Home ข่าวทั่วไป หลายคนยังเข้าใจผิด 6 สิ่งนี้ ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ

หลายคนยังเข้าใจผิด 6 สิ่งนี้ ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ

หลายคนยังเข้าใจผิด 6 สิ่งนี้ ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ

หลายคนยังเข้าใจผิด 6 สิ่งนี้ ไม่ควรเอาเข้าไมโครเวฟ

ปัจจุบันนี้มีหลายครอบครัวที่มีไมโครเวฟเป็นของใช้สำคัญที่ต้องมีติดบ้านเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอ า ห า รในแต่ละมื้อ เพราะทำให้ง่ายต่อการอุ่นร้อนหลังจากที่เราทานอ า ห ารไม่หมด

แล้วนำแช่ตู้เย็น การมีไมโครเวฟจะช่วยให้เราสะดวกโดยไม่ต้องนำอาหารแช่เย็นไปอุ่นกับเตาแก๊ซ เรียกว่าสะดวกสบายมากขึ้น แต่หลักการใช้ไมโครเวฟที่ถูกต้องนั้น

หลายคนยังไม่ได้ใช้งาน อย่ า งถูกต้องอ ย่  างที่ควรจะเป็น วันนี้เรามีวิธีใช้ไมโครเวฟมาแนะนำกัน

1 ภาชนะโฟมและพลาสติก

เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับไมโครเวฟเพราะทั้งสองอ ย่ า งนี้มีอุณหภูมิในการหลอมเหลวที่ต่างกัน หากนำเข้าไมโครเวฟจะทำให้เกิดการห ล อ มละลา ย

และทำให้พลาสติกละลายปะปนไปในอาหาร ทำให้เกิด อั น ต ร า ยกับร่างกายได้

2 ภาชนะโลหะ

ไมโครเวฟใช้คลื่นไมโครเวฟ ซึ่งหากสัมผัส กับโลหะจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าและความร้อนสูงจนเกิดการ ลุ กไ ห ม้ได้ และจะทำให้สา รต่างๆที่อยู่ใน ภ า ช น ะ ละลายออกมาปะปนกับอาหารได้ด้วย

ดังนั้นการเลือกภาชนะที่จะใช้กับไมโครเวฟจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมทั้งการดูว่าภาชนะนั้นๆมีการแทรกอยู่ของโลหะ เช่น ลวดลายหรือสีของภาชนะนั้นๆให้ดี

3 ฟลอยล์ห่ออาหาร

ฟลอยล์ที่ทำจากอลูมิเนียม หากเรานำเข้าไมโครเวฟจะเกิดการลุ ก ไ ห ม้ ได้ หากต้องการอุ่นอาหารควรแกะอาหารออกจากฟลอยล์และจัดวางใส่ภาชนะใหม่ที่สามารถนำเข้าไมโครเวฟได้

4 ภาชนะกระเบื้องเคลือ

โดยภาชนะประเภทนี้จะไม่สามารถทนต่อความร้อนหรือแรงดันได้ ซึ่งหากใช้อุ่นอาหารก็อาจทำให้เกิดการแ ต กร้าว

นอกจากนี้ภาชนะเคลือบที่มีสีสันต่างๆที่อาจมีส่วนผสมของโลหะก็อาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้ด้วย

5 พลาสติกใส

พลาสติกแผ่นที่ไว้ใช้คลุมอาหารไม่ควรนำเข้าไมโครเวฟอย่ า ง เด็ดขาด เพราะอาจทำให้ความร้อนจากไมโครเวฟจะทำให้เกิดไอน้ำลอยตัวขึ้นไปที่พลาสติกนั้น

และกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆที่มีการปะปนของเคมีพลาสติกแล้วตกลงไปปะปนกับอาหารได้ ซึ่งหากเราต้องการอุ่นอาหารให้นำพลาสติกออกก่อน

6 ฟองน้ำ

ไม่ควรนำฟองน้ำเข้าไมโครเวฟ เพื่อหวังว่าจะทำความสะอาด เพราะการฆ่ า เ ชื้ อ โ ร คที่ถูกต้องนั้นต้องทำการซักล้างและตากแดดให้แห้ง เพื่อ ฆ่ าเ ชื้ อ โ ร คเท่านั้น

ด้วยฟองน้ำเป็นสา รสังเคราะห์ที่มีจุดลุกไ ห ม้ต่ำ หากนำไปใส่ไมโครเวฟก็จะทำให้เกิดการลุ ก ไ ห ม้ได้

การใช้ไมโครเวฟให้ถูกต้องและปลอดภั ยนั้นทุกคนควรใส่ใจให้ดีเพราะจะมีผลกับสุขภาพของเราในระยะย า ว หากเรามีไมโครเวฟอยู่ในบ้านและใช้งานมันบ่อยๆก็ควรดูแลทำความสะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขภาพอ น า มั ยที่ดีของทุกคนในบ้าน

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By krustory
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ.ค.66 เริ่มใช้สิทธิได้วันไหน

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบวันที่ 27 เม.ย.-26 พ … …