Home ข้อคิด มีคน 3 แบบ อยู่ในตัวเราทุกคน

มีคน 3 แบบ อยู่ในตัวเราทุกคน

มีคน 3 แบบ อยู่ในตัวเราทุกคน

มีคน 3 แบบ อยู่ในตัวเราทุกคน

เป็นเรื่องเล่าที่สื บ ข า นกันต่อมาเพื่อสอนใจตัวเอง เรื่องมีอยู่ว่า

มีวัดป่าแห่งหนึ่งที่มีพ ร ะ ภิ กษุ ปฏิบัติธ ร ร มจำ ศี ล อยู่เพียงไม่กี่รูป

เช้าวันหนึ่งหลังจากห  ลว ง ต ากลับมาจากการบิณฑบาตกลับมาถึงที่วัด

ก็ไปพบเจอกับเ ด็ ก วั ดซึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่เพียงคนเดียว

หลวงตาจึงเดินไปถามถึงเหตุผลว่า “ทำไมเจ้ามาร้อ ง ไ ห้อยู่ที่นี่คนเดียว เกิดอะไรขึ้นหรือ”

เ ด็ ก วั ด ก็ตอบหลวงตาว่า “เงิน บริ จ า คในศ า ล าหายไป ใครๆก็ว่าผมเป็นคนเอาไป เพราะผมเป็นคนเดียวที่เข้าไปทำความสะอาดในศาลาอยู่เป็นประจำ ผมเสียใจมากครับ ห ล ว ง ต า”

หลวงตาฟังเรื่องราวที่ เด็ ก วั ดเล่าให้ฟัง จึงได้สั่งสอน ลู กศิ ษ ย์ไปว่า

เจ้ารู้มั๊ยว่าในตัวเรามีคนอยู่ 3 คนนะ

คนแรก คือ คนที่เป็นตัวเราจริงๆ

คนที่สอง คือ คนที่เรา อย า กจะเป็น

คนที่สาม คือ คนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น

เ ด็ ก วั ดจึงหยุดร้องไห้และตั้งใจฟังคำสั่งสอนของหลวงตา

หลวงตาจึงให้คำสั่งสอนเ ด็ ก วั ดต่อว่า

“คนแรกเป็นคนชอบตัดสินผู้อื่น ตัดสินคนอื่นด้วยประสบการณ์แย่ๆ ที่ตัวเองเคยเจอมา

จึงคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเอง เป็นหั ว จิ ต  หั ว ใ จ คับแคบ มีคนแบบนี้อยู่เยอะนะใน สั ง ค มเรา”

ส่วนคนที่สองคนที่เรา อ ย าก จะเป็น พูดง่ายๆก็คือ

ความฝัน ความทะเยอทะย า น แต่นี่ก็เป็นส่วนดี

มันจะสามารถผลักดันให้เราเดินต่อไปข้างหน้าตามทางที่เราวาดหวังไว้นะ

ส่วนคนที่สาม คือ คนที่คนอื่นคิดว่าเราเป็น

ยั ด เ ยี ย ด สิ่ งไ ม่ดีเ ล ว ร้ า ยให้เราดูเ ล ว ร้ า ยในสายตาผู้อื่น ซึ่งเราทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว

เราทำได้เพียงปล่อยวางไป หรือบางทีเจอคนที่บูชาเคารพ เห็นเราเป็นคนดีมาก จนเรารู้สึกว่าอายตัวเองเสียเหลือเกิน ด้วยเรารู้ว่าเราไม่ได้ดีขนาดนั้นอ ย่ า ง ไ รหล่ะ”

แต่จงจำไว้นะว่า เวลาที่เราไปว่าคนอื่นไม่ดีอ ย่ า งนั้น

ไม่ ดี อ ย่ า งนี้ มันคือการเปิดเผยความมืดในใจของเราออกไป

และเราจงเตือนตัวเองเอาไว้เสมอ ว่าอ ย่ าเป็นคนแบบนั้น อ ย่ า ได้ทำตัวอ ย่ า งเขา

เ ด็ ก วั ดได้ถามหลวงต า กลับว่า  แล้วอ ย่ า งนี้ควรจะทำยังไงดีครับ หลวงตา ถ้าเราไปพบเจอคนแบบนั้น

ก็ให้เรารู้ตัวรู้ตนว่า เราเป็นคนอ ย่ า งไร มีเราผู้เดียวที่รู้ความจริง ส่วนที่เขาว่ามาก็อ  ย่ า ไปใส่ใจ

เราบังคับให้ใครคิดหรือไม่คิออะไรได้หรอกนะ เราต้องปล่อยผ่ า นไป ใจของเขานั่นแหละควรจะฟ อ ก ใจ  ตัวเองให้ขาว ส่วนตัวเราไม่ได้ทำก้ใช้ชีวิตไปตามปกติ อ ย่ าไปตามลมปากใคร  อย่  าไปทำตัวแบบที่เขาพูดก็พอ

เ ด็ ก วั ด ได้รับคำสั่งสอนจากหลวงตาก็ยิ้มกว้างขึ้นมา แล้วตอบว่า เข้าใจแล้วครับหลวงตาแล้วผมจะปฏิบัติตามที่หลวงตาสั่งสอนมาครับ

เราคือเรา ไม่ใช่ใครในความคิดของคนอื่น การที่จะถูกตัดสินว่าเป็น อย่ า งนั้นอ ย่ า งนี้ มันเป็นเพียงความคิดของคนอื่น มันไม่ใช่เรา เราก็แค่ปล่อยวางและใช้ชีวิตของเราต่อไป อ ย่ าให้ลมปากใคร ฉุ ด ความ เ จ ริ ญ ก้าวหน้าของคุณเลยนะคะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข้อคิด

Check Also

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม่สนิท

ซ่อมเองได้ง่ายๆ ด้วยงบ 2 บาท หมดปัญหาตู้เย็นกินไฟ ปิดไม … …