Home ข่าวทั่วไป หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระงับกลิ่นกาย

หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระงับกลิ่นกาย

หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระงับกลิ่นกาย

หลายคนไม่เคยรู้ 15 ประโยชน์ของ ส า ร ส้ ม ที่มากกว่าระงับกลิ่นกาย

ส า ร ส้ ม Alum คือ ส า รทำให้หดตัว Astringent หรือที่เรียกว่าเกลือเชิงซ้อน ผลึกเกลือ ของส า รประกอบที่มีธาตุอะลูมิเนียม และ ซัลเฟตเป็นส า รประกอบหลัก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท อะลูมิเนียมซัลเฟต มีลักษณะเป็นก้อนผงสีขาว โพแทสเซียมอะลัม มีลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี แอมโมเนียมอะลัม มีลักษณะเป็นผลึกใสไม่มีสี ทั้ง 3 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในแบบเดียวกันได้ และหากเติมแอมโมเนียมอะลัม และโพแทสเซียมลงไปจะทำให้เป็นก้อนผลึกใสและบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น

คุ ณส ม บั ติ ของส า ร ส้ ม

1 ไม่มีสีและกลิ่น เหมาะสำหรับผู้ชอบใช้น้ำหอมเพราะจะไม่มีกลิ่นไปรบกวนหรือหักล้างกลิ่นน้ำหอมที่ใช้

2ไม่เ ปื้ อนเสื้อผ้า เพราะไม่มีส่วนผสมของครีมและน้ำมัน

3  ปล อ ด ภั ย ต่ อร่ างกาย คือไม่อุดตันรูขุมขน ไม่ซึมเข้าร่างกาย เพราะส า รส้มทำให้เกิดประจุลบ จึงไม่สามารถผ่ า นผ นั งเ ซ ล ล์ได้ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมและไม่ทำลายโอโซน

4 ไม่เสื่อมสภาพ มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม จึงไม่เ สื่ อ มส ภา วะที่อุณหภูมิห้อง

ประโยชน์ของส า ร ส้ ม

1 สามารถใช้ห้ า ม เ ลื o ด ได้ โดยการป่น ส า ร ส้ มให้ละเอียด หรือนำไปละลายน้ำ จากนั้นนำไปใส่แ ผ ลอาจจะรู้สึกแ ส บนิดหน่อย แต่ห้ า ม เ ลื o ด ได้ชะงัดนัก

2 สามารถ ดับก ลิ่นคาวในวัตถุดิบทำอ า ห า รได้ เช่นใช้ล้ า งปลา หรือก ร ะเ พ า ะ ห มู

3 ทำให้น้ำขุ่นเป็นน้ำใส ให้เรานำส า ร ส้ มไปกวนในน้ำ ตะกอนในน้ำจะตกลงไปด้านล่าง ทำให้น้ำข้างบนใส สามารถบริโภคได้

4 สามารถ กั น บู ดได้ โดยการใช้ส า ร ส้ ม ป่นผสมกับแป้งเปียก ก็จะกันบูดได้

5 ทำให้อ า ห า รห มั ก ด อ งยังคงความกรอบอยู่เสมอ ส่วนมากยินมเอาไปใช้กับการด อ ง ผั ก

6 ช่วยให้ข้าวเหนียวมีเมล็ดสวย โดยใช้ส า รส้มแกว่งในน้ำแช่ข้าวเหนียว แล้วแช่ไว้สักครู่ เปลี่ยนน้ำแช่ใหม่ เวลานึ่งแล้วข้าวจะมีเมล็ดสวย

7 สามารถใช้ทาส้นเท้าส า ร ส้ มจะช่วยรั ก ษ า และป้องกันส้ น เ ท้ าแ ต กได้

8 ใช้ในอุตสาหก ร ร มกระดาษ ย้อมสีผ้า ทำให้สีติดเส้นใยได้ดีขึ้น

9 ใช้ทาห ลั งโกนหนวดสามารถลดการระคายเคืองได้ ยังช่วยห้าม เ ลื o ดและสมานแ ผ ลที่เกิดจากม ีดโ กนบ า ด หรือ บ า ด  แ ผ ลเล็กน้อย

10 ช่วยให้พ ริ กข ี้ห นู ดูสดใส เก็บไว้ได้หลายวัน โดยการนำพริกข ี้ห นู แ ช่ในน้ำส า ร ส้มสักพัก แล้วนำมาผึ่งไว้ ก่อนทานก็ควรล้างพริกเสียก่อน

11 ทาแก้ผื่ น คั นได้ทุกสาเหตุ ไม่ว่าจะยุ ง กั ด หรือผื่ น คั นต่างๆ

12 สามารถทำให้อ า เ จี ย น ได้ หากได้รับส า รพิ ษเข้าไป ให้ตำส า รส้ มขนาดปลายนิ้วก้อย ละลายน้ำและดื่มถ อ น พิ ษได้

13 รั ก ษ า ถั่วงอก กวนส า รส้มในน้ำ นำถั่วงอกลงแช่ จะเก็บถั่วงอกไว้ได้นานและกรอบด้วย

14 ชุบไ ส้ ต ะเ กี ยง ทำให้ไม่มีควัน กวนส  ารส้มในน้ำ ชุมไส้ตะเกียงแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อนำไปจุด จะไม่มีค วั น

15 ร ะงั บกลิ่นตัว กวนส ารส้มในน้ำ ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัว จะดับกลิ่นตัวได้ สามารถ ระงั บ กลิ่นได้ 100 % นานถึง 24 ช.ม และหน่วงการเกิดกลิ่นได้ไม่ต่ำกว่า 10 ช.ม

คุณสมบัติ และประโยชน์มากมายขนาดนี้ ต้องซื้อติดบ้านไว้แล้วล่ะค่ะ ถึงอ ย่ า  งไรก็แนะนำให้ลองใช้และพิสูจน์ด้วยตัวเองจะดีกว่า ข อ ง ดีต้ อ ง บ อ กต่ อค่ะ

เรียบเรียงโดย krustory

Load More Related Articles
Load More By Krusoty-PP
Load More In ข่าวทั่วไป

Check Also

จำ 5 ข้อนี้ไว้ให้ดี เมื่อแก่ไปไม่มีใครเลี้ยง ไม่ต้องมานั่งเสียใจ

จำ 5 ข้อนี้ไว้ให้ดี เมื่อแก่ไปไม่มีใครเลี้ยง ไม่ต้องมาน … …