Home ข่าวทั่วไป 3 คำนี้ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง

3 คำนี้ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง

3 คำนี้ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง

3 คำนี้ จำให้ขึ้นใจ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง

การขับรถนั้นเป็นสิ่งที่หลายคนต้องทำอยู่ในทุกวัน เมื่อเราต้องเดินทางตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปทำงาน หรือ การขับรถไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆ ความป ล อ ด ภั ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนน และหนึ่งในสาเหตุของอุ บั ติ เ ห ตุ ที่เกิดจากความประ ม า ท ขาดสติและ น่าก ลั วที่สุด ก็คือ ปัญหาคันเร่งค้างตอนขับรถ

ปัญหาคันเร่งค้างเคยเป็น ข่ า ว อุ บั ติ เ ห ตุ ที่ น่า ก ลั วอ ย่ า งที่เราเคยเห็นกันมาบ้างแล้ว วันนี้เราจึงนำเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้เราสามารถควบคุม ส ติ และควบคุมรถของเราเมื่อเกิดอาการคันเร่งค้างขึ้น ควรทำอ ย่ า งไรจึงจะป ล อ ด ภั ย

ในทันทีที่รู้ตัวว่า คันเร่งรถค้าง ให้เรารีบใส่เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ทันที เพราะจะทำช่วยให้ลดความเร็วของรถลงได้ แล้วให้เราค่อยๆชะลอรถด้วยการเหยียบเบรกเบาๆ ห้ามเหยียบเบรกเร็วหรือแรง เพราะถ้ารถวิ่งมาด้วยความเร็วสูงอาจทำให้รถ พ ลิ ก คว่ำได้

เมื่อชะลอความเร็วรถลงได้แล้ว ค่อยๆ ประคองรถเข้าข้างทาง ดับเครื่องแล้วติดต่อช่างซ่อมรถหรือศูนย์เพื่อนำรถไปตรวจเช็คอาการผิดปกติต่อไป ไม่ค ว ร ฝื น ขั บต่อเพราะอาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย ขึ้นได้

สิ่งต้องห้าม เมื่อเกิดอาการคันเร่งค้าง คือ ห้ามดับเครื่องรถทันที เพราะเมื่อรถกำลังวิ่งด้วยความเร็วนั้นการดับเครื่องจะทำให้พวงมาลัยล็ อค และไม่สามารถควบคุมทิศทางของรถได้ จงจำไว้ว่า อ ย่ าตกใจจน ดั บเครื่องเพื่อหวังให้รถหยุดโดยเด็ดขาด เพราะการดับเครื่องจะทำให้ อั น  ต ร า ยมากยิ่งขึ้น

หากเกิดเหตุคันเร่งค้าง ห้ามดึงเบรกมือโดยเด็ดขา เพราะจะทำให้รถเสียหลักและอาจ หมุ น จ น  พ ลิ กคว่ำหรือไปช น กับรถคันอื่นได้

ดังนั้นหากเรารู้สึกว่ารถมีอาการผิดปกติและคาดว่าเป็นเพราะคันเร่งค้าง

เราควรตั้งสติให้ดีและจำเอาไว้ 3 คำหลักๆ คือ

1 เข้าเกียร์ว่าง

2 แตะเบรก

3 อ ย่ าดับเครื่อง

สาเหตุหลักที่ทำให้รถมีอาการคันเร่งค้าง

-เบรกเสีย อาจเกิดเพราะระบบเบรกมีปัญหา เบรกจมหรือเบรกแตก ทำให้การห้ามล้อใช้งานไม่ได้ รถเบรกไม่อยู่

-คันเร่งจม อ า ก า ร นี้อาจเกิดขึ้น เมื่อเบรกรถแข็งจนไม่สามารถเหยียบได้ โดยเราไม่สามารถเหยียบเบรก และคันเร่งพร้อมๆกันได้

-ตกใจจนเหยียบคันเร่งแทนเบรก

-การใส่รองเท้าส้นสูงขับรถ รองเท้าส้นสูงจะทำให้การขับรถทำได้ย า กขึ้นและในจังหวะ ฉุ ก เ ฉิ นมักจะทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่งได้ทัน เพราะส้นรองเ ท้ าดันเอาไว้

-มีขวดน้ำหรือข้าวของต่างๆขวางอยู่ในขณะที่ขับรถ ทำให้ไม่สามารถถอนคันเร่ง หรือ เ ห ยี ย บ เ บ ร ก ได้ทัน

สาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุให้เราต้องใส่ใจ และระมัดระวังในการขับรถให้มากเอาไว้ เพราะอุ บั ติ เ ห ตุ ร้ ายแรงอาจเกิดขึ้นจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆ และเมื่อเราประม า ทขาดสติก็อาจทำให้เกิดอั น ต ร า ย และความสูญเสียตามมาได้

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …