Home ข้อคิด ข้อคิดสำหรับคู่รัก สามีเป็นผู้ให้ ภรรยเป็นผู้เก็บ

ข้อคิดสำหรับคู่รัก สามีเป็นผู้ให้ ภรรยเป็นผู้เก็บ

ข้อคิดสำหรับคู่รัก สามีเป็นผู้ให้ ภรรยเป็นผู้เก็บ

ข้อคิดสำหรับคู่รัก สามีเป็นผู้ให้ ภรรยเป็นผู้เก็บ

การมีชีวิตคู่ที่ราบรื่นเป็นสุขนั้นหากมีความเข้าใจกันและกันดีจะทำให้คนทั้งคู่รวมทั้งลูกหลานมีความสุขสงบและเป็นแบบอย่ างที่ดีงามให้กับคนในรุ่นต่อๆไป การครองคู่ที่ดีก็มีหลักง่ายๆที่อาจทำได้ย ากบ้างในบางครั้ง แต่สิ่งสำคัญคือความเข้าใจและพย าย ามเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆแล้วการครองเรือนจะสามารถผ่ า นพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยกัน

4 สิ่งที่สามีต้องให้แก่ภรรย า

1 ให้เวลากับครอบครัว รู้จักแบ่งเวลาจากการทำงานมาอยู่กับครอบครัวทั้งลูกและภรรย าต่างก็ต้องการช่วงเวลาพิเศษสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะจะเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีให้กับทุกคน

2 ให้ความไว้วางใจ เปิดใจในทุกสิ่ง ไม่มีความลับต่อกัน ไม่โกหก ซึ่งอาจทำให้เกิดความระแวงกันจนกลายเป็นปัญหาครอบครัว

3 ให้เงินจุนเจือครอบครัว ไม่ให้ภรร ย าแบกภาระทุกอย่ างไว้คนเดียว ต้องช่วยเหลือกันในทุกเรื่องเพื่อครอบครัว

4 ให้เกียรติภรรย าเสมอ ในเรื่องของการออกสังคมหรือเพื่อน เมื่อไปไหนมาไหนควรแนะนำให้รู้จัก และให้เกียรติภรรย าเสมอทั้งต่อหน้าและลับหลัง

4 สิ่งที่ภรรย าต้องเก็บให้ได้

1 ภรรย าที่ดีต้องรู้จักเก็บความรู้สึก อดทนในสิ่งที่สมควรทน ใจเย็นหนักแน่นและใช้ความเข้าใจกันและกันให้มากๆเพื่อประคองชีวิตคู่ให้ราบรื่น

2 เก็บรั ก ษ าเงินที่สามีให้ รู้จักบริหารเงินให้ดี รู้จักเก็บออมเผื่อกรณีฉุ กเ ฉิ นต่างๆ จะได้มีเงินมาช่วยเหลือครอบครัว

3 เก็บคำพูดให้ดี หากมีเรื่องขัดใจกันไม่ควรนำไปเล่าให้ผู้อื่นฟัง เรื่องในบ้านไม่ควรไปพูดนอกบ้าน เพราะจะทำให้คนอื่นมองว่าเราและสามีไม่ดี ทำให้เสียภาพลักษณ์ซึ่งมีผลต่ออาชีพการงานและสังคมค่อนข้างมาก

4 เก็บตัวเองให้ได้ เมื่อมีสามีแล้วต้องรู้จักปิดกั้นไม่ให้ความสนิทสนมกับคนอื่นมากจนเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและทำให้เกิดความสับสน รวมทั้งอาจทำให้กลายเป็นปัญหาครอบครัวได้

เรื่องราวของชีวิตคู้และการประคับประคองชีวิตการแต่งงานให้ราบรื่นสงบสุขได้นั้นไม่ใช่เรื่องย ากแต่ก็ไม่ง่ายเช่นกัน เพราะต้องใช้ทั้งความเข้าใจและความมั่นคงต่อกัน ซึ่งจะนำพาครอบครัวให้อยู่กันได้อ ย่ างสงบสุขได้ตลอดไป

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข้อคิด

Check Also

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง สำหรับท … …