Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่รู้ 5 เอกสารสำคัญหาย ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

หลายคนไม่รู้ 5 เอกสารสำคัญหาย ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

หลายคนไม่รู้ 5 เอกสารสำคัญหาย ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

หลายคนไม่รู้ 5 เอกสารสำคัญหาย ไปทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ

เอกส ารสำคัญบางอย่ าง ถือเป็นหลักฐานทางราชการซึ่งมักจะต้องมีติดตัวไว้ เมื่อใช้ไว้ในย ามจำเป็นเสมอ แต่ถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยทำหายขึ้นมา จำเป็นต้องไปทำใหม่ หากเป็นในสมัยก่อนมักจะยุ่งย าก วุ่นวายไม่น้อย เพราะต้องไปแจ้งความเรื่องเอกส ารหาย และต้องติดต่อขอทำใหม่อีกหลายขั้น หลายตอน กว่าจะเรียบร้อย แต่ปัจจุบันมีการออกกฎหมายใหม่ ในเรื่องของเอกสา รหลักฐานทางราชการ เพื่อความสะดวกรวดเร็วที่ง่ายและช่วยประหยัดเวลามากขึ้น โดย 5 เอกสา รที่หากทำสูญหายแล้ว สามารถไปแจ้งขอทำใหม่ได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความ มีดังนี้

1 ป้ายทะเบียนรถ

ส่วนใหญ่ป้ายทะเบียนรถมักจะสูญหายจากการหลุดในขณะที่ขับขี่ เช่น ลุยน้ำท่วม ทำให้ป้ายทะเบียนหลุดตามหาไม่เจอ ไม่จำเป็นต้องแจ้งความ เพียงแต่ให้นำคู่มือจดทะเบียนรถ ไปยื่นขอป้ายทะเบียนใหม่กับกรมขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 100 บาทและค่ายื่นคำขออีก 5 บาท

2 บัตรประชาชน

สามารถยื่นขอทำบัตรประชาชนใหม่ได้ หากทำหาย โดยให้นำหลักฐานอย่ างทะเบียนบ้าน หรือเอกส ารสำเนาบัตรประชาชนเดิม (ถ้ามี) หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบขับขี่ และยื่นกับสำนักงานเขตได้ทันที มีค่าธรรมเนียม 20 บาท

3 ทะเบียนบ้าน

การยื่นขอทำทะเบียนบ้านนั้น เจ้าบ้านจะต้องเป็นผู้ยื่นเรื่อง โดยแค่เพียงนำบัตรประชาชนของตนไปยื่นยังขอทะเบียนบ้านใหม่ยังนายทะเบียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน ไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความด้วย

4 ใบขับขี่

กรณีใบขับขี่หาย สามารถยื่นขอทำใหม่กับกรมขนส่งได้ทันที ไม่ต้องแจ้งความแต่ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริง หรือหากมีสำเนาของใบขับขี่เดิมให้นำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้อีกด้วย

 

5 บัตรประกันสังคม

บัตรประกันสังคมมักจำเป็นต้องใช้เมื่อไปโรงพย าบาลและมีอายุประมาณ 1 ปี หากเป็นพนักงานประจำ ทำงานบริษัท สามารถแจ้งฝ่าย HR ฝ่ายบุคคลเพื่อช่วยให้ขอทำให้ได้ หรือหากต้องการติดต่อด้วยตัวเองก็สามารถติดต่อกับสำนักงานประกันสังคมได้ทันที ทั้งยังมีแบบฟอร์มทางออนไลน์ให้ดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ได้อีกด้วย

เอกส ารสำคัญทุกอย่ างหากหาย ควรรีบไปทำใหม่ เพื่อนอกจากจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับแล้ว ยังดีกว่า เพราะเอกสา รบางชนิดจำเป็นต้องพกติดตัวเพื่อมีไว้ใช้งานตลอดด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Me
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

น้ำมะขามเปียก ผิวสวย ท้องแบนราบ ชงดื่มวันละ 1 แก้ว

น้ำมะขามเปียก ผิวสวย ท้องแบนราบ ชงดื่มวันละ 1 แก้ว สำหร … …