Home ข่าวทั่วไป ครึ่งนาที 3 อย่าง ครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง รู้ไว้อย่ามองข้ามเด็ดขาด

ครึ่งนาที 3 อย่าง ครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง รู้ไว้อย่ามองข้ามเด็ดขาด

ครึ่งนาที 3 อย่าง ครึ่งชั่วโมง 3 อย่าง รู้ไว้อย่ามองข้ามเด็ดขาด

ครึ่งนาที 3 อ ย่ า ง ครึ่งชั่ ว โมง 3 อ ย่ า ง รู้ไว้อ ย่ า มองข้ามเด็ดขาด

หลายครั้งที่เราตื่นขึ้นมากลางดึก แล้วลุกจากที่นอนเพียงไม่นาน ก็เกิดอาการหน้ามืด มึนหัว บางคนถึงกับล้ม หากเกิดอาการนี้ตอนอยู่ข้างที่นอนอาจไม่เป็นอะไรมาก แต่บางคนเกิดอาการตอนเข้าห้องน้ำตอนดึก ซึ่งเป็นต้นเหตุของอาการบ า ด เ จ็ บ หรืออาจถึงขั้นต้องจากไปเลยก็ได้

นั่นเป็นเพราะเราลุกเร็วอ ย่ า งกระทันหัน จึงทำให้เ ลื o ด ไปเลี้ยงส ม อ งไม่ทัน เกิดอาการความดันต่ำ หน้ามืด ทรงตัวไม่ได้ และล้มลงในที่สุด หลายคนอาจคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงดี คงไม่เป็นหรอกอาการที่กล่าวมานี้ อ ย า กบอกว่าคิดผิดอ ย่ า งมหันต์ เพราะเกิดขึ้นได้กับทุกคน ถึงแม้สภาพร่างกายจะเป็นอ ย่ า งไรก็ตาม

สิ่งที่ช่วยแก้ไขได้เป็นไปตามวลีที่ใครๆกล่าวไว้ว่า “ครึ่งนาที 3 อ ย่ า ง และครึ่งชั่ ว โมง 3 อ ย่ า ง” หากทำได้ดังวลี จะช่วยลดอาการที่เกิดจากความดันต่ำนี้ได้ โดยแบ่งทำความเข้าใจเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ครึ่งนาที 3 อ ย่ า ง หมายถึง สิ่งที่ต้องทำ 3 อ ย่ า งก่อนจะลุกขึ้นจากที่นอน อ ย่ า งแรกคือ นอนก่อนอ ย่ า เพิ่งลุกขึ้นมา ครึ่งนาที,  แล้วค่อยๆพยุงตัวขึ้นนั่ง นั่งอยู่อ ย่ า งนั้นอีก ครึ่งนาที, ค่อยเอี้ยวตัวแล้วทอดขาลงกับพื้นค้างไว้ ครึ่งนาที เมื่อครบตามจำนวนแล้ว ก็ค่อยลุกขึ้นเพื่อทำกิจก ร ร ม ต่อไป

ครึ่งชั่ ว โมง 3 อ ย่ า ง หมายถึง เมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ควรออกกำลังกายก่อนสัก ครึ่งชั่ ว โมง (เลือกออกกำลังกายได้ตามที่ชอบและเหมาะกับสภาพร่างกาย), ตอนเที่ยง ควรหาเวลานอนกลางวันสัก ครึ่งชั่ ว โมง จะทำให้มีกำลังเพิ่มขึ้นในช่วงบ่าย, ตอนเย็น ออกกำลังกายเบาๆ ครึ่งชั่ ว โมง จะทำให้ร่างกายผ่อนคลาย และหลับสบายมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยลดอัตราการเป็นโ ร ค กล้ า ม เ นื้ อหั ว ใจ ตี บ และความดั น โ ลหิ ตสูง

นอกจากนี้ยังมีอาการที่มักเกิดขึ้นอ ย่ า งไม่คาดฝัน นำมาซึ่งความเ จ็ บป วด และบางอ ย่ า งถึงแก่ชีวิตได้ วันนี้เราจึงมีวิธีปฐมพ ย า บาล หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านั้นเกิดขึ้น เพื่อจะได้แก้ไขให้ทันท่วงที เพื่อไม่ให้ลุกลามได้

1 อาการสำลักอาหาร เป็นอาการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน และบางรายร้ า ยแรงถึงชีวิตหากไม่ได้รับความช่วยเหลืออ ย่ า งถูกวิธี สิ่งที่ต้องทำคือ ประกบหลังเอามือสองข้างโอบรอบเอวไว้ กำมือหนึ่งวางไว้เหนือสะดือ (ตรงบริเวณใต้ลิ้นปี่) แล้วเอามืออีกข้างกุมมือข้างที่กำมือไว้ จากนั้นออกแรงกระทุ้งแรงๆ ในลักษณะกระชากสองมือเข้าหาตัวเอง ทำแบบนี้ซ้ำๆกันหลายๆครั้ง จนกว่าสิ่งที่สำลักเข้าไปจะหลุดออกมา

หากยังไม่ได้ผล ให้โน้มตัวผู้ป่วยลง โดยให้ศีรษะอยู่ต่ำกว่าระดับหัวไหล่ จากนั้นออกแรงตบสะบักของผู้ป่วยด้วยสันมือ 5 ครั้ง สลับกับกระทุ้งที่ท้อง จนกว่าสิ่งที่ติดอยู่จะหลุดออกมา

2 ขาเป็นตะคริว ไม่ว่าจะเป็นหลังจากออกกำลังกายหนักๆ หรือในระหว่างที่นอนอยู่ ให้เรายกขาด้านที่ไม่เป็นขึ้นสูง ยกตัวอ ย่ า งง่ายๆเช่น ถ้าเป็นที่ขาขวา ให้ยกขาซ้าย ถ้าเป็นที่ขาซ้าย ให้ยกขาขวา ยกค้างเอาไว้สักพัก จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น

3 ตกหมอน อาการที่เกิดขึ้นได้หลังจากการนอนผิดท่า หรือค้างในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน ให้เรายกขาขึ้นมา แล้วเอามือนวดตรงบริเวณนิ้วโป้ง ค่อยๆนวดและหมุนไปด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะทำให้กล้ามเนื้อที่ยึกผ่อนคลายลงได้มาก

เป็นเรื่องที่ต้องฝากไว้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องป้องกันเอาไว้ก่อน เนื่องจากหลายคนยังยึดติดกับพฤติก ร ร ม เดิมๆอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่อั น ตร า ย มาก ดังนั้นเราควรหมั่นทำตามที่เขาพูดไว้ว่า “ครึ่งนาที 3 อ ย่ า ง ครึ่งชั่ ว โมง 3 อ ย่ า ง” และปฏิบัติตามอ ย่ า งเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงอั น ต รา ย ที่ จะเกิดขึ้นอ ย่ า งไม่รู้ตัว

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …