Home เกร็ดสาระน่ารู้ ไม่เคยรู้มาก่อน 9 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง หรือหลังตื่นนอนตอนเช้า

ไม่เคยรู้มาก่อน 9 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง หรือหลังตื่นนอนตอนเช้า

ไม่เคยรู้มาก่อน 9 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง หรือหลังตื่นนอนตอนเช้า

ไม่เคยรู้มาก่อน 9 อาหาร ที่ไม่ควรทานตอนท้องว่าง หรือหลังตื่นนอนตอนเช้า

ช่วงเวลาที่เพิ่งตื่นนอน หรือ เป็นช่วงที่ท้องว่างยังไม่ได้ทานอาหาร มีอาหารบางประเภทที่เราไม่ควรทานในช่วงนี้เพราะอาจเกิดผลเ สี ยกับร่างกายได้ ซึ่งบางคนอาจนึกไม่ถึงว่าอาหารบางอ ย่ า งก็ไม่ควรทาน เพื่อสุ ข ภ า พ ที่ดีของเรา จะมีอะไรบ้างลองมาชมกัน

1 ช า ร้อน

เครื่องดื่ม ร้อ นๆในตอนเช้าเป็นสิ่งที่หลายคนชอบดื่ม แต่ช าร้ อนเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ ยงเพราะการดื่มชาร้อนในตอนที่ท้องว่าง จะทำให้กรดเกลือของน้ำย่อยในกร ะเ พ าะอาห าร ของเราจางลงไป และยังทำให้ใ จ สั่ น เวียนหัว มือเท้าไม่มีแรง และยังจะทำให้รู้สึกหิวมากกว่าปกติด้วย

2 สับปะรด

เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหวานและมีประโยชน์กับร่างกาย แต่ไม่ควรทานทันทีหลังตื่นนอน หรือในช่วงที่ท้องว่างเพราะเอนไซม์ของสับปะรดอาจจะกัดกระเพาะของเราและทำให้เราเป็นโ ร ค ก ร ะเ พ าะได้

3 ลูกพลับ

การทานลูกพลับในช่วงท้องว่าง จะทำให้ร่างกายห ลั่ ง ก ร ด เ ก ลื อขึ้นม าและทำให้รู้สึกแน่นห น้ า อ ก เ จ็ บห น้ า อ ก คลื่นไ ส้ อาเ จี ยน และอาจทำให้เกิดแ ผ ลในกระเ พ าะอาหารอีกด้วย สำหรับลูกพลับนั้นไม่ควรทานเกินวันละ 2 ลูกแม้ว่าจะทานหลังอาหารก็ตาม

4 ส้ม

ส้มเป็นผลไม้ที่นิยมทานกันมากเพราะมีประโยชน์มากมายหลายข้อ แต่การทานส้มในช่วงท้องว่างนั้นจะทำให้เกิดกรดเกลื อในกร ะเ พ าะอ า หารมากขึ้น ทำให้เกิดการระคายเคื องกระเ พ า ะ เกิดอาการท้ อ ง อืด ไม่สบายท้องได้

5 มะเขือเทศ

การทานมะเขือเทศในช่วงที่ท้ อ งไม่มีอาหารอยู่เลยนั้น จะทำให้ส า รชนิ ดหนึ่งทำปฏิกิ ริ ย ากับก รด เกลือในกระเพาะของเรา และเกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้

6 กล้วย

หากทานกล้วยในตอนเช้าอาจทำให้เกิดอาการแ น่น ท้อง ทำให้ รู้สึกอืดท้องและเป็นการเพิ่มธาตุแมกนีเซียมใน เ ลื o ดให้สูงขึ้นจนทำ ให้สัดส่วนขอ งแคลเซียมไม่สมดุล และกลายเป็นการไป ยั บ ยั้ งการทำงานของห ล อ  ดเ ลื  o ด หั ว ใ จ ด้วย

7 เครื่องดื่มเย็นๆ

ในช่วงเช้าไม่ควรทานน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มใดๆก็ตามในช่วงท้องว่าง เพราะจะทำให้กระเพาะเกิดการระคายเคืองแถมเสี่ยงที่จะเป็นโ ร ค ก ร ะเ พ าะอีกด้วย

8 วิตามิน

สำหรับคนที่ทานวิตามินเป็นอาหารเสริม การทานในช่วงท้องว่างจะทำให้ร่างกายไม่สามารถดู ด ซึ  มวิตามินเอาไว้ได้ ทำให้เสียคุณค่าของวิตามินไปเปล่าๆ ควรทานวิตามินหลังจากมื้ออาหารจะช่วยให้วิตามินสามารถดูดซึมไปพร้อมกับอาหารได้ดีกว่า

9 ของหวานหรือน้ำตาล

ถ้าท้องว่างอยู่การทานน้ำตาลหรือของหวานๆเข้าไปจะทำให้โปรตีนเกิดการรวมตัวกับน้ำตาล ส่งผลโดยจรงกับการดูดซึมโ ปรตีนในร่างกาย ทำให้ระบบหมุนเ วียน เ ลื o ดและไ  ตทำงานได้แย่ลง

สำหรับรายการอาหารที่ไม่ควรทานหลังตื่นนอนหรือในช่วงท้องว่างทั้ง 9 อย่ างนี้ เราควรหลีกเลี่ ยงที่จะทานในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะจะทำให้ร่างกายของเราได้รับผลกระทบและส่งผลต่ อระ บ บการทำงา นของร่างกายด้วย เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกายก็ควรใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินในช่วงเวลาที่เหมาะสมเสมอ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-M
Load More In เกร็ดสาระน่ารู้

Check Also

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน

ย้อมสีผมด้วยกาแฟ สีผมสวย ทำเองได้ที่บ้าน การทำสีผมเป็นอ … …