Home ข่าวทั่วไป จัดวางให้ถูกที่ถูกตำแหน่ง หิ้งพระในบ้าน เรียกเงิน เรียกทอง

จัดวางให้ถูกที่ถูกตำแหน่ง หิ้งพระในบ้าน เรียกเงิน เรียกทอง

จัดวางให้ถูกที่ถูกตำแหน่ง หิ้งพระในบ้าน เรียกเงิน เรียกทอง

จัดวางให้ถูกที่ถูกตำแหน่ง หิ้งพระในบ้าน เรียกเงิน เรียกทอง

การจัดวางหิ้งพระในบ้านเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญกับตำแหน่งในการจัดวางไว้ก่อน เพราะจะทำให้เกิดความเป็นมงคลให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน โดยความเชื่อที่ถูกต้องนั้นจะมีหลักการอยู่ไม่กี่ข้อที่ควรทำตาม เพราะหิ้งพ ร ะหรือห้องพระนั้นเป็นที่พึ่งทางใจที่จะทำให้สมาชิกในบ้านเกิดความสุขสงบเย็นใจได้ และยังช่วยให้เกิดเรื่องดีๆในชีวิตของเราด้วย

หลักการจัดวางหิ้งพระที่ควรทำ

1 ตำแหน่งต้องสูงกว่าศีรษะ

การวางหิ้งพระนั้นสิ่งสำคัญคือตำแหน่งจะต้องวางไว้บนที่สูงเหนือหัวขึ้นไป เป็นหลักพื้นฐานในการจัดวางหิ้งพระเพราะสิ่งที่เราเคารพบูชาควรอยู่ในที่สูงเสมอ และยังมีความเกี่ยวข้องกับการเจริญก้าวหน้าในชีวิตรวมทั้งหน้าที่การงานด้วย

2 ตั้งในตำแหน่งที่สงบ

การจัดตั้งหิ้งพระควรวางในตำแหน่งที่สงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน ไม่มีเสียงรบกวนตลอดวัน อ ย่ า งเช่น เหนือประตูหรือบริเวณห้องนั่งเล่นที่ผู้คนเดินผ่ านไปมาตลอด ให้พย าย า มหลีกเ ลี่ ย ง ควรเลือกตำแหน่งที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว การวางหิ้ง พ ร ะ ในจุดที่ผู้คนผ่ านไม่มาบ่อยๆจะส่งผลให้ชีวิตมีแต่ความวุ่นวาย

3 หากจำเป็นต้องจัดหิ้งไว้ในห้องรับแขก

สำหรับห้องที่เป็นคอนโดหรือมีพื้นที่น้อย มีห้องน้อย จำเป็นต้องวางหิ้งพระไว้ในห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแ ข ก ให้พย า ย ามเลือกมุมที่สงบที่สุดหรือหาฉากมากั้นเอาไว้เพื่อแยกส่วนเอาไว้เลยก็ได้

4 ไม่วางหิ้งใต้คาน

ความเชื่อเรื่องบ้านของคนไ ท ย ไม่ควรวางสิ่งสำคัญไว้ใต้คานบ้าน ทั้งเตียงนอนรวมทั้ง หิ้งพระด้วย คานมีความหมายถึงการถูกกดทับ หากจัดวางไว้ใต้คานบ้านจะทำให้เกิดเรื่องร้ อ น ใ จในบ้านอยู่ตลอดเวลา

5 หลบหลี่ยงจากส า  ย ต า ผู้คน

การเลือกมุมในการวางหิ้งพระให้หามุมที่เป็นสัดส่วน ซึ่งควรเป็นมุม ส่ว นตัวที่ ไม่สามารถมองเห็นได้จากนอกบ้าน หากอยู่นอกบ้านมองเข้ามาเห็นมุมห้องพระอ ย่ างชัดเจน ถือว่าเป็นการวางตำแหน่งที่ไม่ดี

6 ไม่ตั้งหิ้งติ ด ผ นั ง ห้องน้ำ

ไม่ควรเลือกผนังที่ใช้ติดหิ้งพระเป็นผนังเดียวกับห้องน้ำหรือห้องครัว และไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปทางด้านห้องน้ำหรือห้องครัวด้วย โดยเชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านเ จ็ บ ป่ ว ย ง่ายและมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เสมอ

7 ไม่วางหิ้งพระไว้ปลายเตียง

หากไม่จำเป็นไม่ควรวางหิ้งพระไว้ปลายเตียง หรือในห้องนอนเลยจะดีกว่า

8 จำนวน อ ง ค์ พ ร ะควรมีจำนวนเป็นเลขคี่ เสมอ

9 ดูแลความสะอาดเสมอ

คอยใส่ใจเปลี่ยนด อ กไ ม้ หรือน้ำในแจกันให้ใหม่เสมอ ปัดฝุ่นอ ย่ าให้เป็นมุมที่ถูกทิ้ ง  ร้าง ควรเป็นมุ มที่สะอาดเสมอ คอยทำความสะอาดทุกวันไม่ให้มีฝุ่นมาเกาะสกปรกดูไม่งามตา

หากใครที่ยังวางตำแหน่งหิ้งพระหรือจัดห้องพระไม่ถูกหลักกันอยู่ ก็ลองหาวิธีหรือจัดการย้ า ยมุม จัดบ้านเสียใหม่ เพื่อให้หิ้งพระเป็นจุดรวมที่สงบใจของเราและยังทำให้เกิดเรื่องดีๆกับเรารวมทั้งคนในครอบครัวด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง สำหรับท … …