Home ข่าวทั่วไป โบราณกล่าวไว้ว่า ไม่ควรต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว

โบราณกล่าวไว้ว่า ไม่ควรต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว

ต้มไข่ในหม้อข้าว ต้มไข่พร้อมหุงข้าว ใครทำอยู่ต้องรู้ไว้

โบราณกล่าวไว้ว่า ไม่ควรต้มไข่พร้อมกับการหุงข้าว

ใครเคยทำบ้างแบบนี้ ต้มไข่ไปพร้อมกับ การหุงข้าว แต่เคยไหมที่โ  ด น ผู้ เ ฒ่ าผู้แ ก่ บางท่านเ ขา ตำหนิเอา นั่นเพราะว่าสมัยก่อนเขาถือเป็นข้ อ ห้ า ม ว่าไม่ควรจะทำนั่นเอง แต่ว่ามาในสมัยนี้ก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงข้ อ ห้ า มนั้นกันแล้ว และเราก็ต่างเคยต้มไข่ไปพร้อมการหุงข้าวกันบ่อย ๆ มาอ่ า นกันดูว่าเหตุผลที่โดนตำหนินั้นคืออะไรกันแน่ มันอั น ต ร  า ยหรือว่าอ ย่ างไรเรามีคำตอบมาฝาก

ตามความเชื่อในสมัยก่อนนั้น การหุงข้าวพร้อมกับต้มไข่จะเป็นการทำให้แ ม่โพ ส พไม่พอใจ เป็นเหมือนการไม่เคารพข้าวและทำให้ท่านหนีไปนั่นเอง ซึ่งจะส่งผลทำให้เกิดเรื่องไม่ดีภายในบ้าน

อีกหนึ่งเหตุผลที่พอจะฟังขึ้นหน่อยแบบไม่อ้างหลักความเชื่อคือ มันเป็นการประณีตในการทำอาหาร ซึ่งเราควรให้ความสำคัญ การทำแบบนี้มันจะเหมือนเราเกียจคล้านนั่นเอง เนื่องจากสมัยก่อน ผู้ ห ญิ งต้องเป็นแม่บ้าน แม่เรือน ทำอ า ห า รให้อร่อยและใส่ใจในรายละเอียดทุกอ ย่ า ง ก็ประมานนั้น

ซึ่งข้อห้ามหรือความเชื่อเหล่านั้นมันก็ดูจะเลือนลงไปแล้ว เพราะมันก็ไม่ได้ดูสมเหตุสมผลอะไรเท่าไหร่ และยุ คส มั ยนี้มันใช้ชีวิตกันเร่งรีบกว่าสมัยก่อนเย  อะมาก

การหุงข้าวกับต้มไข่ไปพร้อมกันก็ทำให้ประหยัดเวลาไปได้เยอะเลย จะมามัวสนใจพิธีรีต อ งอะไรมากมาย และใครจะทำทานก็ได้สะดวกสบายดีเสียด้วย แถมยังเป็นการประหยัดไฟอีกต่างหากไม่ต้องทำอะไรหลายครั้ง

แต่ว่าในมุมของความเชื่อนั้นก็แล้วแต่คนนะใครจะเชื่อหรือไม่ก็พิจารณากันเอง และหากใครจะหุงข้าวไปพร้อมต้มไข่ด้วย สิ่งหนึ่งที่ควรทำ คือ ล้างไข่ให้สะอาด เพราะเราก็ไม่รู้ว่าบนเปลือกไข่นั้นจะติดอะไรมาบ้าง อาจส่ง ผ ล เ สี ย ต่ อ สุ ข ภ า พ ร่างกายเราได้นั่นเอง

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krustory-J
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จำให้ขึ้นใจ 4 วิธีการรับมือ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง

จำให้ขึ้นใจ 4 วิธีการรับมือ เมื่อเกิดปัญหาคันเร่งค้าง ก … …