่ (ลงวันที่ให้ชัดเจน) โดยใช้ระยะเวลาในการซ่อมรวมทั้งสิ้น (ระบุจำนวนวันที่ส่งรถซ่อม)

ข้าพเจ้าทำงานในฐานะผู้บริหารบริษัท XXX โดยปกติแล้วจะต้องใช้รถยนต์สำหรับการติดต่อลูกค้าทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลทุกวัน โดยใช้ระยะทางประมาณ 100 ถึง 200 กิโลเมตรต่อวัน ในระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมที่อู่นั้น ข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องเช่ารถ และใช้บริการรถแท็กซี่ในการเดินทาง และมีความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นอย่ า งมาก

ดังนั้นแล้วจึงขอเรียกค่าสินไหมทดแทนดังต่อไปนี้

1 ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 1,000 บาทต่อวัน เป็นระยะเวลา XX วัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน XXXXX บาท

2 ค่าเสื่อสภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 10,000 บาท

เมื่อคุณ Somchet J. Mhin ได้โพสเรื่องราวเหล่านี้ลงโซเชียล ปรากฎว่ามีคนแ ช ร์ ต่อไปมากกว่า 10,000 ครั้ง ทำให้เราได้รู้ว่าคนที่ไม่ทราบถึงผลประโยชน์ในเรื่องนี้นั้น ยังมีอยู่มาก ฉะนั้นหากรู้แล้ว ต่อไปก็ควรจะเรียกร้องเอาสินไหมค่าขาดประโยชน์ไว้ด้วย อย่ า เสียรู้บริษัทประกันอีกเลย เพราะมันเป็ฯสิ่งที่เราควรจะได้รับเอาไว้จริงๆ

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …