Home ข้อคิด 12 แนวคิดฝึกจิตให้คิดบวก (คนที่กำลังท้อควรอ่าน)

12 แนวคิดฝึกจิตให้คิดบวก (คนที่กำลังท้อควรอ่าน)

12 แนวคิดฝึกจิตให้คิดบวก (คนที่กำลังท้อควรอ่าน)

12 แนวคิดฝึกจิตให้คิดบวก (คนที่กำลังท้อควรอ่าน)

มนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างนิสัยก ารคิดบวกได้พอๆ กับก า ร สร้างนิสัยก ารคิดลบ

แต่นิสัยในทางลบนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายกว่า เพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำกันเป็นประจำอยู่แล้ว

ฉะนั้นลองเปลี่ยนมาทำตามวิธีที่ให้ไว้ต่อไปนี้ดูนะคะ เพื่อเสริมสร้างนิสัยความคิดในด้านดี

และขจัดความคิดด้านร้า ยๆ ออกไปให้หมด วิธีก ารฝึกความคิดในทางบวกนั้นไม่ได้ย ากเย็นอะไร ลองดู 12 ขั้นตอนง่ายๆ ต่อไปนี้เลยค่ะ

1 ให้มองไปข้างหน้า อ ย่ า มองย้อนหลัง

ทุกคนเคยทำผิดมาแล้วทั้งนั้น แต่ต้องไม่จมอยู่กับอดีตที่ผิดพลาด

เพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไป จงวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพย าย ามทำให้สำเร็จ

2. รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น

สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว เรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นผลพวงมาจากก ารกระทำของตนเองทั้งสิ้น

ในบางครั้งบางคราวเราต่างตัดสินใจผิดพลาด แต่เมื่อรู้สำนึกแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่ านไป

เรียกว่าเป็นก ารให้อภัย และต้องให้อ ภั ยตัวเองเมื่อทำผิดพลาด เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป

รวมทั้งใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อย่ างก้าวที่ดีกว่าในอนาคต

3 ถ้าแก้วมีน้ำแค่ครึ่งเดียว จงเติมให้เต็มแก้ว

ก ารมองว่ามีน้ำเหลืออยู่ครึ่งแก้ว หรือน้ำหายไปครึ่งแก้วนั้น ถูกทั้ง 2 อย่ าง อยู่ที่ว่าผู้มองเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือร้า ย และไม่ผิดอะไรที่คุณจะเติมน้ำให้เต็มแก้ว

4 มองหาบุคคลต้นแบบ

ทุกคนควรมีบุคคลต้นแบบที่เป็นแรงบันดาลใจ คนคนนั้นอาจเป็นผู้ที่เอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆ ได้สำเร็จ และประสบความสำเร็จอย่ างงดงามในที่สุด

หรือเป็นผู้ที่ทำงานหนัก และสัมฤทธิ์ผล จงเอาคนนั้นเป็นแรงบันดาลใจในก ารดำเนินชีวิต

5 พาตัวเองเข้าไปอยู่ในแ  ว ด ว ง ของคนที่ประสบความสำเร็จและมองโลกในแง่ดี

มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่พลังอำนาจของคนอื่นสามารถส่งผลกระทบต่อพลังในตัวเราได้ คนที่คิดในด้านบวกจะช่วยก ระ ตุ้ น

และเป็นแรงบันดาลใจให้เรา เชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำสิ่งที่มุ่งมั่นไว้ให้สำเร็จได้ จำไว้ว่าจงอยู่ให้ห่างคนที่คิดแต่แง่ร้า ย

ซึ่งจะขัดขวางก ารเดินหน้าของคุณ ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

6 เห็นคุณค่าสิ่งดีๆ ในชีวิต

เมื่อเราพอใจกับทุกเรื่องดีๆ ที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม มันจะช่วยให้เราขจัดความคิดในด้านลบออกไป

กา รโฟกัสแต่สิ่งดีๆ เหล่านี้จะทำให้อุปสรรคที่เราเผชิญอยู่ กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราจัดก ารได้ง่ายขึ้น

7 รู้จักบริหารเวลาอ ย่ า งชาญฉลาด

อย่ าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้ในชีวิต ข้อสำคัญ คือ มุ่งทำในเรื่องที่ทำให้ชีวิตของคุณเป็นไปดังที่หวังไว้ ซึ่งจะส่งผลให้คุณมีทัศนคติที่ดี

8 จินตนาก ารว่ามีสิ่งดีๆ เกิดขึ้น

แปลกแต่จริงที่ว่าคนส่วนมากมักชอบวาดภาพเรื่องเ ล ว ร้ า ยกำลังเกิดขึ้น โดยมักจะพูดว่าถ้ามันเกิดขึ้น

จงฝึกนึกถึงเรื่องดีๆ กำลังเกิดขึ้น มองเห็นภาพงานที่กำลังทำเดินไปด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นงานที่บ้านหรือที่ทำงาน

และได้รับคำชมจากคนรอบข้างว่าเยี่ยมมาก เพราะนั่นจะเป็นกำลังใจให้คุณคิดบวกต่อไป

9 ความผิดพลาดมีไว้ให้เรียนรู้ มิใช่แส้ที่เอาไว้เฆี่ยนตี

ทุกคนล้วนเคยทำผิดทั้งนั้น และถึงแม้ว่าได้พย าย ามอย่ างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังทำพลาด ขอให้จำไว้ว่ายังมีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่

ความผิดพลาดต่างๆ ที่ผ่ านมาถือเป็นบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่จะทำต่อไปในอนาคต

10 อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

ถ้ารอบๆ ตัวเต็มไปด้วยข้าวของวางระเกะระกะ กระจัดกระจายไปทั่วห้อง ลองหาเวลาจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนมุมมองความคิดได้มาก ใครจะมองโลกในแง่ดีได้ ถ้าต้องอยู่ท่ามกลางสภาพสกปรกรกรุงรังตลอดเวลา

เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยสร้าง และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดทัศนคติด้านบวก

11 รับข้อมูลข่าวสา รที่ดี

หมั่นอ่านบทความที่สร้างแรงจูงใจ หรือฟังธรรมะที่กระตุ้นให้รู้สึกตื่นตัว และเกิดปัญญา ซึ่งจะช่วยให้มองโลก และชีวิตได้อย่ างเข้าใจ มีความหวัง และความสุข

12 ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองและบอกตัวเองซ้ำๆ

เพราะคำมั่นสัญญาดีๆ มีผลต่อกระบวนก ารคิดของตัวเอง เช่น ถ้าคุณมีอาก ารซึ มเ ศ ร้ าเป็นประจำ คำมั่นสัญญาของคุณ

ก็คือ ฉันมีความสุข ฉันควบคุมตัวเองได้ บอกตัวเองเช่นนี้หลายๆ ครั้งในแต่ละวัน แล้วคุณจะรู้สึกถึงพลังความคิดด้านบวกที่เกิดขึ้น

ขอขอบคุณที่มา khaonaroo

Load More Related Articles
Load More By itsrnt
Load More In ข้อคิด

Check Also

หม้อข้าวหุงสุกช้า เปลืองไฟ เพียงแค่ขัดเบาๆ แม่บ้านต้องรู้ไว้

หม้อข้าวหุงสุกช้า เปลืองไฟ แค่ขัดเบาๆ แม่บ้านต้องรู้ไว้ … …