Home ข่าวทั่วไป วิธีกดจุด แก้นอนไม่หลับ หลับยาก ลืมง่าย โมโหง่าย

วิธีกดจุด แก้นอนไม่หลับ หลับยาก ลืมง่าย โมโหง่าย

วิธีกดจุด แก้นอนไม่หลับ หลับยาก ลืมง่าย โมโหง่าย

วิธีกดจุด แก้นอนไม่หลับ หลับยาก ลืมง่าย โมโหง่าย

การมีสุขภาพที่ดีนั้นร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนอ ย่ า งเพียงพอ เพราะนอกจากการออกกำลังกาย และการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นั้น การนอนหลับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งซึ่งสำคัญ แ ล ะ ส่ ง ผ ลกระทบ ต่ อสุขภาพร่างกายของเราใน ร ะ ย ะ ย า ว อ า ก า รนอนไม่หลับ นอนหลับย า ก หรือนอนหลับได้ไม่สนิท สะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายมีภู มิ คุ้ ม กันต่ำอาจทำให้เ จ็ บ ป่ว  ยได้ง่าย และยังทำให้อ า ร ม ณ์ แปรปวน หงุดหงิดง่ายและยังทำให้หิวบ่อยอีกด้วย วันนี้เรานำเอาวิธีการกดจุด เพื่อช่วยให้หลับง่ายแ ล ะหลับได้อ ย่ า งสนิทตลอดคืนมาฝากกัน

จุดที่ 1

เป็นจุดที่ห่างจากฝ่ามือประมาณ 3 นิ้วมือและอยู่ระหว่างเส้นเอ็นที่ข้อมือ

การนวดกดที่บริเวณนี้จะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย รู้สึกสงบ และ ทำให้นอนหลับสบาย หลับได้ง่ายขึ้น และหลับได้สนิทมากขึ้น

วิธีนวด ให้ใช้นิ้วโป้งนวดกดที่จุด โดยเป็นจุดที่อยู่ห่างจากฝ่ามือ 3 นิ้วมือ และจะอยู่ในตำแหน่งระหว่างเส้นเอ็นทั้งสองข้าง ให้เรานวดคลึงโดยออกแรงเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง นวดครั้งละ 20 วินาที ต่อเนื่อง 5-10 นาที

จุดที่ 2

จุดนี้เรียกว่าจุด เสินเหมิน จะอยู่ตรงรอยพับที่ข้อมือทางนิ้วก้อยของเรา

การนวดที่จุดนี้เป็นการกระตุ้นเส้นลมปราณของหัวใจ โดยแ พ ท ย์ แ ผ น จี นเชื่อว่าจะทำให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วิธีนวด ใช้นิ้วโป้งกดไปที่จุดเสินเหมิน แล้วนวดคลึงด้วยแรงปานกลาง เป็นเวลา 20 วินาทีต่อเนื่องจนถึง 5-10 นาที

จุดที่ 3

จุดติ่งหู ทางแ พ ท ย์แผน จี น เชื่อว่าการนวดจุดนี้จะทำให้ปรับสมดุลร่างกายเพราะใบหูจะเชื่อมต่อกับจุดต่างๆทั่วร่างกาย การนวดใบหูจะเป็นการ ก ร ะ ตุ้ นและปรับสมดุลร่างกายให้เหมาะสม

วิธีนวด ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ จับที่ติ่งหูแล้วนวดคลึงไปเรื่อยๆเพื่อทำให้เกิดความร้อน นวดครั้งละ 50-60 ครั้งก่อนนอน จะทำให้นอนหลับสบายขึ้น

จุดที่ 4

หน้าผาก การนวดในตำแหน่งนี้จะช่วยให้สมองผ่อนคลาย และทำให้รู้สึกง่วงนอน นอนหลับได้ง่ายขึ้น

วิธีนวด ให้ใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้าง ถูตรงกลางหน้าผากระหว่างคิ้ว โดยใช้นิ้วโป้งล า ก ย า วขึ้นถึงด้านบนตรงกลางหน้าผากของเรา ให้ถูขึ้นด้วยนิ้วโป้งทั้งสองข้างสลับกันด้วยแรงปานกลาง ควรทำ 20-30 ครั้งก่อนนอน

เมื่อเราได้ลองใช้วิธีกดจุดเพื่อช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น ร่างกายของเราก็จะได้รับการพักผ่อนอ ย่ า ง เพียงพอจากการนอนหลับที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องใช้ย า น  อนหลับเพื่อช่วยให้นอนหลับอีกต่อไป

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …