Home ข่าวทั่วไป ทำราวตากผ้า ท่อ PVC ต้นทุนไม่เกิน 200 บาท

ทำราวตากผ้า ท่อ PVC ต้นทุนไม่เกิน 200 บาท

ทำราวตากผ้า ท่อ PVC ต้นทุนไม่เกิน 200 บาท

ทำราวตากผ้า ท่อ PVC ต้นทุนไม่เกิน 200 บาท

การทำงานบ้านในแต่ละวันนั้นจะมีขั้นตอนหลาย อ ย่ า ง ที่ต้องทำ แม้ว่างานบ้านจะเป็นเหมือนเรื่องที่ง่ายแต่ความจริงแล้วการทำงานทุกอ ย่ า งต่าง มีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป การทำงานบ้านอ ย่ า งใส่ใจจะทำให้บ้านสะอาดอยู่เสมอ ช่วยให้จิตใจของคนอยู่ในบ้านรู้สึกดี ส ม อ งปลอดโปร่งไม่รกรุงรังเหมือนข้าวของในบ้าน

วันนี้เรามีวิธีดีๆมาฝากแม่บ้านพ่อบ้านกัน ด้วยการทำราวตากผ้า DIY จากท่อพีวีซี ที่หาซื้อง่ายแข็งแรง และสามารถออกแบบให้ตรงกับการใช้ได้อ ย่ า งดี

1 จัดเตรียมท่อพีวีซีสีฟ้า โดยการตัดให้ได้ความย า วที่ต้องการ และเตรียม ข้อต่อของท่อให้ครบตามภาพโดยมี

– ท่อความย า ว 1 เมตร จำนวน 6 ท่อน

– ท่อความย า ว 1.5 เมตร จำนวน 4 ท่อน

– ข้อต่อสามทาง 16 ตัว

– ข้องอ 4 ตัว

– กาวทาท่อพีวีซี

– ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป

– ลูกล้อขนาดที่เหมาะสม (ในกรณีที่ต้องการเคลื่อนย้ า ยสะดวก)

– แผ่นไม้อัดสี่เหลี่ยมหนาขนาดใหญ่กว่าล้อเล็กน้อย

2 เริ่มประกอบโดยเชื่อมท่อกับข้อต่อทั้งหมดเข้าด้วยกัน จนได้ดังภาพ เมื่อประกอบได้ทรงดีแล้ว ให้ใช้กาวทาท่อทาแล้วประกอบท่อติดกัน อ ย่ า งถาวร เพื่อให้ฐานของราวผ้ามั่นคงและแข็งแรงดี

หากต้องการให้แข็งแรงขึ้นอีกให้ใช้ซีเมนต์ผสมเสร็จมากรอกเข้าไป แล้วนำไปตากให้แห้ง แล้วจึงนำท่อมาประกอบกัน

3 เมื่อประกอบแล้วจะได้ตามลักษณะนี้

4 เราสามารถติดล้อเลื่อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยการใช้สกรูลติดล้อเข้ากับแผ่นไม้แล้วจึงนำมาติดกับข้องอได้เลย

เป็นการทำราวผ้าด้วยท่อพีวิซีที่ราคาไม่แพงและยังสามารถใช้งานได้อ ย่ า งทนทาน ประหยัดเงินในการซื้อราวผ้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

เทคนิคเก็บข้าวสารให้อยู่ได้นาน สะอาด ไม่มีม อ ดขึ้น

เทคนิคเก็บข้าวสารให้อยู่ได้นาน สะอาด ไม่มีม อ ดขึ้น ข้า … …