Home ข่าวทั่วไป 10 อาชีพเงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการมาก ไม่ตกงานแน่นอน

10 อาชีพเงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการมาก ไม่ตกงานแน่นอน

10 อาชีพเงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการมาก ไม่ตกงานแน่นอน

10 อาชีพเงินเดือนสูง เป็นที่ต้องการมาก ไม่ตกงานแน่นอน

ยุคเศรษฐกิจแบบนี้ แถมยังมีโ ร ค ร ะ บ าดเข้ามาอีก ทำให้เกิดสภาวะข้าวย า กหมากแพง อะไรๆราคามันก็ขึ้นตามไปหมด มะนาวลูกละ 8 บาท เคยเห็นไหมคะ ตอนนี้มีให้เห็นแล้ว เมื่อสภาวะเศรษฐกิจแย่ ก็ทำให้หลายๆบริษัทต้องปล่อยลอยแพพนักงาน จึงเกิดเป็นปัญหาคนตกงานว่างงานเยอะมาก บริษัทใหญ่ๆอาจจะยังคงหมุนเงินอยู่ต่อไปได้ แต่บริษัทเล็กหลายแห่งต้องปิดตัวลง ด้วยยุคเศรษฐกิจแบบนี้ แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า มี 10 อาชีพที่เป็นที่ต้องการอยู่ตลอดเวลา ไม่มีตกงาน แถมเงินเดือนยังมากอีกด้วย

1 ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระบบงานคอมพิวเตอร์

แน่นอนว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีส่วนในชีวิตเป็นอ ย่ า งมาก และยังคงมากขึ้นไปเป็นลำดับ โลกแห่งยุคจิตอลไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแล้ว บุคลากรประเภทนี้จึงเป็นที่ต้องการสูงขึ้นเรื่องยๆ ส่วนรายได้นั้นมักจะอยู่ที่ 21,854-38,951 บาทต่อเดือน อาชีพนี้ยังไม่ค่อยมีผู้รู้จักมากนัก ใครมีโอกาสรีบคว้าไว้ก่อนเลย

2 นักวิทย าศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามานั้น ได้ทำลายทรัพย ากรทางธรรมชาติไปโดยไม่รู้ตัว จึงทำให้เกิดสภาวะต่างๆ เช่น ขยะล้นเมือง โลกร้อนขึ้น แผ่นดินถล่มเป็นต้น อาชีพนี้จะเป็นอาชีพที่เข้ามากอบกู้สถานะการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรั ก ษ าไว้ไม่ให้สูญสลาย เงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน หรือตามประสบการณ์และทักษะความสามารถ

3 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

จะเป็นผู้จัดการตลาดที่ดีได้นั้น ต้องเก่งทั้งการจัดการด้านการตลาดและบริหารได้ดีเยี่ยม สามารถวางบัดเจทที่ได้รับ นำมาใช้ในแผนการตลาด ผ่ า นกระบวนการคิดอย่ างรอบคอบ ต้องใช้ความรู้และความสามารถในการวางแผน เพื่อให้สินค้าได้ส่งขายไปดังกลุ่มเป้าหมายให้ได้กำไรมากกว่าบัดเจทที่วางไว้ เงินเดือนก็จะอยู่ประมาณ 19,595-32,052 บาท นี่ยังไม่รวมสวัวดิการอื่นๆเพิ่มเติม

4 ทนายความ

กว่าจะเรียนสำเร็จต้องฝ่ าฟั นอุปสรรคมากมายเลยทีเดียว พอนำมาดำรงชีพก็ไม่วายต้องใช้ทั้งความแม่นเรื่องตัวบทกฎหมาย ตรรกะ และความมีฉลาดไหวพริบในการว่าความแต่ละครั้ง ซึ่งทั้งหมดต้องมาจากผลงาน และประสบการณ์ที่สั่งสมมา เงินเดือนก็จะอยู่ราวๆ 8,000-45,000 บาท

5 ทันตแพทย์

เป็นอาชีพที่สามารถกอบโกยรายได้ได้อ ย่ า งสูงมาก ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความฮิตจัดฟั น ใครๆก็พากันจั ดฟั นทั้งนั้น ด้วยอย ากได้รูปจมูกที่สวย โครงหน้าที่เรียวงาม และรอยยิ้มที่น่าประทับใจ ซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกเลย ประมาณ 50,000 บาทต่อคนกันเลยทีเดียว เดือนๆหนึ่งรับไปไม่ต่ำกว่า 80,000-1,000,000 บาท แล้วยังเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในโรงพย าบาลอีกหลายๆแห่งอีกด้วย

