Home ข่าวทั่วไป 4 เรื่อง ที่หลายคนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ

4 เรื่อง ที่หลายคนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ

4 เรื่อง ที่หลายคนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ

4 เรื่อง ที่หลายคนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับการใช้มือถือ

การใช้โทรศัพท์มือถือกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคนี้ไปแล้ว ซึ่งหลายคนก็ยังคงมีความเชื่อในเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังไม่ถูกต้องเสียทีเดียวอยู่บ้าง ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดในบางเรื่องซึ่งเป็นความเชื่อจากสมัยก่อนอยู่ วันนี้เราจะมาเผยบางเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือให้ได้ทราบกันเพื่อการใช้งานได้อ ย่ า งถูกต้องและคลายความกังวลเรื่องการใช้โทรศัพท์ลงได้

1 ความเชื่อที่ว่าการใช้มือถือนานๆจะส่งผลให้ส ม อ ง เ สื่ อ ม

หลายคนอาจเคยได้ยินว่าการใช้โทรศัพท์นานๆ หรือนำโทรศัพท์มาแนบกับหูไว้นานๆ หรือการวางมือถือไว้ใกล้ศีรษะในเวลากลางคืน จะทำให้ส ม อ งเ สื่ อ มได้ ความจริงแล้ว องค์การอนามัยโล  ก หรือ WHO ได้บอกไว้ว่า สัญญาณโทรศัพท์มือถือมีความเ สี่ ย งที่จะทำให้เกิดโ ร ค ม ะ เ ร็ งในระดับ 2B

ซึ่งแปลว่า อาจเกิดได้แต่ในระดับที่ต่ำมาก ซึ่งยังไม่มีการวิจัยใดที่บอกว่าคลื่นไฟฟ้าจากมือถือจะเป็นอั น ต ร า  ยต่ อม นุ ษ ย์ เพราะคลื่นที่ออกมาจากโทรศัพท์นั้นเป็นคลื่นไมโครเวฟอ่อนๆเท่านั้น ซึ่งมีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ระบุว่าคลื่นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบใดๆกับส ม อ งของเรา

2 ความเชื่อที่ว่า การใช้โทรศัพท์ขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ อยู่จะทำให้ร ะ เ บิ ด

มีคำเตือนว่าไม่ควรใช้มือถือขณะที่กำลังชาร์ จอยู่เพราะอาจทำให้ช็อตได้ ความจริงแล้วการช็ อ ตที่อาจเกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือกำลังไฟไม่ถูกต้อง จะทำให้เกิดการ ร ะ เ บิ ดหรือ ช็ อ ต ได้ ตามหลักทั่วไป หากเราเล่นโทรศัพท์ ในขณะที่ชาร์จไปด้วยจะไม่ทำให้เกิดการช็ อ ตหรือลุกไ ห ม้ได้

สาเหตุที่แบตเตอรี่ระ เ บิ ดนั้นเกิดขึ้นเพราะความร้อนสะสมและแรงดันไฟฟ้าเกินจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมากกว่า แต่การใช้โทรศัพท์ขณะชาร์จอยู่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้แบตเสื่อมเร็วเนื่องจากเป็นการ คายประจุและเก็บประจุไปพร้อมๆกัน จะทำให้แบตเสื่ อ ม ง่ายและหมดสภาพก่อนเวลาอันควร ดังนั้นหากไม่อ ย า กให้แบตเสื่อมเร็วก็ไม่ควรใช้งานโทรศัพท์หนักๆในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ โดยเฉพาะการเล่นเกมส์ เป็นต้น

3 ความเชื่อที่ว่า ถ้าแบตยังไม่หมด ไม่ควรทำไปชาร์จ

คำกล่าวที่ว่าอาจใช้ได้กับแบตเตอรี่ยุคเก่า ที่บอกกันว่าหากแบตยังเหลืออยู่เยอะประมาณ 50%-90% ยังไม่ควรนำไปชาร์ตเพราะจะทำให้แบตเ สื่ อ ม แต่ความจริงแล้วแบตเตอรี่ยุคใหม่นี้เปลี่ยนเป็นแบตลิเธียมหมดแล้ว และคุณสมบัติของมันก็คือระบบการชาร์จแบบไซเคิล

ซึ่งจะมีอ า ยุ ก า รใช้งานหลายพันไซเคิล สามารถชาร์จตอนไหนก็ได้ โดยการชาร์จแบตแต่ละครั้งตั้งแต่ปริมาณแบตที่ 0 – 100% จะนับเป็น 1 ไซเคิล ไม่ว่าเราจะชาร์จตอนแบตเหลือเท่าไหร่ก็ไม่ส่งผลใดๆ สามารถชาร์จได้ตามที่เราสะดวกได้เลย

4 ความเชื่อที่ว่าการเสียบชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนจะทำให้แบตเสื่อม

เป็นเรื่องที่หลายคนยังเข้าใจผิดกันอยู่ แต่ในยุคที่แบตโทรศัพท์เป็นแบบลิเธียมหมดแล้ว จะทำการตัดไฟอัตโนมัติเมื่อแบตได้รับการชาร์จจนเต็ม และไม่มีหลักฐานใดพิสูจน์ว่าการชาร์จแบตข้ามคืนจะทำให้แบตเสื่อมเร็วได้จริงๆ

ความจริงที่เกี่ยวกับแบตโทรศัพท์มือถือยุคใหม่นี้ ทำให้เราสามารถใช้งานได้อ ย่ า งสะดวกสบายขึ้น และยังไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสื่ อ มส ภาพก่อนเวลาอันควรอีกด้วย ดังนั้นเราจึงสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ตามเวลาที่เราสะดวกได้เลย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …