Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่รู้ อาหาร 8 ประเภท ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

หลายคนไม่รู้ อาหาร 8 ประเภท ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

หลายคนไม่รู้ อาหาร 8 ประเภท ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

หลายคนไม่รู้ อาหาร 8 ประเภท ไม่ควรนำไปอุ่นอีกรอบ

การอุ่นอาหารก่อนทาน เพื่อให้ได้อุณหภูมิเหมือนกับเพิ่งปรุงสุกใหม่ ย่อมจะเป็นการถูกสุขอนามัยอย่ างกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ มากกว่า เพราะบางครั้งที่เราทานอาหารไม่หมด แล้วเก็บไว้สำหรับทานในมื้อต่อไปก็อย ากจะนำมาอุ่นให้ร้อน เพื่อเพิ่มความเอร็ดอร่อยและรสชาติ แต่ทั้งนี้อาหารบางชนิดก็ไม่เหมาะที่จะนำมาอุ่นทานด้วย โดยอาหาร 8 ชนิดที่ไม่ควรนำมาอุ่นทาน เพราะอาจทำให้เสียรสชาติ และคุณค่าท า ง ส า รอ าหารไปมากกว่า มีดังนี้

1 ผักคื่นช่าย

ผักคื่นช่ายเมื่อนำไปอุ่นจะทำให้สีไม่น่าทาน อีกทั้งยังทำให้สา รอาหารที่มีลดลง หากทานบ่อยๆ จะเข้าไปสะสมในร่างกาย และเกิดผลเสียในระยะย าวได้

2 ไข่กวน ไข่ต้ม

เป็นอาหารที่ควรใช้ความร้อนปรุงให้สุกในครั้งเดียว เพราะการนำไปอุ่นทานซ้ำ จะทำให้โปรตีนในไข่เสียไปและหากทานเข้าไป อาจรู้สึกไม่สบายท้องได้ในบางครั้งด้วย

3 ผักโขม

หากนำผักโขมไปอุ่นทานซ้ำบ่อยครั้ง เมื่อทานเข้าไปจะทำให้เกิดเป็นส ารก่อม ะเร็ งในร่างกายได้ และเสียคุณค่าทางสา รอาหารไปด้วย

4 เห็ด

การนำเห็ดมาอุ่นทานบ่อยจะทำให้โปรตีนในเห็ดเสียลงได้ และอาจทำให้รู้สึกระคายเคืองในกระเพาะอาหารได้เช่นกัน

5 มั น ฝ รั่ ง

ลองนึกภาพเฟรนด์ฟรายอุ่นซ้ำเพื่อจะได้นำมาทานอีกครั้งดู ทั้งไม่อร่อย เสียรสชาติ โดยมั่นฝรั่งที่สุกแล้วควรเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องจะดีกว่า เพราะดีต่อการเจริญเติบโตของโบทูลินั่มในมันฝรั่งมากกว่าด้วย

6 ไก่

ไก่ถือเป็นเนื้อสัตว์ที่สุกง่าย แต่หากนำไปอุ่นเพื่อทานซ้ำอาจทำให้โปรตีนในไก่เปลี่ยนรูปไป และไม่เหมาะกับร่างกายของคนเรานัก สำหรับบางคนอาจรู้สึกป วดท้องเมื่อทานเข้าไปด้วย

7 บีทรูท

พืชผักสีม่วงที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ไม่ควรนำมาอุ่นทานซ้ำ เพราะจะทำให้เสียคุณค่าทางอาหารและยังทำให้เกิดอาการมวนท้องได้

8 ข้าว

ความจริงแล้วข้าวสามารถนำมาอุ่นก่อนทานได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรัก ษา เช่นหากเก็บไม่ดี ไว้ในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม หรือหากมีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในข้าว แล้วนำมาอุ่นทาน อาจทำให้ท้องเสียและอาเจียนได้

การอุ่นอาหารย่อมดีต่อการรับประทาน เพียงแต่อาหารบางชนิดนั้นก็ไม่จำเป็นต้องอุ่นให้ร้อนก่อนทานเสมอไป เพียงแต่เก็บรั ก ษ าให้ถูกวิธีเท่านั้นก็พอแล้ว

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Me
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เก็บไว้ทำเลย ใช้ได้กับกระทะทุกชนิด แม่บ้านควรรู้ไว้

เก็บไว้ทำเลย ใช้ได้กับกระทะทุกชนิด แม่บ้านควรรู้ไว้ อาห … …