6 ศัล ย แ พ ทย์

หรือ แพ ท ย์ผ่ าตั ดนั่นเอง ศั ล ย แ พ ทย์ในไ ท ยนั้นต้องสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตและสำเร็จการศึกษาแพทย์ประจำบ้านด้านศัลยศาสตร์แล้ว ได้ผ่ า นการสอบเพื่อวิฒิบัตรและหนังสืออนุมัติว่าเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเ ว ช ก ร ร ม สาขาศัลยศาสตร์ ของแพทยสภา และเป็นสมาชิกของราชวิท ย าลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไ ท ย จึงบรรจุได้เป็นศัลยแพทย์ทั่วไป หลังจากนั้นจึงศึกษาต่อไปยังศัลยแพทย์เฉพาะทางอีก ซึ่งแน่นอนว่ารายได้อนู่ที่ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

7 เจ้าหน้าที่ดูแลจราจรทางอากาศ

คือ ผู้ทำหน้าที่กำหนดทิศทางการบิน ความเร็ว เพดานบินของเครื่องบิน ซึ่งนักบินต้องปฏิบัติตามอ ย่ า งเคร่งครัด ตั้งแต่บินขึ้นจากท่าอากาศย า นต้นทาง หรือเริมเข้าเขตรับผิดชอบ (เข้าประเทศ) กระทั่งลงจอดที่ท่าอากาศย านปลายทางหรือพ้นเขตที่รับผิดชอบ (พ้นเขตประเทศ) อย่ างปลอดภัย ซึ่งมีเงินเดือนสูงถึง 180,000 บาทต่อเดือนกันเลยทีเดียว แต่ก็ต้องใช้ความรับผิดชอบอ ย่ า งสูงมากเลย

8 ซีอีโอ หรือ ผู้บริหารระดับสูง

นั่นก็คือ บุคคลที่มีอำนาจและความรับสูงสุดในองค์กรหรือบริษัท ต้องมีความเด็ดขขาด รวดเร็วและตัดสินใจได้อย่ างฉับพลัน เพราะในวงการธุรกิจนั้นมีแต่การแข่งขัน ซึ่งจะพลาดไปแม้เสี้ยววินาทีเดียวไม่ได้ อีกทั้งยังต้องควบคุมและใช้บุคลากรได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ โดยเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 100,000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์และผลงาน

9 นักบินพาณิชย์

ด้วยเหตุผลสำคัญที่ว่า”นักบินต้องรับผิดชอบชีวิตผู้โดยส า ร รวมทั้งทรัพย์สินนั่นก็คือ เครื่องบินที่มีมูลค่า หลายร้อย หลายพันล้านบาท” ดังนั้นกว่าจะได้มาเป็นนักบินพาณิชย์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะนอกจากคุณสมบัติแล้ว ต้องมีกระบวนการอีกหลายอย่ างเข้ามาตัดสิน รายได้จึงอยู่ที่ 490,000 บาทเป็นต้นไป

10 ผู้จัดการฝ่ายวิ ศ ว ก ร ร ม

ซึ่งมีหลากหลายแขนงวิชามาก ไม่ว่าจะเป็น โครงสร้าง พลังงาน หรือแบบงานต่างๆ ที่ต้องใช้วิศวกรที่มีใบประกอบวิชาชีพเท่านั้น ในการเช็คแบบ และเซ็นรับรองเอก ส า รการออกแบบต่างๆ ต้องใช้ผู้ที่มีความรับผิดชอบเป็นอย่ างมาก รายได้ก็จะอยู่ประมาณ 100,000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์ ผลงาน และความสามารถของแต่ละบุคคล

นับเป็น 10 อาชีพในฝันของใครหลายๆคนเลยนะคะ หรือบางอาชีพเราก็เพิ่งมารู้จักพร้อมกันนี่แหละ เป็น 10 ทางเลือกที่ดีเลยนะ สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเบนเข็มชี้อนาคต ลองศึกษา 10 อาชีพนี้ดูค่ะ รับรองไม่ขาดตลาดแน่

ขอขอบคุณที่มา postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …