Home ข่าวทั่วไป คนใกล้ตัว 5 ประเภท ที่คุณควรต้องตัดออกจากชีวิตให้ได้ ก่อนอายุ 40

คนใกล้ตัว 5 ประเภท ที่คุณควรต้องตัดออกจากชีวิตให้ได้ ก่อนอายุ 40

คนใกล้ตัว 5 ประเภท ที่คุณควรต้องตัดออกจากชีวิตให้ได้ ก่อนอายุ 30

คนใกล้ตัว 5 ประเภท ที่คุณควรต้องตัดออกจากชีวิตให้ได้ ก่อนอายุ 40

1 คนที่คุณ ทำทุกอ ย่ า งเพื่อเขา ให้เขาได้ทุก อย่ า ง ยอมเขาทุกอย่ า ง แต่ เขาไม่เคย ทำอะไรสักอ ย่ า ง เพื่อคุณ

2 คนที่คุณรู้สึกเสมอว่าเขา พิเศษ ที่สุด สำคัญที่สุด แต่ เขากลับรู้สึกและแสดงให้เห็นว่า คนอื่นพิเศษกว่าคุณ

3 คนที่คุณให้คุณค่ากับเขา ให้เขาเป็นที่หนึ่งเสมอ แต่ เขาจัดความสำคัญของคุณเอาไว้ลำดับสุดท้ายเสมอ

4 คนที่คุณต้องพย าย ามและต้องเ สี ย ส ล ะ เพื่อจะได้อยู่ในชีวิตของเขา แต่ เขาไม่เคยต้องพ ย า ย า มอะไร เพื่อให้ได้อยู่ในชีวิตคุณเลย

5 คนที่คุณแสนจะภูมิใจในตัวเขา แต่ เขาไม่มีความรู้สึกใดใด ไม่เคยภูมิใจในตัวคุณ

วันนึง ชีวิตจะสอนเธอว่า บาง อย่ า งหวังได้แต่ขอไม่ได้

ชีวิตจะบอกกับเธอว่า การที่เราจริงใจ ไม่ได้การันตีความจริงใจกลับมา

ชีวิตจะบอกกับเธอว่า การเอา หั ว ใ จไปไว้ที่คนอื่น มันคือ การทำร้ า ยหั วใจเธอเอง เพราะไม่มีใครมา ทุ ก ข์กับเรา

แล้วชีวิต จะบอกกับเธอว่า เธอต้องอยู่กับความจริง ไม่ว่าจะหลอกตัวเองยังไง สุดท้าย เธอก็ต้องกลับมาอยู่กับความจริง เสมอ

ฉะนั้น การดูแลหัวใจตัวเอง เป็นหน้าที่ของเธอเอง หาใช่คนอื่น

คนที่มีคุณค่า คู่ควร เคียงข้างเธอ คือตัวเองเอง มิต้องห วั งหาใครอื่น

คนเดียวที่จะช่วยเธอได้ มีเพียงตัวเธอเอง ที่พึ่งพาได้

ความเข้าใจตัวตนของเธอเอง เป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่จะร้องหาคนอื่น มาเข้าใจเ ธ อ

ยกโ ท ษให้ตัวเอง ก่อนจะหวังให้คนอื่นย ก โ ท ษให้

ในวันที่เธอดูแลตัวเองเป็น วันนั้นเธอจะรู้ว่า การดูแลต้องทำ อ ย่ า ง ไร

เมื่อเธอเคียงข้างตนเองได้ เธอจะรู้ว่า เมื่อใดที่คนอื่นต้องการคนเคียงข้าง

เมื่อเธอเข้าใจตัวเองแล้ว เธอจะรับรู้และเข้าใจผู้อื่นได้อ ย่ า งแท้จริง

เมื่อเธอให้ อ ภั ยตัวเองเป็น เธอจะสามารถยอมรับ  ยก โ ท ษ และมีความรักแท้ ที่ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ ด้วยหั ว ใ จ

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระงับกลิ่นกาย

หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระง … …