Home ข่าวทั่วไป เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

สำหรับทุกคนที่ขับรถและใช้รถใช้ถนนกันอยู่ทุกวัน อาจจะต้องเจอทางที่เป็นทางลาดชัดและทางโค้ง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องมีวิธีในการใช้เกียร์ที่ต่างจากทางราบปกติ ไม่ว่า จะเป็นการขับรถขึ้นเขาทางไกล หรือออกทริปไปเที่ยว รวมทั้งการขับรถขึ้นที่จอดรถตามห้างหรือที่ต่างๆ การรู้วิธีที่ถูกต้องในการขับรถทางชันนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้เอาไว้ เพื่อความป ล อ ด ภั ยของตัวเองและเพื่อนร่วมทาง

หลักการในการขับรถขึ้นเขา

1 ให้สังเกตเส้นทางของความชันว่าสูงแค่ไหน เพื่อประเมินว่าเราจะใช้เกียร์อะไร การใช้เกียร์ D2 กับ D1 ขึ้นอยู่กับความชันของถนน และเมื่อกลับมาวิ่งทางราบปกติก็ให้เปลี่ยนมาใช้เกียร์ D เหมือนเดิม

2 ความเร็วที่ใช้ ควรอยู่ที่ประมาณ 50-80 กิโลเมตร/ ชั่ ว โ ม ง ไม่ควรขับเร็วกว่านี้ หากมีรถตามมาด้านหลังและต้องการแซง ก็ให้เราหลับชิดซ้ายไว้ก่อนเพื่อให้รถคันหลังแซงไปก่อน เพื่อเราจะได้ค่อยๆขับรถไปตามจังหวะของรถได้อ ย่ างปลอด ภั ย

3 เมื่ออยู่ขับรถอยู่บนทางชัน ควรเหยียบคันเร่งให้รอบเครื่องอยู่ที่ 2,000-3,000 เท่านั้น ไม่ควรถึง 4,500 เพราะอาจทำให้เสียการควบคุม โดยเฉพาะเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย

4 เมื่อขับตามรถคันหน้า ให้เว้นระยะห่างเอาไว้ 30-50 เมตร เพื่อความ ป ล อ ด ภั ยในกรณีฉุ กเ ฉิ น ต่างๆ เช่น การเบรคกระทัน เครื่องยนต์ดับระหว่างทาง หรือรถไหล ไม่ควรขับจ่อท้ายรถคันหน้าโดยเด็ดขาด

5 สำหรับโค้งที่เป็นตัว S ต่อเนื่อง ให้เราสังเกตด้วยสายตาในระยะที่ใกล้ๆ เมื่อมั่นใจดีแล้วว่าไม่มีรถสวนมา ให้ถอนคันเร่งแล้วเรียบทางตัดโค้งไปตามทางถนน จากนั้นก็ค่อยๆขับต่อไปอย่ า งระมัดระวัง ไม่ควรรีบร้อนหรือใช้ความเร็วสูง

6 ทางขึ้นเขาที่เป็นทางแคบ มักมีสันเขาหรือสิ่งบังระยะสายตา ให้เราขับรถไปตามโค้งตามปกติอย่ างช้าๆและบีบแตรเพื่อส่งสัญญาณให้รถที่อาจสวนมาได้รับรู้ว่าเรากำลังมา

หลักการในการขับรถลงเขา

1 ห้ามใช้เกียร์ว่างหรือเกียร์ N ในการขับลงเขา เพราะจะทำให้รถไหลลงเขาด้วยความเร็วสูงมาก จนอาจควบคุมรถไม่อยู่ และเบรกก็อาจเอาไม่อยู่ด้วย การขับรถลงเขาลาดชันให้ใช้เกียร์ D รวมทั้งคอยควบคุมความเร็วของรถให้เหมาะกับเกียร์เสมอ

2 ควรแตะเบรกเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการชะลอความเร็วของรถ อ ย่ าเหยียบเบรกค้างเอาไว้เพราะจะทำให้ผ้าเบรกเกิดความร้อนจนไหม้ ทำให้เบรกไม่อยู่หรือเบรกแตกได้

3 เมื่อขับรถลงเขา ไม่จะเป็นต้องเหยียบคันเร่งมาก ให้ปล่อยให้รถไหลตามทางลาดแล้วใส่เกียร์ D เอาไว้ คือวิธีที่ปลอดภั ยที่สุดในการขับรถลงเขา

4 เมื่อต้องเจอทางโค้งหักศอกและเป็นทางลาดลงเขาด้วย ให้ใช้วิธี คอยแตะเบรกเบาๆเพื่อควบคุมความเร็วของรถเอาไว้ให้อยู่ที่ 40-50 กม./ชม. ซึ่งเป็นความเร็วที่เหมาะสมที่สุดในการขับรถลงเขาหรือทางลาด

5 อ ย่ าแซงโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะรถบรรทุก เพราะรถบรรทุกที่มีการแบกน้ำหนักเยอะๆจะมีอัตราในการเร่งความเร็วสูงกว่ารถทั่วไป หากแซงไม่พ้นอาจเกิดอุ บั ติเ ห ตุ ร้ า ยแรงได้

การขับรถอ ย่ างปลอดภั ยเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นเรื่องที่คนขับรถทุกคนจะต้องรู้เอาไว้ เมื่อต้องเจอกับเส้นทางหรือทางชัน ทางโค้ง ที่ไม่คุ้นเคย จะได้สามารถขับรถได้อย่  างถูกต้องและสามารถควบคุมรถได้อ ย่ างดี ทำให้ตัวเราเองและผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆปลอดภั ย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

5 สิ่งไม่ควรทำ สำหรับคนที่ขับรถเกียร์ออโต้

5 สิ่งไม่ควรทำ สำหรับคนที่ขับรถเกียร์ออโต้ มีหลายคนที่น … …