Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่รู้ อ ย่ านำอาหารที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

หลายคนไม่รู้ อ ย่ านำอาหารที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

หลายคนไม่รู้ อ ย่ านำอาหารที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

หลายคนไม่รู้ อ ย่ านำอาหารที่ซื้อมาใส่ตู้เย็นทั้งถุงพลาสติก

เวลาเราไปซื้อของหรือเดินจ่ายตลาด พวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำของที่ซื้อนั้นใส่ลงในถุงพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นของประเภทใดก็ตาม

ต่างก็จะนำใส่ถุงพลาสติกเพื่อให้เราหิ้วและถือของเหล่านั้นได้สะดวก และแน่นอนพอกลับมาถึงบ้าน

เราก็จะเก็บของที่ซื้อมาเข้าตู้เย็นไปพร้อมกับพลาสติกเหล่านั้น แต่คุณทราบหรือไม่ว่านั่นเป็นการทำลายสุขภาพของเราไปด้วย

1 ทำให้เกิดแ บ ค ที เ รี ย ในอาหาร

เมื่อเราแช่อาหารเข้าไปในตู้เย็นพร้อมถุงพลาสติกนั้น จะทำให้เกิดความชื้นข้างในถุง บ่มเพาะเป็นเ ชื้ อ แ บ ค ที เรี  ยในอาหารได้ง่าย

จึงทำให้อาหารที่อยู่ในถุงนั้นเสียง่าย บูดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็ตาม แล้วตอนที่อาหารเริ่มมีเ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ยนั้น

อาจยังไม่แสดงออกมาทางรูป หรือรส เมื่อเรารับประทานเข้าไปก็อาจทำให้เป็นโ ร ค เ กี่ยวกับอาหารเป็นพิ ษได้

เราจึงไม่ควรนำอาหารใส่ถุงพลาสติกไว้เป็นเวลานานๆ ควรนำเก็บบรรจุกล่่องใส่อาหารแล้วเอาเข้าตู้เย็นจะดีกว่า ดูเป็นระเบียบกว่าด้วย

2 เปลี่ยนส า รอาหาร เ ป็ น พิ ษร้ า ย

เวลาที่เราแช่อาหารพร้อมถุงพลาสติกไว้ในตู้เย็นนั้น จะทำให้ในถุงเกิดสภาวะขาดออกซิเจน

ทำให้อาหารที่อยู่ข้างในสูญเสียคุณประโยชน์ และคุณค่าทางโภชนาการอาหาร

อีกทั้งยังเปลี่ยนส า รอาหารในผักผลไม้ให้กลายเป็น acetaldehyde และแอลกอฮอล์

ซึ่งเป็นอั น ต ร า ย ต่ อร่างกายเป็นอย่ า ง มาก ดังนั้นเราควรเลือกเก็บอาหารในที่ที่สามารถถ่ายเทออกซิเจนได้เพียงพอจะดีกว่า

3 สะสมเป็นส า ร ก่ อ ม ะ เ ร็ ง

ถุงพลาสติกไม่ว่าจะเป็นถุงใหม่หรือถุงเก่า เรารับประกันในความสะอาดไม่ได้เลย บางทีอาจมีส ารบางตัวติดมากับถุงแล้วเมื่อเอาอาหารใส่ไว้นานๆอาหารอาจจะซึมซับส า รที่เกิดจากพลาสติกนั้น เมื่อเรารับประทานอาหารในถุงนั้น ก็จะกลายเป็นการสะสมส า ร พิ ษ ในร่างกาย จนสุดท้ายอาจก่อให้เกิดเป็นโ ร ค ม ะ เ ร็ ง ได้

เป็นเรื่องที่น่ากลัวเกินคาดกว่าที่คิดเลย ดังนั้นเวลาเราไปจ่ายลาดกลับมาเร าควรจะนำอาหารออกจากถุงแล้วใส่ในภาชนะที่ปลอดภัย จากนั้นค่อยนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นจะดีกว่า เสียเวลานิดหน่อย แต่เพื่อความป ล อ ด ภั ย ของตัวเราเองไง

ขอขอบคุณที่มา poobpub

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Po
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง กระตุ้นการไหลเวียน

สูตรน้ำอัญชัญ มะนาว โซดา ดื่มช่วยบำรุงสายตา แก้ตาฝ้าฟาง … …