Home ข่าวทั่วไป 9 ลักษณผู้หญิงมีบุญ หลายคนอาจยังไม่รู้แน่นอน

9 ลักษณผู้หญิงมีบุญ หลายคนอาจยังไม่รู้แน่นอน

9 ลักษณผู้หญิงมีบุญ หลายคนอาจยังไม่รู้แน่นอน

9 ลักษณผู้หญิงมีบุญ หลายคนอาจยังไม่รู้แน่นอน

เรื่องของบุญวาสนาไม่มีใครสามารถแข่งใครได้ ทุกอ ย่ า งแล้วแต่บุญทำก ร ร ม แต่งด้วยกันทั้งนั้น หลายคนจึงมักมุ่งทำบุญ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง แต่เคยคิดสงสัยกันบ้างไหม ว่าคนมีบุญจะมีลักษณะแบบไหน รูปร่างหน้าตาเป็นอ ย่ า งไร แล้วเราคือหนึ่งในนั้นหรือยัง

จริงๆลักษณะของคนมีบุญนั้นดูได้ไม่ ย า ก เพราะพวกเขาจะมีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเลย และยังมีความคิดการใช้ชีวิตที่น่ายกย่องมาก 9 ลักษณะของคนมีบุญ มีดังนี้

1 ไม่บ่น ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลบุญแห่งนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นปัญญา ตามกำลังของบุญฤทธิ์” พอมีปัญญาก็จะมองออกและเข้าใจว่า แต่ละคนมีระดับของบุญวาสนาไม่เหมือนกัน การใช้ชีวิตก็จะเป็นไปต่ออำนาจบุญก ร ร ม นั้นๆ จะบ่นไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น เพราะผลแห่งก ร ร ม จะดลบันดาลทุกอ ย่ า งเอง

2 ไม่ทำชั่ ว ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็แปรสภาพให้เป็นตัวควบคุม บริหารจัดการ ตามกำลังของบุญฤทธิ์” เมื่อมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลแห่งก ร ร ม ดีแล้ว ก็จะส่งผลให้คนผู้นั้นมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาป ไม่กล้าทำความผิดไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ แม้ในที่ลับหรือในที่แจ้ง เพราะทราบดีถึงผลกระทบที่จะเกิด แม้ในชาตินี้หรือชาติหน้า

3 รอได้ คอยได้ ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความใจเย็น มีความยืดหยุ่น ตามกำลังของบุญฤทธิ์” เมื่อมีสติและสมาธิมากพอ จะทำให้มองเห็นสถานการณ์ต่างๆได้อ ย่ า งรอบคอบ รู้ว่าอะไรควรทำตอนนี้ หรือบางอ ย่ า งต้องรอเวลาและจังหวะ จะไม่ทำอะไรหุนหันพลันแล่น เอาให้ได้ดั่งใจตัวเองตอนนี้ เวลานี้ จึงได้รับโอกาสดีดีในชีวิตมากขึ้น

4 สงบได้ เย็นได้ ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนสงบได้ เย็นได้ ตามกำลังของบุญฤทธิ์” จะมองเห็นความจริงในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่กระสับกระส่าย กระวนกระวาย หรือดิ้นตามในสิ่งที่เกิดขึ้น แม้จะเป็นเหตุการณ์เ ล ว ร้ า ย จนมีผลกระทบต่อจิตใจ ก็จะมองได้อ ย่ า งเข้าใจ ทำใจได้และมองข้ามไปในที่สุด

5 รู้ได้ ตื่นได้ และเบิกบาน ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความรู้ตื่น เบิกบาน ตามกำลังของบุญฤทธิ์” นั่นคือ สามารถควบคุมตัวเองต่อความโลภ ความโกรธ ความหลง ไม่ตกอยู่ในกระแสวังวนของอารมณ์นั้นๆ ดึงความรู้สึกสงบขึ้นมาอยู่เหนือทุกสิ่งอ ย่ า ง จิตใจจึงไม่ฟุ้งซ่าน มีความสงบในทุกวินาที จึงมีความยินดีในใจอยู่ทุกชั่ ว ขณะ

6 ปล่อยได้ วางได้ ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นคนรู้จักกาละและเทศะ การวาง ตามกำลังบุญของบุญฤทธิ์ ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ยินดียินร้ า ย ในชีวิต ก็จะสามารถปล่อยวางและเข้าใจว่า ทุกสิ่งตั้งอยู่และดับไป ไม่ยึดถือให้ทรมานใจ

7 อดทนได้ ทนได้ ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นจะแปรสภาพให้เป็นพลังงานเข้มแข็ง ตามกำลังของบุญฤทธิ์” ความสำเร็จทุกอ ย่ า ง จะเกิดขึ้นได้ต้องมีความอดทนอดกลั้น มีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวต่อสถานการณ์และผลกระทบต่างๆ ทำตามสิ่งที่ตัวเองเชื่อ ด้วยความอดทนอ ย่ า งมีความสุข

8 ไม่คิดมาก ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาด ความสว่าง ความสงบ ตามกำลังของบุญฤทธิ์” ผู้มีบญจะมีความสงบในจิตใจสูง จะไม่คิดฟุ้งซ่านให้เป็นที่รำคาญใจ จะเลือกคิดเพียงสิ่งดีมีประโยชน์ ทำให้รู้สึกเบิกบาน ไม่เก็บเอาความทุ ก ข์ ม าคิดเสียให้เป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแก่ตนเอง

9 ไม่กลัว ท่านว่า “เมื่อมีบุญแล้ว ผลแห่งบุญนั้นจะแปรสภาพให้เป็นความเข้มแข็ง กล้าหาญ ตามกำลังของบุญฤทธิ์” ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ที่เต็มไปด้วยผลแห่งบุญ ส่งให้บุคคลผู้นั้นไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรค กล้าพุ่งชนกับปัญหา เพราะมีจิตใจตั้งมั่นแก่คุณงามความดี จึงไม่มีการกระทำที่ส่งผลร้ า ย หรือความผิดพลาดแต่ประการใด มีผลแห่งบุญมาคอยรองรับด้วยกันทั้งสิ้น

หากได้พบเจอหญิงใดมีลักษณะดังกล่าว ถือว่าท่านเป็นอีกคนที่มีบุญเช่นกัน เพราะการที่ได้อยู่ใกล้หญิงผู้มีบุญนั้น จะส่งผลให้ชีวตของท่าน มีแต่ความสุขความเจริญไปด้วย

ถ้าคิดอ ย า กมีลักษณะแบบนั้นบ้าง ก็จงเรียนรู้การปฎิบัติตนของเธอเอาไว้ เพราะลักษณะของผู้มีบุญ เกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ใช่เพียงอิสตรี

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …