Home ข่าวทั่วไป ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว แล้วท่องให้ถูกบทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัวก่อน

ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว แล้วท่องให้ถูกบทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัวก่อน

ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว แล้วท่องให้ถูกบทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัวก่อน

ใช้น้ำสะอาด 1 แก้ว แล้วท่องให้ถูกบทกรวดน้ำ ให้เทวดาประจำตัวก่อน

การกรวดน้ำหลังจากการทำบุญ หรือสวดมนต์ ได้สืบทอดปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อเป็นการอุทิศบุญกุศลแด่เทวดาประจำตัวให้ปกป้องคุ้มครอง ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง อยู่สบายไม่ขัดสน ฝ่าฟั น อุปสรรคได้นานับประการ การกรวดน้ำที่ดีควรกรวดใต้ต้นไม้ใหญ่ เพื่อเป็นร่มเงาให้ชีวิตไม่ทุ ก ข์ ร้อน อยู่ได้อ ย่ างร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งจะมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องดังนี้

ให้เรานำน้ำ 1 แก้ว เพื่อกรวดอุทิศบุญกุศลให้แก่เทวดาประจำตัว ยกมือไหว้จรดหว่างคิ้ว แล้วตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นให้กล่าวว่า

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเท วานัง

โหตฺ สฺขิตา โหนตฺ สัพเพ เทวา

ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงนั้น จงมีแต่ความสุขความเจริญใจ (เริ่มกรวดน้ำพร้อมกล่าวต่อ) ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ให้ไปยังพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดได้มาเป็นทิพย์ ขออานิสงส์ผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ข้าพเจ้า

ชื่อ (กล่าวชื่อ) นามสกุล (กล่าวนามสกุล) สิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำในวันนี้ เมื่อวาน เมื่ออดีต ทั้งหลายทั้งปวง ข้าเจ้าขออุทิศให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ของข้าพเจ้า ส่วนบุญกุศลใดๆ ที่อยู่ ณ. ปัจจุบัน ขอให้ข้าพเจ้านั้นพ้นจากความทุ ก ข์ กายทุ ก ข์ ใจ

เรื่องที่เจอกับปัญหาขอให้หมดไป ไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดภพใดก็ตาม ระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ตาม ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านจงรับบุญกุศลนี้ บุญกุศลที่ข้าพเจ้าให้ในครั้งนี้ โดยมาถึงซึ่งจุดหมาย อ ย่ าได้แวะเวียนที่ใด ขอให้กุศลถึงทั่วทุกท่าน ทุกตัว ทุกชาติ ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงส์ผลบุญดังกล่าว ที่ข้าพเจ้าโปรยกลายเป็นทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้ เป็นต้นไปด้วยเถิด

วิธีการกรวดน้ำนั้น ควรจะเป็นการกรวดลงดิน คือใช้น้ำเทลงดินไปเลย หรือหากไม่สะดวกจะเทใส่ภาชนะอื่นก่อนแล้วค่อยนำไปเทลงบนดินอีกทีก็ได้ แนะนำว่าควรเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่จะดีที่สุด เพื่อเป็นการขอฝากผ่ า นพระบารมีพระแม่คงคา และพระแม่ธรณี

ในระหว่างที่กล่าวคำเพื่อกรวดอุทิศบุญกุศลนั้น เราควรจะกรวดน้ำออกจากภาชนะให้หมด แม้ว่าบทกรวดจะจบไปก่อน ก็ต้องเร่งกรวดน้ำให้ทันตอนจบของบทกรวดอุทิศบุญกุศล ไม่ควรเหลือน้ำทิ้งไว้ ต้องกรวดให้หมดแม้แต่หยดเดียวก็ไม่ให้เหลือ

การกรวดน้ำแบบนี้ ถือว่าเป็นการกรวดน้ำ และท่องบทกรวดน้ำได้อ ย่ า งถูกต้อง หากนำไปทำก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต ไม่ต้องคอยเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นหากใครที่รู้สึกไม่สบายใจ ไม่สบายตัว ก็สามารถทำบุญเพื่อกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับเทวดาประจำตัวได้เลย

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …