Home ข้อคิด หากรู้สึกไม่พอใจใคร จำไว้นะ แค่เฉยๆไว้ก็พอ

หากรู้สึกไม่พอใจใคร จำไว้นะ แค่เฉยๆไว้ก็พอ

หากรู้สึกไม่พอใจใคร จำไว้นะ แค่เฉยๆไว้ก็พอ

หากรู้สึกไม่พอใจใคร จำไว้นะ แค่เฉยๆไว้ก็พอ

อารมณ์ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงก ร ะ ตุ้ นต่างๆที่แตกต่างกัน

เช่น หากมีคนทำบางสิ่งที่เราไม่ชอบ ก็จะส่งผลต่ออารมณ์ของเราโดยทันที

อาจมีตั้งแต่ความรู้สึกไม่ชอบ ความเบื่อ หรือเกิดอารมณ์โกรธขึ้น

จนทำให้เราแสดงพฤติก ร ร มบางอ ย่ า งออกไปเพื่อตอบโต้ความรู้สึกนั้น

ซึ่งในบางครั้งการตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธก็อาจสร้างความเสียหายกับความสัมพันธ์

หรือความเสียหายอ ย่ าง อื่นตามมาภายหลังได้ หากไม่รู้จักควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้เป็น

สิ่งที่จะช่วยให้เราระงับความโกรธได้อ ย่ า งดีก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลา หรือ อย่ า งน้อยๆก็พย า ย ามมีสติให้ได้มากที่สุดในการดำเนินชีวิต

หากเรามีสติกับตัวตลอดเวลาจะช่วยให้เราไม่วู่วามเมื่อเจอเรื่องราวต่างๆ จะไม่ถูกอารมณ์ชั่ ว วู บเข้ามาครอบงำจนลงมือทำบางอ ย่ างหรือพูดอะไรบางอ ย่ างออกไป

ที่ทำให้เราดูไม่ดี ทำให้คนรอบข้างเสียความรู้สึกและเสียชื่อเสียง รวมทั้งทำให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเสียหาย

เสียความรู้สึกกันได้ สรุปก็คือความโกรธนั้นจะย้อนกลับมาทำ ร้ า ยตัวเราเองเสมอ หากไม่รู้วิธีควบคุมอารมณ์

การควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้แสดงให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะและเป็นภาพลักษณ์ที่ดี

เป็นอุปนิสัยที่ควรมีโดยเฉพาะผู้คนในวัยทำงานที่ต้องพบเจอกับผู้คนมากมาย หากเป็นคนใจร้อนไม่รู้จักควบคุมตัวเองก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ไม่มากก็น้อย

ซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้อย่ างน้อยคือ เริ่มจากไม่ตอบโต้ทันที แต่ให้ไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าควรตอบกลับสถานการณ์แบบนี้อย่ างไร

หรืออาจทิ้งช่วงเวลาให้ผ่ า นไป รอให้ความโกรธสงบลงก่อน จึงเริ่มเจรจาต่ออีกครั้งด้วยการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นการกระทำที่เหมาะสมและเป็นผู้ใหญ่มากกว่าการ ร ะ เ บิ ดอารมณ์ออกมา

การฝึกสติให้อยู่กับตัวตลอดเวลา จะช่วยให้เราใจเย็นขึ้น รู้จักรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่ างทันท่วงที ไม่ผลีผลามหรือวู่วาม พูดหรือทำในสิ่งที่เราจะต้องมานั่งเสียใจภายหลัง รวมทั้งยังทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงอีกด้วย

ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรักหรือคู่ครอง เรื่องของการควบคุมอ าร มณ์ยิ่งสำคัญขึ้นไปอีก เพราะทุกคำพูดและการกระทำจะส่งผล โดยตรงกับคนรักของเรา บางครั้งความโกรธก็ทำให้เราเผลอพูดจาทำร้ า ยจิ ต ใ จกันและกันได้ โดยที่ไม่ได้ตั้งใจและไม่ได้หมายความว่าอย่ างนั้นจริงๆ แต่เมื่ออีกฝ่ายได้รับฟังถ้อยคำแย่ๆไปแล้วก็ย ากที่จะลืม หรือเรียกว่าพูดไปแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้นั่นเอง รวมถึงความรู้สึกของคู่รักที่เสียไปแล้วด้วย แม้จะขอโทษภายหลังแต่ก็ยังสร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ได้อยู่ดี

ดังนั้น ความใจเย็น และการฝึกสติให้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นั้น จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่ างยิ่งในการดำรงชีวิตประจำวัน การนั่งสมาธิเพื่อฝึกสติ อ ย่ ามองว่าเป็นการเสียเวลาเปล่า แต่การนั่งสมาธินั้น จะช่วยให้เราใจเย็นและสามารถพบเจอกับเรื่องราวๆต่างๆและผ่  านพ้นปัญหาที่มากมายได้ดีขึ้นอ ย่ า งแน่นอน

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข้อคิด

Check Also

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง

เก็บไว้ใช้ได้ เทคนิคขับรถขึ้นลงทางชันที่ถูกต้อง สำหรับท … …