Home ข่าวทั่วไป 9 ข้อควรรู้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

9 ข้อควรรู้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

9 ข้อควรรู้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

9 ข้อควรรู้ ที่ดินเปล่าที่มีอยู่ ก่อนเสียให้คนอื่น

ที่ดินเปล่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถใช้เป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินได้อีกอย่ างหนึ่ง แต่ทั้งนี้หลายท่านที่มีที่ดินเปล่าในครอบครอง อาจไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ หรืออาจไม่ได้หมั่นดูแลเท่าที่ควร โดยตามกฎหมายหากที่ดินเปล่านั้น หากทิ้งร้างไม่ทำให้เกิดประโยชน์ผู้ครอบครองอาจเสียสิทธิ์ได้เช่นกัน ดังนั้น 9 ข้อที่ควรทำ หากไม่ต้องการเสียทรัพย์สินในปกครองของตนเอง มีดังนี้

1 หมั่นเข้าไปดูแลที่ดินเปล่าของตนอย่ างน้อยที่สุด ปีละ 1 ครั้ง

2 ตรวจสอบว่ามีใครเข้าไปใช้ประโยชน์ หรือเข้าไปอาศัยอยู่ในที่ดินเปล่าของตนเองหรือไม่ อาจใช้วิธีการสอบถามจากเพื่อนบ้าน หรือผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงก็ได้

3 เช็คดูหลักหมุดว่าอยู่ที่เดิมหรือไม่ รวมถึงมีการเคลื่อนย้ าย หรือหลักหมุดเสียหายหรือเปล่า เพราะหลักหมุดนั้นเป็นเหมือนเครื่องยืนยันบนที่ดินที่สำคัญที่สุดอีกด้วย

4 หากหาหมั กหมุดไม่เจอ หรือหลักหมุดหาย ให้รีบไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจ เพื่อขอเอกส ารไปยื่นเรื่องต่อยังกรมที่ดินที่อยู่ในเขตของที่ดินเปล่าของเราทันทีให้เร็วที่สุด

5 ทำการรังวัดที่ดินของตนในทุกๆ 5 ปี ยิ่งถ้าหากเป็นที่ดินเปล่าติดริมน้ำ ริมตลิ่งด้วยแล้ว เพื่อที่จะได้สำรวจว่าที่ดินนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใด

6 ในกรณีที่มีผู้อื่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากที่ดินเ ป ล่ า ข อ ง ตน หรืออาจเข้ามาอยู่อาศัยโดยพลการ ให้ทำการพูดคุยตกลงให้เรียบร้อยว่าต้องการซื้อขาย หรือปล่อยให้เช่า โดยทำเป็นเอกส ารลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน แต่ถ้าหากตกลงไม่ได้ให้ไล่ออกไปจากที่ดินของตน

7 กั้นอาณาเขตของที่ดินเปล่าด้วยการล้อมรั้วบริเวณรอบๆ ให้ชัดเจน เป็นการป้องกันได้อีกทางหนึ่ง

8 การปักป้ายประกาศ ก็ถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินได้เช่นกัน

9 สังเกตว่ามีร่องรอยของการเดินทางสัญจรหรือไม่ เช่นทางเดินเท้า หรือเป็นทางรถผ่ าน เพราะอาจมีผู้คนเข้าใจว่าเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วใช้เป็นทางเดินได้

9 ข้อเหล่านี้หากคุณเป็นเจ้าของที่ดินเปล่าควรทำให้เป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองเสียสิทธิ์ครอบครองที่ดินไปให้ผู้อื่นแบบน่าเสียดายอีกด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Me
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

น้ำมะขามเปียก ผิวสวย ท้องแบนราบ ชงดื่มวันละ 1 แก้ว

น้ำมะขามเปียก ผิวสวย ท้องแบนราบ ชงดื่มวันละ 1 แก้ว สำหร … …