Home ข้อคิด 10 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆ

10 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆ

10 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆ

10 นิสัยดีๆ ที่พ่อแม่ควรปลูกฝังให้กับลูกๆตั้งแต่ยังเล็กๆ

ปัจจุบันการเลี้ยงเด็ กซักคนให้เติบโตเป็นคนดี และเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบันให้ได้ เป็นเรื่องไม่ง่ายนัก หลายบ้านหลายครอบครัว จึงจำเป็นต้องปลูกฝังความคิดที่ดีให้กับลูกหลานของตนตั้งแต่ยังเด็ ก เพื่อที่จะเติบโตและสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่ างมีความสุข เป็นคนดี และเอาตัวรอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแบบนี้ได้ 10 ข้อที่ควรสอนลูกให้ติดเป็นนิสัย ดังนี้

1 รู้จักลงทุน หากเป็นสมัยก่อนมักจะสอนให้ลูกรู้จักเก็บออม แต่มักใช้ไม่ได้กับในปัจจุบัน เพราะหากรู้จักการลงทุนที่ดี ป ล อ ด ภั ย จะยิ่งทำให้ร่ำรวยกว่าคนอื่นได้ง่ายๆ

2 รู้จักการทำงาน สร้างงาน แม้การเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเ ด็กๆ แต่การรู้จักสร้างงาน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น แม้จะเล็กๆ น้อยๆ แต่ก็เป็นการสร้างนิสัยที่ดีให้กับลูกอีกด้วย

3 รู้จัดการจัดการเงิน  เป็นข้อคิดสำหรับสอนเด็ กยุคใหม่ หากรู้จักการจัดการเงินของตนเอง จะยิ่งทำให้การใช้ชีวิตโดยไม่ลำบาก ไม่ติดขัดด้านการเงินง่ายขึ้น

4 ยอมรับความผิด เมื่อทำความผิดให้รู้จักการยอมรับผิด กล้าที่จะยอมรับสิ่งที่ก่อ และรู้จักขอโทษให้เป็น

5 ฝึกให้ทำงานเป็นตั้งแต่เด็ ก ไม่ว่าจะเป็นการทำงานเล็กๆ น้อยๆ หมายถึงให้เด็ กรู้จักถึงความรับผิดชอบแล้ว

6 ให้คำชม เมื่อลูกทำดีควรได้รับคำชมบ้าง เป็นการคอยเติมกำลังใจให้กับเด็ ก

7 สอนให้รู้จักรักตัวเองให้เป็น  สอนให้เด็ กรักตัวเองให้เป็น รู้จักคุณค่าในตัวเอง ไม่ต้องพ ย าย า มใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น เพราะหากรักตัวเองแล้ว ก็จะทำให้สามารถรักคนอื่นเป็นได้

8 รู้จักการให้ เป็นการแบ่งปันที่ดีที่สุด ทำโดยไม่หวังผลตอบแทน เป็นการฝึกให้มีน้ำใจด้วย

9 ลงโทษเมื่อทำผิด รู้จักการลงโทษเมื่อทำผิด เพื่อไม่ให้ลูกเอาแต่ใจตนเอง

10 มองโลกการณ์ไกล ฝึกให้คิดถึงอนาคต มองภาพข้างหน้า เพื่อให้ทันต่อยุคสมัย

ข้อคิดสอนให้ เ ด็ ก ๆ ได้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็กนั้น จะยิ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็ กโตมาในสังคมได้ดี และเอาตัวรอดได้ด้วย

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-Me
Load More In ข้อคิด

Check Also

เก็บไว้ทำเลย ใช้ได้กับกระทะทุกชนิด แม่บ้านควรรู้ไว้

เก็บไว้ทำเลย ใช้ได้กับกระทะทุกชนิด แม่บ้านควรรู้ไว้ อาห … …