Home ข่าวทั่วไป ขั้นตอนการขอไฟฟ้าลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการเกษตร ขอได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการขอไฟฟ้าลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการเกษตร ขอได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการขอไฟฟ้าลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการเกษตร ขอได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการขอไฟฟ้าลงพื้นที่ เพื่อใช้ในการเกษตร ขอได้ง่ายขึ้น

อย ากจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ในท้องทุ่ง อยู่กับธรรมชาติ นอนนา มองฟ้าสบายใจ แต่ถ้าไม่มีไฟบางทีมันก็ไม่สะดวกนะ สำหรับคนที่ต้องการจะยื่นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามายังพื้นที่เกษตรของตนเอง สามารถทำได้ตามขั้นตอนไม่ย าก อาจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมตรงพื้นที่กับเอกสา รบางอย่ างให้พร้อม เพื่อความชัวร์มาติดตามอ่านแล้วมาเตรียมทุก อ ย่  า งให้พร้อมกันได้เลย

ไฟเกษตรคืออะไร มีเกณฑ์การยื่นขออย่ างไรบ้าง 

เอาแบบเข้าใจแบบง่าย ๆ เลยก็คือ ไฟที่นำเข้าไปยังพื้นที่ทำการเกษตรหรือพื้นที่ของเกษตรกรนั่นเอง ซึ่งเป็นไฟสำหรับการใช้ในเกษตรกรร ม การทำเกษตรต่าง ๆ และใช้ส่องสว่างด้วย ซึ่งมีเกณฑ์การยื่นคำขอไฟอยู่ 9 ข้อดังนี้

1 จะต้องมีหนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการยืนยันว่าพื้นที่นั้นใช้ในการทำเกษตรและไม่ใช่พื้นที่หวงห้าม

2 จะต้องเป็นพื้นที่มีแหล่งน้ำ พร้อมระบุแหล่งน้ำในการทำเกษตรอย่ างชัดเจน เช่น คลองชลประทาน แหล่งน้ำใต้ดินอื่น ๆ

3 ต้องมีหนังสือรับรองขนาดของพื้นที่และชนิดของกินกรร มการเกษตรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ

4 พื้นที่นั้นจะต้องสามารถก่อสร้างระบบจำหน่ายโดยการปักเสาพาดสายเข้าไปในจุดที่ขอไฟฟ้าได้

5 จะต้องมีเส้นทางสาธารณะตัดผ่ านหรือรถยนต์สามารถผ่ านเข้าออกได้สะดวก

6 จะมีค่าใช้จ่ายในการขย ายเขตต่อรายเฉลี่ยไม่เกิน 5 หมื่นบาท ซึ่งตรงนี้ PEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

7 สามารถออกใบแจ้งหนี้ ค่ากระแสไฟฟ้ามิเตอร์ที่ 2 ใหม่ โดยแจ้งเก็บเงินไปที่มิเตอร์เครื่องที่ 1 เก่า โดยทั้ง 2 มิเตอร์นั้นจะต้องอยู่ในเขตการไฟฟ้าเดียวกัน

8 หากเป็นเกษตรกรรายย่อย ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 15 (45) แอมป์/ราย

9 เอกสา รจะต้องครบ ที่เป็นหลักฐานสิทธิ์ตามประมาลกฎหมายของพื้นที่ทำการเกษตร และต้องไม่ใช่ที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ่

ขั้นตอนการขอไฟฟ้า

1 ทำการถ่ายภาพที่พักอาศัยในเขตพื้นที่ ภาพห้องน้ำ สวน เพื่อใช้เป็นหลักฐานให้กับกรมอนามัยลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วทำเอกสา รรับรองการเป็นอยู่ของที่อยู่ว่าถูกสุขลักษณะ

2 ต่อไปเอาหนังสือไปยื่นเรื่องที่หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทำการขอบ้านเลขที่

3 พอได้บ้านเลขที่แล้วก็นำไปยื่นที่อำเภอ เพื่อลงทะเบียนขอสำเนาทะเบียนบ้าน

4 ต่อไปก็นำเรื่องไปยื่นที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเทศบาลเพื่อทำการรับรอง

5 จากนั้นเอาเอกสา รไปยื่นไว้ที่การไฟฟ้าในเขตอำเภอนั้น จากนั้นคอยติดตามผลเป็นระยะ ๆ หากมีเพื่อนที่อยู่ติดกัน 3 หลังขึ้นไปจะช่วยให้การขอไฟนั้นง่ายขึ้น และยื่นเอกสา รพร้อมกันทุกหลังเลย

หากบ้านกับสวนอยู่ไกลกันก็ควรจะทำที่พักพิงให้ดี ห้องน้ำต้องพร้อมเหมือนกับมีคนอยู่ และเป็นพื้นที่อาศัยอยู่ได้จริง ๆ ซึ่งจะอยู่หรือไม่อยู่จริงนั้นก็อีกเรื่องแต่ทำให้ดีเอาไว้ก่อน

เ อ ก ส า ร ที่จะต้องใช้ในการขอไฟ

1 หนังสือรับรองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สำเนาโฉนดที่ดิน

4 สำเนาบัตรประชาชน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอมิเตอร์ไฟฟ้า

5(15) แอมป์ ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

15(45) แอมป์ ค่าธรรมเนียม 6,450 บาท

15(45) แอมป์ 3 เฟส 21,350 บาท

สำหรับใครที่กำลังอย ากจะได้ไฟเข้าสวน เข้านา ก็ลองใช้วิธีนี้ในการขอไฟฟ้าได้เลย และถ้าเรามีเพื่อนบ้านที่ติด ๆ กันอย ากจะได้ไฟด้วย ก็รวมตัวกันยื่นเอกสา รไปพร้อมกันเลยจะยิ่งช่วยให้ได้รับไฟฟ้าได้เร็วขึ้น ซึ่งหลังจากยื่นเรื่องไปแล้วเราอาจจะต้องคอยติดตามไปเป็นพัก ๆ เพราะก็ต้องบอกว่าระบบการทำงานของหน่วยงานไท ยมันไม่ค่อยจะเร็วทันใจเท่าไหร่นัก

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น

จัดห้องให้ถูกตามหลัก หลายคนทำตาม แล้วชีวิตดีขึ้น สำหรับ … …