Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่รู้ “นมต้มกระเทียม” ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำประโยชน์มาก

หลายคนไม่รู้ “นมต้มกระเทียม” ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำประโยชน์มาก

หลายคนไม่รู้ “นมต้มกระเทียม” ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำประโยชน์มาก

หลายคนไม่รู้ “นมต้มกระเทียม” ดื่มต่อเนื่องเป็นประจำประโยชน์มาก

สิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญอ ย่ า งในเรื่องของสุขภาพก ล า ยเป็นก ร ะ แ ส ไม่น้อย เพราะยิ่งแก่ตัวมากเท่าไหร่ บรรดาส า ร พั ด โ ร ค ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับตัวเองแทบทั้งนั้น สู  ตร ลั บเฉพาะอ ย่ า ง “นมสดต้มกระเทียม” ที่หลายคนอาจจะยังไม่ คุ้ น หู ดีนัก แต่กลับมีประโยชน์ และช่วยป้ อ ง กั น โ ร คได้มากกว่า 10 ชนิด การันตีแล้วว่าได้ผลจริง มีผู้ทดลองทำดื่มตามแล้วหลายท่าน

โดยมีวิธีทำ และประโยชน์ดังนี้

ก่อนอื่นให้เตรียมส่วนผสมก่อนทำได้แก่ นมจืดประมาณครึ่งลิตร หรือ สามารถใช้เป็นนมสดแทนก็ได้เช่นกัน และหั ว ก ร ะ เทียม 2 ลูกใช้เป็นกระเทียมกลีบใหญ่และสับให้ละเอียด และน้ำเปล่าในปริมาณครึ่งนึงของนมและมีวิธีดังนี้

1 ตั้งหม้อต้มน้ำและกระเทียม สั บ จ นเดือด

2 เทนมใส่ตามลงไป และต้มต่อในไฟปานกลาง คนให้เข้าจนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน

3 เคี่ยวจนนมเริ่มเดือน ขึ้นฟองแล้วค่อยปิดไฟ พักรอจนเย็น

4 ให้เทใส่แก้วดื่มตอนที่ยังอุ่นๆ จะได้ประโยชน์และส า รอาหารเต็มที่มากกว่า โดย “นมต้มกระเทียม” นั้น จะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์ทั้งจากกระเทียมที่มีส า ร  Allicin อ ย่ า งเต็มเม็ดเต็มเหนี่ยว รวมถึงประโยชน์ของนม โดยสามารถช่วยป้ อ งกั  น โ ร คได้ดังนี้

1 ป้องกันไ ข้ ห วั ด – แค่ดื่มวันแก้วติดต่อกัน 12 สัปดาห์จะช่วยป้องกันหวัดได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม

2 ป้องกันเ บ า ห ว า น – ลดระดับน้ำตาลในเ ลื o ด พร้อมกับช่วยก ระตุ้ นการทำงานของตับอ่อนให้ผลิตฮ อ ร์ โ ม น อิ นซูลินได้มากขึ้น

3 ป้องกันหื ด ห อ บ – แค่ดื่มวันละ ½ แก้ว ก็ช่วยล ดอัตราการเกิดหื ด ห อ บในแต่ครั้งได้

4 ป้องกันความ ดั น โ ล หิ  ต – ดื่มวันละ 3 แก้ว ติดต่อกัน 12 สัปดาห์ จะช่วยป้องกีนไม่ให้เป็น โ ร ค ความดั น โ ล หิ ต สู ง ทำให้ค่าความดันกลับมาเป็นปกติ

5 ป้องกันเส้น เ ลื o ดในส ม อ ง แ ต ก – ช่วยลดภาวะการขาด โ ฟ ลิ ก และทำให้ไม่เกิดแคลเซียมสะสมในหลอด เ ลื o ด หั ว ใ  จอันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโ ร ค ห ล อ ด เ ลื o ด หั ว ใ จ แข็งตัวด้วย

6 ป้องกันหั ว ใ จเ ต้นผิดปกติ – ช่วยลดระดับคอลเลสเตอรอลใน เ  ลื o ด และป้องกันการอุดตันในเส้น เ ลื o ด ทำให้ระบบไหลเวียนของ เ ลื o ดทำงานปกติ

7 ป้ อ ง กั นดี ซ่ า น  – กระตุ้นเอนไซม์ของการทำงานในตับให้เป็นปกติ พร้อมกับล้ า ง พิ ษ และผลิตน้ำดีได้เป็นปกติ

8 ป้องกันไ ข มั นใ น เลื o ด – เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงควบคุมน้ำหนักเป็นอ ย่ า งมาก เพราะเป็นตัวช่วยในการลดระดับคอลเลสเตอรอลใน เ ลื o ดได้ดี

9 แก้อาการอ่อนเพลียง่าย – กระตุ้นการทำงานของระบบไหลเวียน  เ ลื o ดในร่างกาย ทำให้ระบบขนส่ง ส า รอาหารในร่างกายทำงานได้ดี ไม่ว่าจะส่งไปยังทั้งส ม อ ง หั ว ใ จ หรือกล้ามเนื้อต่างๆ และยังช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่น

10 รั ก ษ า โ ร ค ก ร ะ เ พ า ะอาหารอักเสบ – ช่วยรั ก ษ าอากา รอั ก เ ส บ ในกร  ะ เ พ า ะ อาหารและยังช่วยทำให้ลดการบีบตัวของลำไ ส้อีกด้วย

ประโยชน์ดีๆ เหล่านี้ จะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรง ห่างไกลจากโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็  บต่างๆ แค่เพียงหมั่นทำให้เป็นนิสัย จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

10 อย่างที่ไม่ควรนำแช่ไว้ในตู้เย็นเด็ดขาด

10 อย่างที่ไม่ควรนำแช่ไว้ในตู้เย็นเด็ดขาด หลายคนมักจะติ … …