Home ข่าวทั่วไป 13 ข้อปฏิบัติ เมื่อโดนค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 ข้อปฏิบัติ เมื่อโดนค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 ข้อปฏิบัติ เมื่อโดนค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

13 ข้อปฏิบัติ เมื่อโดนค้นรถค้นตัว รู้เอาไว้มีประโยชน์

เราอยู่ในยุคสมัยที่ไม่ได้ระวังตัวแค่เฉพาะกับคนร้ าย เพราะตำรวจร้า ย ๆ ก็ดันมีเยอะ แน่นอนว่าตำรวจดียังมีอยู่แต่เราจะระวังเอาไว้มันก็ดีกว่า

สำหรับใครที่ขับรถแล้วโดนคุณตำรวจนั้นโบกเพื่อขอตรวจค้น แน่นอนว่าเราจะต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าโดยการให้ค้น

แต่เราก็สามารถทำการถ่ายภาพ ถ่ า ย  V i d e o การทำงานเจ้าหน้าที่ไว้ได้แบบไม่ขัดขวางการทำงานของเรา ซึ่งสิ่งที่เราทำได้โดยไม่ผิดกฎหมายมี 13 ข้อดังนี้

1 ต้องให้เจ้าหน้าที่แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนที่จะทำการตรวจค้นรถของเรา และ ถ่ า ย วิ ดิ โ อ ไว้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใคร เพื่อเป็นหลักฐานแก่ทั้ง 2 ฝ่าย

2 ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ถ อ ดหมวกเพื่อแสดงหน้าตาอ ย่ า ง เ ปิ ด เ ผ ย

3 ในการบันทึกวิดิโอนั้นจะต้องไม่ขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ มันเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่ทุกคนสามารถทำได้อยู่แล้ว ถ่ายเอาไว้ทุกขั้นตอนได้เลย

4 หากมีสิ่งผิดปกติหรือฝ่ายใดกระทำผิดคลิปวิดิโอนั้นจะใช้เป็นหลักฐานได้ โดยหากเราไม่ผิดวิดิโอนั้นก็ใช้ยืนยัน ค ว า ม บ ริ สุ  ท ธิ์เราได้นั่นเอง

5 ขอให้คนที่ตรวจค้นนั้นทำหน้าที่เพียง 1 คนเท่านั้น เราจะได้ถ่ายภาพและคลิปได้ทันทุกเหตุการณ์ หากหลายคนเกินไปอาจมีมุมอับที่กล้องมองไม่เห็น

6 เจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันความบริสุทธิ์โดยการถลกแขนเสื้อขึ้น รวมถึงกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ ฝ่ามือ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เอาอะไรมาซุกไว้ในรถของเรา

7 หากรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่มีความผิดปกติให้โทรแจ้งคนใกล้ชิด ญาติ พี่น้อง หรือแม้กระทั่งนักข่าวหากรู้จัก เพื่อให้คนเหล่านั้นมาถึงเหตุการณ์ได้อย่ างทันท่วงที

8 เวลาโดนควบคุมตัวนั้นอย่ าไปจับหรือแตะต้องอะไรก็ตามที่เป็นของกลางที่ไม่ใช่ของเรา ห้ามแตะอะไรทั้งสิ้นเพราะลายมือเราจะไปติดอยู่ในนั้น

9 หากรู้ว่าตนเองไม่มีความผิดอะไรอย่ าไปเซ็นเอกส ารใด ๆ ทั้งสิ้น และหากต้อง เ ซ็ น อะไรแนะนำควรอ่านรา ยละเอียดอย่ างดี หากมีข้อผิดปกติในเอกส ารต้องรีบโต้แย้งและแก้ให้เสร็จก่อนเท่านั้นถึงจะเซ็น

10 หากเราไม่ได้ผิด ก็ อ ย่ า ไ ปชี้ จุ ด เกิดเหตุหรือถ่ายภาพ รวมถึงอย่ าไปชี้ของกลางใด ๆ ทั้งสิ้น

11 ในตอนที่โดนควบคุมตัวจะต้องมีญาติ พี่น้อง คนสนิทที่ไว้ใจได้นั่งเฝ้าเป็นเพื่อจนกว่าจะถึงเวลาขึ้นศาล

12 ในขณะที่ให้การแก่เจ้าหน้าที่จะต้องร้องขอให้คนที่ไว้ใจได้หรือทนายเข้าฟังการส อ บ ส ว นไปจนจบ

13 หากไม่ผิดอะไรเลยแล้วโดนข้อหา ให้ทำการร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและใช้สิทธิ์ทางศาลตามกระบวนการยุติธรรม

เราต่างก็เห็นแพะไปนอน ใ น คุ กกันเยอะ หากเราไม่ได้ผิดอะไรก็คงไม่มีใครอ ย า กจะไปแพะหรือรับผิดอะไรกับเรื่องที่ตัวเองไม่ได้ทำ

ฉะนั้นแล้วอย่ าไว้ใจใครมากนัก ป้องกันตัวเองทุกทางเท่าที่จะทำได้ดีกว่า ปัญหาวุ่นวายจะได้ไม่ตามมาหรือมีปัญหาเราจะได้จัดการได้อย่ างเป็นธรรม

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น สำหรับ … …