Home ข่าวทั่วไป ใช้เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ท่องให้ถูก กรวดน้ำหลังทำบุญ

ใช้เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ท่องให้ถูก กรวดน้ำหลังทำบุญ

ใช้เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ท่องให้ถูก กรวดน้ำหลังทำบุญ

ใช้เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว ท่องให้ถูก กรวดน้ำหลังทำบุญ

ในยุคสมัยที่ความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกที่ทุกเวลา ทำให้คนเป็น ทุ ก ข์กันมากขึ้น ไม่ว่าใครก็มีเรื่องที่กังวลอยู่ตลอดเวลา จิตใจที่ส ง บ สุ ขจึงเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการ และส่วนมากก็จะคิดถึงเรื่องการเข้าวัด ทำบุญ ฟังธรรม เพื่อช่วยให้จิตใจสงบสบายใจขึ้น การทำบุญและระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นถือเป็นการ สร้ า ง บุ ญให้กับตัวเองและทำให้ใจสงบ มีความสุข

เมื่อทำบุญแล้วคนจะไม่อย า กทำในสิ่งที่ไม่ดี เพราะมีสติคอยกำกับ ช่วยให้ชีวิตพบเจอกับเรื่องดีๆห่างไกลจากความเดือดเนื้อร้อนใจต่างๆ ซึ่ง 2 อย่  า งที่หลายคนนิยมทำกันคือ

1 การทำบุญด้วยการรั ก ษ า ศีล เป็นการทำบุญที่ไม่ต้องใช้เงินทอง แต่เป็นการให้เพื่อผู้อื่น ทำเพื่อผู้อื่น ช่วยเหลือทั้งแรงกายแรงใจแผ่เมตตาให้กับโลก ซึ่งจะได้ผลบุญบารมีมากและทำได้ตลอดทุกที่ทุกเวลา

2 การทำบุญด้วยการถวายปั จ จั ย เช่น การบ ริ จ า คเงินทองเป็นการฝึกลด ละ ความตระหนี่ ใช้เงินทำบุญในการสร้างหรือปรับปรุงวัดเพื่อให้ผู้คนและสงฆ์ได้เ ผ ย แ พ ร่ธรรมได้สะดวก มีประโยชน์กับสังคม

การกรวดน้ำ

หลังจากที่งานบุญจบลง มักจะมีช่วงพิธีการกรวดน้ำ โดยให้เตรียมน้ำสะอาด 1 ขวด เมื่อเริ่มให้ยกขวดน้ำขึ้นแตะหว่างคิ้วและตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่แล้วเริ่มท่องบทสวด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะโม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์โปรดเสด็จมาเป็นประธาน

อิทัง สัพพะเท วานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอให้ผลบุญส่วนนี้ได้สำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข

(ขั้นตอนนี้ให้เริ่มเทน้ำลงพื้นดิน) แล้วกล่าวต่อว่า ลูกขออุทิศน้ำนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมาเป็นทิพยพ ย า น ขออานิสงฆ์และกุศลทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ได้กระทำมาทั้งหมด

ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเทวดาทั้งปวง ณ ปัจจุบันที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความ ทุ ก ข์ ไม่ว่าจะมาจากชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ขอให้ท่านได้รับกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศในวันนี้ ให้ถึงทั่วทุกท่านทุกตัวทุกภพภูมิ

ขออานิสงค์ผลบุญเหล่านี้โปรดกลายเป็นโภคทรัพย์ ตามที่ปราถนานับตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เทอญ

วิธีการกรวดน้ำ

ให้ใช้น้ำสะอาด ไม่เจือปนสิ่งใด เป็นน้ำบริสุทธิ์

การกรวดน้ำจะนิยมใช้หลังงานบุญต่างๆ รวมทั้งพิธีต่างๆ เพื่ออุทิศกุศลให้กับสรรพสัตว์และผู้ที่ล่วงลับ

ขณะกรวดน้ำให้เทน้ำไหลเป็นสายโดยไม่ขาดตอน โดยค่อยๆเทอ ย่ า งช้าๆจนหมด

หลังจากเสร็จบทสวดการกรวดน้ำให้เรานำน้ำไปเทตามโคนต้นไม้ใหญ่

ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับสัตว์ต่างๆทุกภพภูมิเพื่อบรรเทาความทุ ก ข์จากการเวียนว่ายต  า ยเกิดให้ได้รับความสบาย รวมทั้งตัวเรายังได้รับความสบายใจและถือว่าเป็นผู้ให้ด้วยจิตเมตตาอ ย่ า งแท้จริง นอกจากนี้การรั ก ษ าศีลก็ยังเป็นการสร้างกุศลที่สามารถทำได้โดยง่าย เพียงภาวนาหรือนั่งสมาธิ แล้วแผ่เมตตาทุกครั้ง ก็จะช่วยเพิ่มบุ ญ บ า ร มี ของเราได้แล้ว

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง สำหรับท … …