Home ข่าวทั่วไป เกิดอะไรขึ้น หลังดื่มน้ำอัดลมไป 1ชม คนที่ชอบกินควรดูไว้

เกิดอะไรขึ้น หลังดื่มน้ำอัดลมไป 1ชม คนที่ชอบกินควรดูไว้

เกิดอะไรขึ้น หลังดื่มน้ำอัดลมไป 1ชม คนที่ชอบกินควรดูไว้

เกิดอะไรขึ้น หลังดื่มน้ำอัดลมไป 1ชม คนที่ชอบกินควรดูไว้

หากใครที่เป็นสาวกของน้ำอัดลม ขอให้ลองอ่ า น บ  ท ค  ว าม ที่เราเอามาฝากกันในวันนี้สักหน่อย น้ำอัดลมรสหวาน ซ่า เวลาได้ทานตอนอากาศร้อน หรือเ หนื่อยๆมาจะทำให้รู้สึกสดชื่นหายเหนื่อย ทำให้มีคนมากมายที่นิยมดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ ในวันนี้เรามีเรื่องราวของน้ำอัดลมสามารถทำป ฏิ กิ ริ ย าอะไรกับร่างกายของ เราหลังจากที่ดื่มเข้าไป ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ Niraj Naik เจ้าของบล็อก The Renegade Pharmacist ที่ออกมาให้ ข้อมูลว่า ร่างกายของเราจะเป็นอย่ างไร หลังจากที่ดื่มน้ำอัดลมเข้าไป

10 นาทีแรก

เมื่อเราดื่มโคล่าหรือน้ำอัดลมสีต่างๆเข้าไป น้ำตาลปริมาณ 10 ช้อนโต๊ะ ได้เข้าสู่ร่างกายอย่ างทันที ซึ่งความหวานที่มากเกินไปนี้ ไม่ได้ทำให้เรา

อ า เ จี ย น ออกมากก็เพราะ ในน้ำอัดลมมี กรดฟอสฟอริก ลดความหวานทำให้คนเรายังสามารถดื่มน้ำอัดล ม ต่ อได้ โดยไม่รู้สึกผิดปกติ

20 นาทีต่อมา

ระดับร่างกายใน เ ลื o ด จะเริ่มพุ่งสูงขึ้น ร่างกายจะทำการปล่อยอิ น ซู ลิ นออกมา โดย ตับ ของเราจะตอบส น อ งด้วยการ เปลี่ยน น้ำตาลมหาศาล นี้ให้กลายเป็น ไ ข มั น

นาทีที่ 40

เมื่อเวลาผ่ านไป ส า รคาเฟอีน จากน้ำอัดลม ถูกดู ด ซึมเข้าร่างกาย ส่งผลให้ความดันโ ล หิ ต สูงขึ้น ตั บ เริ่มเร่งการทำงานด้วยการ นำพาน้ำตาลไปยัง

เส้น เ ลื o ด และตุ่มรับ อะดีโนซีน ใน ส ม อ ง จะทำการบล็อก ทำให้เรารู้สึกตื่นตัว ไม่ง่วงนอน

นาทีที่ 45

ส ม อ งปล่อยส า ร โดพามีน ทำให้ร่างกายมีความสุข

เมื่อครบ 1 ชั่ วโมง

ตอนนี้ กรดฟอสฟอริก เริ่มรวมตัวกับ แคลเซียม สังก ะ สี และ แมกนีเซียม ในลำไ ส้ ทำให้เกิดกระบวนการเ ผ า ผ ล า  ญ น้ำต า ล ทำให้เรารู้สึกป ว ด

ปั ส ส า ว ะ ทำให้ร่างกายของเรา สูญเสีย แร่ธาตุต่างๆ ทั้งแคลเซียม แมกนีเซียม สังกะสี และ โซเดียม อิเล็กตรอไลด์ รวมทั้ง น้ำ ในร่างกายให้ออก มากับ ปั ส ส า วะ ด้วย

หลังจ บ สิ้ นกระบวนการของร่างกายแล้ว ร่างกายจะเ  กิดภ า วะที่เรียกกันว่า  อ าก  า ร Sugar C r a s h โดยเราจะรู้สึกหมดแรง อ่อนเพลีย มีความรู้สึก

อย ากของหวานและน้ำตาลอีกครั้ง และถ้าเราดื่มน้ำอัดลมเข้าไปอีก ร่างกายก็จะวนเข้าสู่ลูปเดิมอีกครั้ง ทำให้ร่างกายต้องเสียพลังงานในการกำ จั ด

น้ำตาลที่มากเกินขนาด ทำให้ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น  และยังเสียแร่ธาตุต่างๆไป นอกจากนั้น น้ำอัดลมและน้ำตาลยังส่งผลเสียต่อกับฟั น ทำให้ฟั น ผุ และทำให้ก ะ เพ  า ะ อาห ารระคายเคืองด้วย

อ ย่ า งไรก็ตาม มีตัว แ ท น ของผู้ผลิตน้ำอัดลมได้ออกมาแสดงความเห็นต่องานวิจัยชิ้นนี้ว่า เป็นการสร้างความหวานกลัวที่เกิดจริงให้กับผู้บริโภค

ซึ่งแท้จริงแล้วหากเราเลือกที่จะรับประทานน้ำอัดลมให้อยู่ในบริมาณที่เหมาะสม ก็จะไม่เกิดอั น ต ร า ยใดที่ร้ า ยแ รง อีกทั้งในปัจจุบันยังมีผลิตภัณฑ์

น้ำอัดล ม หลายประเภทที่ผ ลิ ตเ ครื่องดื่มที่ผสมน้ำตาลน้อย หรือ ใช้ส า รให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ผลิตจากธรรมชาติ ให้เป็นทางเลือกของผู้บริโภค

กันแล้ว ดังนั้น หากเราต้องการดื่มน้ำอัดลมก็เพียงแค่รู้จักดื่มแต่พอเหมาะและเ ลื อ กเครื่องดื่มที่หวานน้อย เสมอ ก็จะช่วยให้เราห่างไกลจาก โ ร ค อ้ ว น และโ ร คเ บ า ห  ว าน ได้อ ย่ า งแน่นอน

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง หลายคนยังทำผิดอยู่

ล้างเขียงไม้ให้ถูกวิธี ไม่มีร าขึ้น ไม่มีกลิ่นติดเขียง … …