Home ข้อคิด คำสอนของแม่ถึงลูก 15 ข้อ

คำสอนของแม่ถึงลูก 15 ข้อ

15 คำสอนดีๆจากแม่ ที่จะทำให้ลูกจดจำตลอดไป

คำสอนของแม่ถึงลูก 15 ข้อ

1 ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง แม่คนนี้ไม่มีส ม บั ติอะไรให้กับลูกเลย นอกเสียจากค วา มรู้ และความดี จงจำเอาไว้ว่าสิ่งเหล่านี้แหละจะคอยอยู่ติด ตั วลู กของแม่ตลอดไป

2 ทุกอย่ างมีสองด้านเสมอ จงจำเอาไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิดพลาดเหล่านั้น เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าทำตามเด็ดขาด

3 อย่ า ลื มต น หากวันหนึ่งลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงเงินทองมากมาย จงจำเอาไว้ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดขาด

4 อ ย่ า ห ยุ ดเรียนรู้ จงรักในการอ่าน การอ่านไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอกาสที่จะทำให้ลูกได้เรียนรู้ และเดินตามความฝัน มันจะเป็นร า กฐ า นที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

5 ธ ร ร มะ จงจำเอาไว้ว่าธ ร ร ม ะ มีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจ ธร ร มได้อย่ างไร

6 พี่น้อง จำเอาไว้นะลูกสิ่งที่แม่ของ ลู ก เ สี ยใจมากที่สุด ก็คือลูกของแม่เกิดคลานตามกันมานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้องลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดขาด และอย่ าอิจฉากันและกัน

7 เพื่อน เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่นั้นเป็นห่วงมากที่สุด จงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดี จงระลึกไว้เสมอว่าเพื่อนนั้นมีหลากประเภท หากได้เพื่อนที่ดีเพื่อนก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

8 ใจเขาใจเรา จงอย่ าเห็นความทุ กข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดี อย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิด ให้ลูกระลึกเอาไว้เสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือดร้อนลูกจะได้ไม่ต้องอยู่ตัวคนเดียว

9 การอ่อนน้อมถ่อมตน จงจำเอาไว้ว่าสองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่ างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตตา จงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน เจอใครก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

10 รู้จัก เ สี ย ส ล ะ เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเ สี ย ส ล ะส่วนตัวเพื่อคนส่วนรวมบ้าง

11 รู้จักขอโ ท ษ จงจำเอาไว้ว่าถ้าลูกทำผิดอย่ าพย าย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิดให้กับผู้อื่น อย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน จงกล้าที่จะพูดคำว่าขอ โ ท ษออกมา

12 ต่างคนต่างความคิด ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอ ย่ าพ ย า ย า มบังคับให้คนอื่นทำตามใจของลูก หรือทำตามความคิดเห็นของลูก โดยที่ลูกไม่รับฟังคนอื่น

13 ลิ้ มร ส ทุ กช่วงเวลา จงจำเอาไว้ว่าไม่มีใครมีความสุขได้ตลอดเวลา บางครั้งเราก็ต้องเจอกับอุปสรรค ความไม่สมหวัง และความเสียใจบ้าง จงก้าวผ่ านความทุ กข์ย ากนี้ไปให้ได้ แล้วเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียนให้กับตัวลูกเอง

14 ของขวัญให้แม่ ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็ตาม แม่ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอกจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไร แม่คนนี้จะไม่ขออะไรมากนอกจากขอให้ลูกออกห่างจากอบายมุข อ ย่ า ขั บ ร ถประมาท อ ย่ าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

15 จงกล้าที่จะฝัน หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปที่ไหน อย่ าหยุดคิด อย่ าหยุดทำ

และหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลัง และแรงพลักดันให้กับลูกเองด้วยสองมือของแม่

แล้วสำหรับคุณล่ะจำได้ไหมว่าคำสอนอะไรของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้

ขอขอบคุณที่มา t h .t h e a s i a n p a r e n t

Load More Related Articles
Load More By itsrnt
Load More In ข้อคิด

Check Also

อาหาร 7 อย่าง กินบ่อยๆแล้วกระปรี้กระเปร่า ประโยชน์มาก

อาหาร 7 อย่าง กินบ่อยๆแล้วกระปรี้กระเปร่า ประโยชน์มาก ใ … …